Home แนวคิดชีวิต 10 แนวคิด ของคนจีนที่สืบต่อกันมาทำให้ค้าขายร่ำรวย

10 แนวคิด ของคนจีนที่สืบต่อกันมาทำให้ค้าขายร่ำรวย

16 second read
0
15,615
10 แนวคิด ของคนจีนที่สืบต่อกันมาทำให้ค้าขายร่ำรวย

10 แนวคิด ของคน จี น ที่สืบต่อกันมาทำให้ค้าขายร่ำรวย

1 ยึดมั่นในเรื่องการค้าขาย

คน เ ชื้ อ สาย จี น ส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจส่วนตัว

ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อคน จี น อพยพ

หรือ ย้ าย ถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใด ก็ตามมักจะเอาความรู้ เดิมที่ติดตัวมา

เป็นจุดเริ่มต้น ของการค้าขาย ด้วยคน จี น เชื่อว่าการค้าขาย คือการลงทุ นที่ดีที่สุด

2 คน จี น รั กษ าสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการ งานอะไร คน จี น จะมีนิสัยหนึ่ง ที่ถือเป็นเครื่อง

หมายการค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะใน การทำงาน หรือการดำรงชีวิต

ซึ่งการรั กษ าคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการทำธุรกิจและ

ทำให้ ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิตที่ทำให้ พวกเขาร่ำรวย

3 ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน

ความร่ำรวย ของคน จี น นั้น พื้นฐานสำคัญมาจาก การมีนิสัยขยัน

พร้อมจะทำงาน และพัฒนาตัวเองทุกอย่ าง เท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังใช้

ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออม จึงทำให้มีเงินก้อน เร็วในการ

เริ่มทำธุรกิจ และยัง เป็นนิสัย ติ ด ตัวไปตลอดถึง

แม้จะร่ำรวย มหาศาล แล้วก็ตาม

4 ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คน จี น ถือเป็น ผู้บุกเบิก ธุรกิจในหลายๆ อุตสาห ก ร ร ม โดยมีคติว่า

ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก อย่ าไปแข่ง กับคนที่เขาทำอยู่แล้ว

ความขยันในการคิด และค้นหาสินค้ามาข าย ก่อนใครๆ ถือเป็น

กลยุทธ์การค้าที่สร้าง ให้พวกเขามั่งคั่งและกลายเป็น เจ้าตลาดมากมาย

5 รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่อง ธรรมดาของการค้า ที่จะต้องเจอ คู่แข่งมากมาย แต่ชาว จี น

ไม่ได้มองเช่นนั้น ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาส ธุรกิจของตัวเองอยู่ที่ว่า

ใครจะมองเห็น ก่อนกัน อย่ าง C P ที่ดึงเอา 7 – 1 1 มาลงทุ นในประเทศ ไ ท ย

เปลี่ยนแปลง วงการ ค้ า ป ลี ก เมือง ไ ท ย อย่ างสิ้นเชิงนั้นคือ

หนึ่งในการต่อยอด และเปลี่ยนแปลง ที่ชัดเจนที่สุด

6 คน จี น สอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จ ที่ธุรกิจคน จี น ขย าย ใหญ่โตเพราะเขาจะสอน

ลูกหลานว่า เมื่อมีเงินอย่ าไปใช้ฟุ่มเฟื่อย ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้

และต้องมี ส่วนที่เก็บไว้ขย ายธุรกิจด้วย การขย าย ธุรกิจแบบ จี น

ใช่จะโตแบบพรวดพราด แต่เขาจะค่อยๆ ขย าย จากหนึ่งเป็นสอง

จากสองเป็นสาม บางทีหากไม่แน่ใจ ก็ยังไม่ลงทุ นขย ายด้วย

7 ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คน จี น มักขย ายกิจการตัวเอง ไปทีละนิดละ หน่อยไม่เน้นเร่งรัด

รวดเร็ว เพื่อป้องกัน ความผิดพลาด รวมถึงการขย ายที่รวดเร็วเท่ากับ

เป็นการทำให้ เงิน ทุ น ไปจมอยู่กับที่แบบ ไม่งอกเงย คล้ายกับเป็น

การทำลา ย ตัวเองมากกว่าที่ จะเรียกว่าเติบโต

8 ไม่จำเป็นอย่ ามีหนี้ สู ญ

เราจะเห็นตามร้านค้า ปลี ก ที่มักมีภาพล้อเลียน ระหว่างพ่อค้าเงินสด

กับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำ แบบ ไ ท ย ๆที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด

งดเชื่ อ เบื่อทวง นั้นคือลักษณะของการค้า แบบ จี น ที่ไม่ต้องการ

ให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มัก ใช้ระบบเงินสด ไม่ใช่เงินเชื่อ

หรือเงินผ่ อ น คน จี น เชื่อว่าการเป็นหนี้ทำ ให้เสียเวลา

ในการทำธุรกิจ มากกว่าเดิมและไม่ก่อ ให้เกิดประโยชน์ใดๆ

9 คน จี น รู้จักกระจ าย ความเสี่ ย ง

เราจะเห็นว่าคน จี น ที่เป็น นักธุรกิจไม่ได้เอาเงิน ไปกระจุกไว้ที่เดียว

หากแต่มีการ กระจ าย ความเสี่ ยง ไปสู่ การลงทุ นในรูปแบบอื่นๆ

เช่นอสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุ นหรือขย าย

กิจการในต่างประเทศ อันเป็นการ กระจ าย ความเสี่ ย ง

หากเกิดปัญหากับ ธุรกิจหลักก็ยังมีรายได้ จากทางอื่นหลงเหลืออยู่

10 เทคนิคซื้ อ เมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คน จี น ส่วนใหญ่มัก มีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้า คือรู้จักมองการณ์ไกล

และไขว่คว้า โอกาสทองที่เหมาะสม แบบไม่ยอมปล่อย ให้หลุดมือ

ดังเราจะเห็นว่า คน จี น มักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขาย ซึ่งในช่วงแรกๆ

อาจขาย ไม่ได้เลย แต่ก็ไม่เคยเป็น ปัญหาเพราะเขา ถือว่าอะไร

ที่เริ่มต้นมักย ากเสมอ คน จี น จะรู้จัก ประเมินจากปัจจัย

แวดล้อมว่าธุรกิจไหน ควรทำหรือไม่ควรทำใน พื้นที่นั้นๆจุดเด่นของคน จี น

ที่ทำให้ร่ำรวยคือ คิดแล้วทำ ทำแล้วตั้งใจ ต่อขย ายธุรกิจอย่ างเป็นระบบ

ซึ่งคน ไ ท ย หลายคน ก็มีไอเดียธุรกิจที่ดี แต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำ

ด้วยความกลัวต่างๆ นานา เช่นกลัวข าดทุ น กลัวไม่มีคนซื้ อ กลัวเป็นหนี้

ซึ่งความกลัวนี้ทำให้ เราไม่กล้า ที่จะก้าวออกจาก โลกแคบๆ ที่เราอยู่ คนรวย

คือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหารจัดการ ก็ยิ่งทำให้รวยเร็ว รวยทน รวยนาน

ขอขอบคุณที่มา t h a i s m e s c e n t e r, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…