Home แนวคิดชีวิต 10 สิ่ง ที่พ่อแม่ควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆเห็น

10 สิ่ง ที่พ่อแม่ควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆเห็น

9 second read
0
656
10 สิ่ง ที่พ่อแม่ควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆเห็น

10 สิ่ง ที่พ่อแม่ควรทำเป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดีให้ลูกๆเห็น

1 ข าดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกนั้น ข าดแม่ไม่ได้

ฉะนั้น อ ย่ า เอาเวลาไปทุ่ม ตามผู้ชาย อ ย่ า ง เดียว

เพราะมันทำ ลา ยความสมบูรณ์ ของครอบครัวเรา

2 คอยหมั่นฝึกสั่งสอนลูก ของเราด้วยเมตตา

ฝึกเขาในวันนี้ มันย่อมดีกว่า ปล่อยให้โตไปแล้ว

ถูก สังคม สั่งสอน เขาเอง

3 ลูกชาย เป็นเ พศทางเลือก

เรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้อง ทุ ก ข์ เพราะตราบเท่าที่ ลูกมีความสุขดี

เป็นคนมีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพ เท่านี้ก็ประเสริฐก

ว่าเรื่องเ พศ สภาพ ทั้งสิ้นแล้ว

4 อย่ าเอาความหวังเรา ที่อย ากให้เป็นโน่นนี่ ไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก

เพราะความหวังเดียวที่ พึงมีต่อลูกคือ ให้เขาดำรงชีพ

อ ย่ า ง เป็นสุข ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง เขาก็ต้องยืนหยัดได้

5 การเลือกทน เพื่อครอบครัวสมบูรณ์

มันไม่ใช่แค่ อยู่กันพร้อม หน้าหากอยู่แล้ว

ไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มันก็มีแต่จะ ป่ ว  ย การ

6 อ ย่ า กดดันให้ลูกต้อง เรียนเก่ง กว่าใคร

แต่เรา ควรสอนให้ลูก เรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยตัวเอง

ได้พึ่งตัวเองได้ เพราะมันคือมรดกชีวิต ที่เราต้องมอบให้

7 จงสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่ง เพื่อเท่าเที ย มกับผู้ชายหรอก

และให้สอนลูกชายว่า อ ย่ าเ อาเปรียบผู้หญิง เพราะในโลก

แห่งความจริงนั้น ทุกๆ คนควร ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์

เหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเ พศ อะไรก็ตาม

8 ลูกสาว ไม่แต่งงาน

ในเรื่องนี้มัน ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอ ายอะไร หากลูกมีชีวิต

ที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ ประกอบเท่านั้นนะ จำไว้

9 ต้องสอนเรื่องความกตัญญู

เราเป็นพ่อแม่ ต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิก

เอาตอนเขาโต เพราะมัน ไม่ทันแล้ว

10 ลูกเราอาจ ไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใครๆ เขา

แต่ว่าหัวใจที่รักลูก เราไม่น้อยกว่า ลูกบ้านไหน

แน่นอน แค่นี้เราภูมิใจ มากแล้ว

ขอขอบคุณที่มา Ra m e t Tanawangsri, san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…