Home แนวคิดชีวิต 10 วิธี ในการจัดวางหิ้งพระที่ถูกต้อง เสริมโชคลาภ

10 วิธี ในการจัดวางหิ้งพระที่ถูกต้อง เสริมโชคลาภ

12 second read
0
387
10 วิธี ในการจัดวางหิ้งพระที่ถูกต้อง เสริมโชคลาภ

10 วิธี ในการจัดวางหิ้งพระที่ถูกต้อง เสริมโชคลาภ

1 ห้องพระ ก็คือห้องพระ

คือห้องสำหรับตั้งบูช าพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพียงอย่ างเดียว เราอย่ าใช้

ห้องพระไว้เก็บข้าวของ อ ย่ า ง อื่นด้วย รวมทั้งห้องพระ ไม่ควรอยู่ติด

กับห้องน้ำ หรือมีประตูตรง กับห้องน้ำด้วยนะ

2 ไม่ควร ติ ด ตั้ง ผนังเดียวกับห้องน้ำ หรือห้องครัว

รวมถึงไม่ควร หันหน้าหิ้งบูช า ไปตรงกับประตูห้องน้ำ หรือห้องครัว

เชื่อกันว่าจะ ทำให้คนในบ้านเ จ็ บป่ ว ย มีเรื่องขัดแย้ ง

หรือเงินทอง รั่ วไห ลเป็นได้

3 หิ้งพระบนหลังตู้ ควรสูงกว่าศีรษะ

และถ้าคุณพักอาศัย ในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์

หิ้งพระควรอยู่สูง กว่าศีรษะของเรา นั่นเพราะว่า มันเกี่ยวพัน

กับความเจริญก้าวหน้า อาชีพการงาน ของเราด้วย

4 หมั่นดูแลหิ้งพระ ให้สะอาดเสมอ

หล า ยจุดในบ้าน เจ้าของบ้าน ให้ความสำคัญ แต่บางครั้งหลงลืมตำแหน่ง

ของหิ้งพระไป เพราะงั้นต้องหมั่น ทำความสะอาด องค์พระหรือรูปเทพ

หากองค์พระหรือ รูปเทพมีฝุ่นจับ เชื่อกันว่าว่าจะทำให้คนในบ้านเ จ็ บป่ ว ย

และหมั่นเปลี่ยนน้ำ ด อ ก ไม้ในแจกันบูช าเพื่อให้ชีวิต สดชื่น แจ่มใสอยู่ตลอด

5 เลือ กวาง ตำแหน่งที่สงบๆ

หิ้งพระควรตั้งอยู่ ในพื้นที่ๆ สงบ ไม่มีเสี ยงรบกวน เช่นบางบ้านประดับ

หิ้งพระไว้บริเวณประตูเข้า-ออก ของบ้าน แบบนั้น ซึ่งเป็น

สัญญาณเตือนว่า คนในบ้านจะพบ แต่ความวุ่นวายนะ

6 หิ้งพระไม่ควร ตั้งอยู่ปล า ยเตี ยง

ก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรตั้งหิ้งบูช าไว้ในห้องนอน นั่นเพราะเรา

อาจมีกิจก ร ร มที่ไม่เหมาะสม ต่อหน้าหิ้งพระเช่น การเปลี่ยนเสื้อผ้า

การร่วมหลับนอ นของคู่สามี ภรรย านั่นเอง

7 ห้องรับแขก ไม่ใช่ที่ตั้งของหิ้ง

ก็อย่ างที่บอ กแหละว่า หิ้งพระควรตั้งอยู่ในห้อง ที่ค่อนข้าง

มีบรรย ากาศสงบ ร่มเย็น ไม่มีเสิ่งรบกวน

8 เลี่ ยงการตั้งหิ้งบูช าไว้ใต้คาน

นั่นก็เพราะ อาจหมายถึง ด ว ง ชะต าของเจ้าของบ้าน อาจถูกก ดทับ

และมักมีเรื่องให้ป ว ดหัวอยู่ร่ำไป

9 บนหิ้งพระ ควรมีองค์พระหรือ องค์เทพเป็นจำนวนเลขคี่

10 หิ้งพระควร ตั้งอยู่ในมุมที่เป็นสัดส่วน

ไม่ใช่ว่า เมื่ออยู่นอกบ้านแล้ว สามารถมองเห็น หิ้งพระในบ้าน

อย่ างชัดเจน หากเป็นเช่นนั้นถือว่าไม่ดี อีกยังมีทิศต้องห้ ามไม่ให้

เจ้าของบ้าน ตั้งหิ้งพระด้วยนะ มาดูเลย ว่าคุณเกิดปีใด

เจ้าของบ้าน เกิดปีชวด ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศเหนือ

เพราะจะทำให้เจ้าบ้านเกิดอั น ตร าย ได้

เจ้าของบ้าน เกิดปีฉลู ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

อาจทำให้เจ้าบ้าน เกิดการเ จ็ บป่ ว ย แบบไม่ทันตั้งตัว

เจ้าของบ้าน เกิดปีขาล ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ

อาจทำให้ผู้หญิง และสมาชิกในครอบครัว เกิดอั น ต ร ายได้

เจ้าของบ้าน เกิดปีเถาะ ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าไปทางทิศตะวันออก

จะส่งผลให้เกิดความสูญเสี ย ในบ้านได้

เจ้าของบ้าน เกิดปีมะโรง ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันออ ก

อาจทำให้คน ในบ้านเกิดการเสี ยห า ย ทั้งชายและหญิง

เจ้าของบ้าน เกิดปีมะเส็ง ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

อาจทำให้คนใน ครอบครัวมีความยุ่งย าก หาความสงบสุขไม่ได้

เจ้าของบ้าน เกิดปีมะเมีย ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศใต้

อาจทำให้เกิด เรื่องราวอั ปมงคลขึ้นในบ้าน

เจ้าของบ้าน เกิดปีมะแม ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้

เพราะจะส่งผล ให้ครอบครัว เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นได้

เจ้าของบ้านเกิดปีวอ ก ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

อาจทำให้เกิดเรื่องร้ า ย ๆ กับสมาชิกเพ ศ ชายในบ้าน

เจ้าของบ้าน เกิดปีระกา ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

เพราะ จะทำให้ความ ทุ ก ข์ โศ กมาเยือนครอบครัว

เจ้าของบ้าน เกิดปีจอ ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ

อาจให้ร้ า ยให้สมาชิกใน ครอบครัวอย่ างมาก

เจ้าของบ้าน เกิดปีกุน ไม่ควร ตั้งหิ้งพระบูช าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือ

อาจเกิดเรื่องร้ า ย ๆ เสี ยเงินเสี ยทองขึ้นโร งขึ้นศ าล

ขอขอบคุณที่มา t o d a y . l i n e, sabai

Check Also

ข้อคิด 5 ข้อ เตือนสติคนที่กำลังแย่งแฟนคนอื่น

ข้อคิด 5 ข้อ เตือนสติคนที่กำลังแย่งแฟนคนอื่น 1 แย่งแฟนคนอื่น น่าละอายไม่ต่างจากขโมย ถึงแม้…