Home แนวคิดชีวิต แนะนำ 5 อาชีพอนาคตเรียนจบมาแล้ว…ไม่ต้องกลัวตกงานอีกต่อไป

แนะนำ 5 อาชีพอนาคตเรียนจบมาแล้ว…ไม่ต้องกลัวตกงานอีกต่อไป

13 second read
0
982
แนะนำ 5 อาชีพอนาคตเรียนจบมาแล้ว...ไม่ต้องกลัวตกงานอีกต่อไป

แนะนำ 5 อาชีพอนาคตเรียนจบมาแล้ว…ไม่ต้องกลัวตกงานอีกต่อไป

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูอาชีพที่ใครเรียนในด้านนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานเลย

บางอาชีพถึงขั้นบอกว่าแค่กำลังจะจบก็เตรียมทำงานได้เลยหลายๆคน มักจะเจอปัญหา

ที่ว่าเรียนจบแล้ว หางานทำก็ย ากที่เรียนมาก็ไม่ลองรับเรามาลองดูอาชีพที่นำมาฝากกัน

วันนี้ดูเผื่อเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียนต่อ ว่าแล้วไปดูกันเลยว่ายังไงมหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ชี้

อาชีพแห่งอนาคต พร้อม 5 หลักสูตรของโลกยุคใหม่ที่จบไปใครๆก็ชิงตัว จะมีอาชีพอะไรบ้าง

กันบ้างที่ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงาน การพัฒนาของเทคโนโลยี ย่อมส่งผลให้หลากหลายอุตสาห ก ร ร ม

ต้องมีการปรับตัว อ ย่ า ง ต่อเนื่องและสิ่งหนึ่งที่ตามมาดั่งเงาตามตัวคือ การหายสาบสูญของบางอาชีพ

แต่ในทางกลับกันก็ยังคงมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นและเป็นที่ต้องการ อ ย่ า ง มากในตลาดแรงงาน อ ย่ าง5

อาชีพจากหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ของมหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องบอกเลยว่าเรียนจบเมื่อไหร่ทุกองค์

กรต้องแย่งตัวแน่นอน จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน

1 นักวิจัยอาหารสุดว้า

ก้าวสู่โลกแห่งนวัต ก ร ร ม อาหาร หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัต ก ร ร ม ทางอาหาร จากคณะวิทย าศาสตร์

และเทคโนโลยีนักวิจัยอาหารที่มีความรู้ด้านและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตก ร ร ม ย่อมเป็นที่ต้องการ

ในอุตสาห ก  ร ร ม อาหารยุคใหม่ ที่มีการเติบโต อ ย่ า ง ต่อเนื่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี SMEs รุ่นใหม่ที่

ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเองให้มีความโดดเด่น สำนักงานคณะ ก ร ร มการอาหารและ ย า จะเป็น

เครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักวิจัยด้านนวัตก ร ร ม ทางอาหาร ที่สามารถผลักดันอุตสาห ก ร ร ม อาหารของ

ไ ท ย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

2 วิศวกรสุดล้ำ

พัฒนา ย า นยนต์แห่งอนาคต หลักสูตรวิศว ก ร ร ม เทคโนโลยี ย า นยนต์จากคณะวิศวก ร ร ม ศาสตร์ในอนาค

ตอันใกล้ ย า นพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Electri c Vehicl e จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมัน อ ย่ าง

แน่นอน เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอ ย่ า งต่อเนื่องของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าดังนั้นอาชีพวิศวกร ย า นยนต์แบบ

เดิมๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหก ร ร ม การผลิต ย า นพาหนะในยุคใหม่ได้อาชีพ

วิศวกร ย า นยนต์สมัยใหม่ จึงเป็นที่ต้องการอย่ างมากจากฐานการผลิตอุตสาห ก ร ร ม ย า นยนต์ของประเทศไ ท ย

3 นักบิ๊กเดต้า

เปลี่ยนข้ อมูลมหาศาล เป็นทรัพย ากรอันล้ำค่าทางธุรกิจ หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัต ก ร ร ม ข้อมูลจาก

คณะวิทย า ศาสตร์และเทคโนโลยี การตัดสินใจลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำ อ ย่ า ง รอบคอบเพราะหากตัดสิน

ใจพลาดแล้ว ธุรกิจอาจเจ๊งได้สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจเกือบทุกองค์กรนั่นคือ

ข้อมูลทางสถิติต่างๆ อาทิชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ดังนั้น หากใครก็ตามที่มีความสามารถด้านการจัด

การข้อมูลหรือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเตรียมตัวมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบได้เลย

4 ตำรวจไซเบอร์

ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพกปืน พร้อมรายได้หลักสืบล้านต่อปีหลักสูตรนวัต ก ร ร ม และการแปรรูปทางดิจิทัล จาก

วิท ย า ลัยนวัตก ร ร มจาก สถานการณ์ของโลกปัจจุบันเรามักเห็นกรณีหลายองค์กร ทั้งในและต่างประเทศถูก

เจาะเข้าระบบจากแฮกเกอร์เพื่อนำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่หรือสร้างความเสียหายให้กับองค์กรเหล่านั้น

จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้ รั ก ษ า ความปลอด ภั ยระบบดิจิทัลCyber Security เพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอกาสการโดน

แฮกจากบุคคลภายนอก โดยปัจจุบันยังมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มากนักส่งผลให้อาชีพผู้ รั ก ษ า ความ

ปลอด ภั ยระบบดิจิทัล จึงมีรายได้สูงสุดถึง 14 ล้านบาทต่อปีในสหรัฐอเมริกาเลย

5 นักเทคโนโลยีชีวภาพ

ตอบโจทย์พลังงานลดโลกร้อน หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ จากคณะ

วิทย าศาสตร์และเทคโนโลยีคงไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศ ไ ท ย คือประเทศแห่งเกษตรก ร ร ม แต่นอกจากการ

ผลผลิตด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้วนั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนอุตสาห ก ร ร ม การเกษตร

นั่นคือกากเหลือทางการเกษตร แต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานชีวภาพ ซึ่งสามารถ

ใช้ทดแทนพลังงาน ดังนั้นอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ อ ย่ า ง มาก ทั้งต่อ

ภาคอุตสาห ก ร ร ม และสภาพแวดล้อมของโลก

ขอขอบคุณที่มา pantip-37779222 COM, forlifeth

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…