Home แนวคิดชีวิต แนวคิด 9 ข้อ ของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

แนวคิด 9 ข้อ ของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

12 second read
0
440
แนวคิด 9 ข้อ ของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

แนวคิด 9 ข้อ ของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

1 เธอมีความมั่นใจสูง แต่ไม่อิโก้

เพราะผู้หญิงสมัยใหม่ เธอที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จก็ล้วน

มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กัน นั่นคือความมั่นใจ ในตนเองนั่นแหละ

ทุกสิ่งที่พวกเธอ ลงมือทำ ก็มักจะมาพร้อมกับความมั่นใจ ทั้งการแสดงออก

ทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทาง มันก็ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่ งมากๆ ไงล่ะ

2 เธอหาเงินเก่ง เธอบริหารเงินเป็น

มันก็คงไม่มีใครอ ย า ก เป็นผู้หญิงเก่งแต่ ไ ส้ แห้งหรอก ผู้หญิงที่เก่ง

พวกเธอจะโฟกัส กับร ายได้ เพื่อลดรายจ่าย บางคนทำงานประจำแล้ว

ยังทำธุรกิจเสริ มไปอีก ซื้ อข ายของ อ อ น ไ ล น์ พย าย ามอดกลั้น อดเปรี้ยว

ไว้กินหวานนำ เงินไปล งทุ น แทนจะไปเที่ยว ช้อปปิ้ง ใช้เงินฟุ่ มเฟื อยมากกว่า

3 เธอไม่ยอมให้ใคร มองว่าอ่อนแอแน่นอน

เพราะคนที่เก่ง จะไม่ยอมใช้ความเป็น ผู้หญิงที่มีนั้น สร้างข้อได้เปรี ยบ

ในทาง กลับกันนั้น จะพย าย าม ทำทุกๆ อ ย่ า ง เ ท่ากันกับคนอื่น

และถ้าได้เป็นหัวหน้า คนบางครั้งมีความเป็นผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชาย

ซะอีกนะ เธอแสดงความรับผิด ชอบทุกการกระทำ เพื่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

4 เธอส่งเสริม ผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน

เพราะผู้หญิงที่เก่ง เขาจะไม่มัวอิจฉา ผู้หญิงคนอื่นหรอก แต่เธอจะส่งเสริม

ซึ่งกัน และกันช่วยเหลือกัน อะไรที่ทำให้ได้ก็ทำ เธอจะสร้างเครื อข่าย

แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา เธอจะให้มากกว่ารับ มีวุฒิภาวะความเป็น ผู้นำสูงสุดมาก

5 พวกเธอมองว่า ทุกนาทีมีค่าเสมอ

เพราะการบริหาร เวลาที่ดี มันคือการบริหารงาน แบบวินาทีไม่ใช่ราย ชั่ ว โ ม ง

เหมือนสมัยก่อน ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลา อ ย่ า ง คุ้มค่า อ ย่ า ง น้อยๆ หนึ่งวัน

เธอจะมีเป้าหมายไปจนถึ งรายปีว่าจะต้อง ทำอะไร และก็จะพย าย าม

บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสี ยเวลาไปกับเ ฟ ซ บุ๊ ค

หรือมัวนั่งแช ทไ ล น์ จับกลุ่ มนินทาคนอื่นหรอก แต่จะใช้เวลาทำงาน

อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้เวลา กับครอบครัว

6 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ผู้หญิงที่เก่งเธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็น อ ย่ า ง มากมาย แม้จะพย าย าม

ทำงาน อ ย่ า ง หนัก และมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่สูง แค่ไหนก็ตาม แต่ก็จะ

จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน และครอบครัว อ ย่ า ง ไม่เสี ย สมดุล

7 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ และก็ทำได้ดีด้วย

เพราะการที่ จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารนั้น มันจำเป็น อ ย่ า ง ยิ่งเลย

ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำนั้น เพราะถ้าข าดไปแล้ว มันก็จะไม่สามารถ

บริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ประสบผลดั่ง ที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้อง

เป็นผู้ชาย ก็ยิ่งต้องแสดง ให้เขาเห็น อาจจะต้องทำงาน หนักกว่าหัวหน้า

ที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แม้เธอจะเป็นผู้หญิง แต่เธอก็ไม่ยอมแ พ้ต่อ ผู้ชายแน่นอน

8 พวกเธอ ไม่มองหาความรัก อ ย่ า ง เดียว

เพราะผู้หญิงที่เป็น ที่ต้องการของผู้ชาย เขาไม่จำเป็น จะต้องสวย เลิ ศ เลอ

ดั่งนางฟ้านางสวรรค์ ก็แค่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็พอแล้ว

และผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี ทั้งเชื่อว่า หากเราทำตัว

ให้ดีเดี๋ยวก็จะ มีคนมาชอบเอง เธอคิดแบบนี้

9 เธอพัฒนาความสามารถ ไม่รอโอกาส

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่รอให้คนมาบอกให้ พัฒนาตัวเอง

หรอกบ่อยครั้งก็ ทำเอาผู้ชายต้องอาย ม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ

ที่จะได้มานั้นต้อง ผ่ า น การฝึกฝน ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที

ไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าตาสวย เพียง อ ย่ า ง เดียวนะ

ขอขอบคุณที่มา l e a d e r w i n g, khamsuks

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…