Home แนวคิดชีวิต แนวคิด 12 สิ่ง ทำให้ชีวิตในวัยชรามีความสุข

แนวคิด 12 สิ่ง ทำให้ชีวิตในวัยชรามีความสุข

6 second read
0
5,391
แนวคิด 12 สิ่ง ทำให้ชีวิตในวัยชรามีความสุข

แนวคิด 12 สิ่ง ทำให้ชีวิตในวัยชรามีความสุข

1 อ ย่ า ลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง

หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุข ทางกาย พากายไปเที่ยวไป

พักผ่อนไปสูดอากาศไป กินอาหารดี ๆ แต่กลับละเลย ไม่คิดที่จะเอาจิตไป

พักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และ มีอิทธิพลต่อกัน

2 ใช้ชีวิต อ ย่ า ง มี สติ

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติ ในการกินแทนที่ จะกินตามใจปากสนองความ อ ย า ก

ของตัวเองแล้วต้อง ให้หมอจ่ายย าลดไขมัน ลดน้ำตาลทำไม เราไม่ลองหันมา

ลดที่ ปาก ของตัวเองด้วยการใช้สติ ในการพิจารณา อย่ างมีเหตุ มีผลทุกครั้ง ในการกิน

3 น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต โดยมี เหตุผล เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิต ของปัญญา ดังนั้นจึงต้อ ง รั ก ษ า ศีล เสียก่อนและมีสติสมาธิ

ผลสุดท้าย จะทำให้เกิด การพิจารณา โดยใช้ปัญญา เป็นที่ตั้งเมื่อดำเนิน

ทุก อ ย่ า ง ด้วย เหตุด้วยผล ก็จะเกิด ความพอเพียง

4 ฝึกการให้โดยไม่หวังผล ตอบแทนด้วยหลัก ทาน ของทศ พิ ธราชธรรม

เกษียณแล้ว อ ย่ า เอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่ให้ พ ย า ย า ม หา เรื่องช่วยคนโน้น

คนนี้เท่าที่ ร่างกายของเรา จะทำได้ รั ก ษ า ร่างกาย ให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

5 ฝึกระลึกถึง มรณานุสติ

ใครๆก็ต า ย ได้ไม่ว่าใครก็ต้องเจอความต า ย เท่าเทียมกัน หมดทุกคน

เมื่อมองเห็นความต า ยเป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่ง กับความต า ย

6 ร่าเริงรื่นเริงคึกคักครึกครื้น

คาถาที่ว่านี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญ

ต้องมีอารมณ์ขัน อยู่ตลอดเวลา มองเห็นทุก อ ย่ า ง เป็นเรื่องสนุก

จึงจะสามารถ ทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเรา

ร่าเริงยิ้มแย้ม แจ่มใสบรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่ อยู่กับเรา ก็รื่นเริงไปด้วย

7 อักโกธะหรือความไม่โกรธ

เป็นอีกหลักข้อหนึ่ง ในทศ พิธราชธรรม เพราะเมื่อโกรธแล้ว

มักจะเสียหายหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ ในเรื่องไร้ ส า ร ะ เมื่อไหร่

ก็ตามที่มีเรื่อง มากระทบใจแค่ลอง พลิกอารมณ์

มองให้เห็น เป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ ทุก อ ย่ า ง ก็จบ

8 อวิโรธนะคือ การดำรง อยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลักทศ พิธราชธรรม ที่ต้อง รั ก ษ า ให้มั่นหาก อ ย่ า ง ปฏิบัติตาม

ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยึดหลักธรรมะ ที่ต้องมีทั้ง 2 อ ย่ า ง คือทั้งความดี

และความถูกต้อง เพราะบาง อ ย่ า ง ดี แต่ไม่ถูกต้อง บาง อ ย่ า ง ถูกต้องแต่ไม่ดี

การกระทำของเรา ต้องตรวจสอบ อยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือ เปล่านั่น คือดี และถูกต้องหรือเปล่า

9 รั ก ษ า กายและจิต

ผู้สูงอายุต้อง รั ก ษ า กายให้ดี เพราะเงินทอง ไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียง

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน ที่เราไม่ได้ใช้เรื่องจิต ก็สำคัญเช่นกัน

ต้องโปร่งใส อ ย่ า ไป ขุ่นมัวโดยที่ไร้ ประโยชน์คำนึงไว้ว่า เวลาอยู่ในโลกนี้

สั้นแล้วดังนั้น อ ย่ า เสียเวลา เป็น ทุ ก ข์ แต่ให้ มีความสุขใน ทุกเวลาที่ ผ่ า น ไป

10 อ ย่ า หยุดทำงาน

เกษียณแล้ว อ ย่ า เอาแต่นั่ง ๆ นอน ๆ เพราะเมื่อไหร่ ที่เราหยุดทำงาน

ร่างกายของเรา ก็จะหยุดตาม ลงไปด้วย เหมือนรถ ที่จอดเฉย ๆ

สตาร์ทไม่ติด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งว่า อ ย่ า หยุดด้วย

จิตและกาย ก็ อ ย่ า หยุดด้วย

11 ใช้ชีวิตโดย รั ก ษ า ความเป็นธรรมดาเอาไว้

อ ย่ า ยึด ติ ด ยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิต อยู่ อ ย่ า ง ธรรมดา เรียบ ๆ ง่าย ๆ

เพราะจะยิ่งใหญ่ มาจากไหน เกษียณแล้ว ทุก อ ย่ า ง สูงสุด คืนสู่สามัญ

ไม่ต้องเป็ นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็น วีไอผีอยู่แล้ว

12 ยึดถือคำว่า ประโยชน์สุข เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์ อ ย่ า ทำ อ ย่ า คิดทำให้ทำ แต่สิ่งที่มีประโยชน์

ผลสุดท้ายสิ่ง ที่เราจะได้รับ คือความสุข

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…