Home แนวคิดชีวิต เหตุผล 10 ข้อ ที่ทำให้คุณผู้หญิงแกร่งขึ้น

เหตุผล 10 ข้อ ที่ทำให้คุณผู้หญิงแกร่งขึ้น

6 second read
0
419
เหตุผล 10 ข้อ ที่ทำให้คุณผู้หญิงแกร่งขึ้น

เหตุผล 10 ข้อ ที่ทำให้คุณผู้หญิงแกร่งขึ้น

1 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ราย ชั่ ว โมง

ผู้หญิงที่แกร่งจะ ใช้เวลา อ ย่ า ง คุ้มค่า การจัดวางแผนการทำงาน

ล่วงหน้า อ ย่ า ง น้อยหนึ่งวันเสมอ และมีเป้าหมายระยะย าว

รายวันจนถึงรายปี ว่าจะต้องทำ อ ย่ า งไ ร เพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊คไลน์ โทรศัพท์

เ ม้ า มอย หรือนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน ได้มีประสิทธิภาพ

เพื่อที่จะกลับไปให้ เวลากับครอบครัว หรือทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้

2 พวกเธอพัฒนาความสามารถเสมอ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ทำเอาผู้ชายต้องอาย

ม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ ที่จะได้มาเนี่ย

ต้อง ผ่ า น การฝึกฝนทักษะ และเตรียมความ พร้อมเสมอ

ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้เลย ไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าตาสวย

เพียง อ ย่ า ง เดียว จึงจะเป็นที่ยอมรับ ของคนอื่นได้

3 เธอมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ มีความสามารถมากมาย และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่งเ หมือนกัน คือความมั่นใจ ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ

จะมาพร้อมกับความมั่นใจ การแสดงออก ทั้งทางกริย า ท่าทาง

ล้วนชัดว่าพวก เธอเข้มแข็งแกร่ง มากแค่ไหน

4 ไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอได้ง่ายๆ

คนที่เก่งสตรอง จะไม่ยอมใช้ ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ

เพราะเธอ จะพย าย ามทำทุก อ ย่ า ง ให้เท่ากันกับคนอื่น

ผู้ชายทำ อ ย่ า ง ไร ผู้หญิงก็ทำแบบนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า

ที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชาย พวกเธอมักแสดง

ความเป็นผู้นำปกป้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอ บและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

5 พวกเธอทำงานหนัก

การทำงานหนัก ทำให้พัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านของเธอได้

ทั้งยังเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัว ผู้หญิงที่เก่ง

จะทำงานหนัก อ ย่ า ง ไรก็ตามคำว่ าทำงานหนัก ไม่ได้แปลว่า

จะต้องทำงาน แบบหามรุ่ง หามค่ำ อดหลับอดนอน แต่พวกเธอ

จะทำงาน อ ย่ า ง ชาญฉลาด รู้จักวางแผนเชื่อมั่น ในงานที่ทำ

และทำ อ ย่ า ง ต่อเนื่อง จนประสบ ผลลัพท์ที่อย ากได้

6 หาเงิ นเก่งบริหารเงิ นเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิง เก่งแล้วไส้แห้งหรอกนะ ผู้หญิงที่เก่ง

พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ ลดรายจ่ายที่ ไม่จำเป็นออกไป

ทั้งนี้นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย บางคน ทำงานประจำแล้ว

ก็ยังทำธุรกิจเสริม ซื้อข ายของออนไลน์ และพวกของไม่จำเป็น

ก็จะพย าย าม อดกลั้นไว้บ้าง จงนำเ งินไปลงทุน

แทนจะใช้ เที่ยวช้อปปิ้ง สุรุ่ยสุร่ายจะดีกว่า

7 ไม่มัวเสียเวลามองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศทุก อ ย่ า ง

เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ผู้หญิงเก่ง พวกเธอ

เข้าใจตรงจุดนี้ดี ทั้งยังเชื่อว่า หากเราทำตัวให้ดีพอ

เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย

เพราะนอกจาก จะทำให้ดูแย่ ยังเสียเวลาไปโดย ไม่ได้อะไรกลับมา

เพราะฉะนั้น ทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักดีๆ จะมาเองนะ

8 ครอบครัวสำคัญที่สุด

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็น อ ย่ า ง มาก ถึงแม้จะพย าย าม

ทำงาน อ ย่ า ง หนัก หรือมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่สูงมากแค่ไหน

แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน และครอบครัว อ ย่ า ง

ไม่เสียสมดุลเลย ทั้งยังไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแ ต กแ ย ก

9 พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้าไม่อิจฉา

ผู้หญิงที่เก่งจริง เธอจะไม่มัวอิจฉา ผู้หญิงคนอื่นหรอก แต่พวกเธอจะส่งเสริม

ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่ง ผู้หญิงแกร่งขึ้น คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคน

ที่ให้มากกว่ารับ แต่พวกที่มัวแต่ทิ่มแท ง ว่าร้า ยคนอื่น เขาคนเหล่านี้

จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้า ถ้าไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าว เฝ้าออฟฟิศดูสิ แล้วจะเข้าใจ

10 มีความเป็นผู้นำเสมอ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ก็ต้องฝึกฝนทักษะ

ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงาน

ได้มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประสบผล ดั่งเป้าหมายได้

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำ

ให้พวกเขา ยอมรับให้ได้ บางทีอาจจะ ต้องทำงานหนัก กว่าหัวหน้า

ที่เป็นผู้ชาย พิสูจน์ตัวเอง แต่หากมีความสามารถจริง มีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ ต้องยอมศิโรราบ เป็นแน่แท้

ขอขอบคุณที่มา leaderwings, stand-smiling

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…