Home แนวคิดชีวิต สิ่งที่เราควรรู้ ว่าทำไมจะต้องออมเงิน มีน้อยก็ต้องออม

สิ่งที่เราควรรู้ ว่าทำไมจะต้องออมเงิน มีน้อยก็ต้องออม

21 second read
0
913

สิ่งที่เราควรรู้ ว่าทำไมจะต้องออมเงิน มีน้อยก็ต้องออม

เริ่มต้นที่การออม

รู้สึกดีใช่ไหม เวลาที่เราออมเงินได้ หลายคนมีวิธี

สร้างแรงบันดาลใจ ในการออม แตกต่างกันออกไป

บางคนหยอดกระปุกออมสิน บางคนเลือกเก็บ เฉพาะแบงค์ 50 เป็นต้น

แต่ไม่ว่าจะเป็นการออม ด้วยวิธีใดแค่เพียง มีนิสัยรักการออม

เราเชื่อว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และการออมที่ดีนั้น ก็ควรตั้งเป้าหมาย

ให้ชัดเจนเพื่อทำให้ เกิดแรงก ร ะ ตุ้ นและ อ ย า ก ทำให้บรรลุเป้าหมาย

บ้ างก็ใช้วิธีหักออมก่อน ใช้ไปเลยแบบหัก บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ทุกเดือนเพื่อฝึกวินัย การออมตัดปัญหา การใช้จ่ายเกินตัว

เพื่อเป้าหมายทาง การเงินที่คุณต้องการ เช่น เก็บไว้ซื้ อของ

เก็บไว้เพื่อท่องเที่ยว ต่างประเทศแต่ ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมาย

ในการออม อ ย่ า ง ไรแล้ว เงินออมอีกก้อนนึงที่เราไม่ อ ย า ก ให้คุณมองข้ามไป

คือ เงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น เพราะในชีวิต ของคนเราไม่มีอะไรแน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้

เงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นคืออะไร

คือ เงินสดสำรองไว้ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อ ย่ า ง ฉุ ก เ ฉิ น

ไม่คาดฝัน เช่น ตกงานกระทันหัน เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ เ จ็ บ ป่ ว ย

ซ่อมรถ ซ่อมบ้ า น เป็นต้นในภาษาอั ง ก ฤ ษนั้น เงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น

จะใช้สำนวนว่า Save it for rainy day สำนวนนี้เปรียบเปรย

ได้เห็นภาพค่อนข้าง ชัดเจนลองมาคิดเล่นๆ ว่าฤดูฝน

ของคนที่ไม่ พกร่มนั้นจะเป็น  ย่ า ง ไร แล้วจะดีกว่าใช่มั้ย

ถ้าเราเตรียมพกร่มอยู่ใน กระเป๋าถึงฝนจะตก หรือไม่ตกแต่เราก็อุ่นใจ

เงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นควรมีเท่าไหร่

นักวางแผนทาง การเงินให้คำแนะนำว่า เงินสำรองเผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น

ควรมีประมาณ 3-6 เท่า ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เช่นหากเรามีค่าใช้จ่าย

เดือนละ 10,000 บาทเราควรมีเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น

ประมาณ 30,000 – 60,000 บาท และเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นนั้น

ควรอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ อยู่ในสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีสภาพคล่องสูง

เงินสำรอง ย า ม ฉุ ก เ ฉิ นถ้าไม่มีเงินก้อนนี้เลยจะเป็น อ ย่ า ง ไร

แม้ว่าเงินสำรองย ามฉุ ก เ ฉิ นนั้นอาจจะ ไม่ได้เปลี่ยนชีวิต

ของคุณได้เลย เสียทีเดียวแต่หาก เราไม่มีเงินก้อนนี้

เลยเราอาจตกอยู่ใน สถานการณ์ที่ ย า ก ลำบากได้เหมือนกัน

เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝันขึ้นเ ราอาจจะต้องเผชิญ

กับภาวะความเ ค รี ย ดแล้วยังต้องมาเ ค รี ย ด กับปัญหาเรื่องเงินอีก

เรื่องมันคงไปกันใหญ่ แล้วหากเราไม่ สามารถบริหารจัดการ

กับการเงินของตัวเอง ได้ก็อาจจะต้องไปหยิบยืม หรือ ก ู้หนี้ยืมสิน

ดังนั้นการมีเงินสำรองก้อนนี้ จะช่วยให้เราสามารถ เตรียมพร้อมรับมือ

ให้เรา ผ่ า น พ้นจากเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น นั้นๆไปได้ อ ย่ า ง ไม่ลำบากจนเกินไป

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการเก็บเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น

ออมก่อนใช้ เพื่อสร้างวินัยในการออม อ ย่ า ง สม่ำเสมอ

ออมเท่าไหร่ เริ่มต้นอาจจะ เริ่มออมเดือนละ 10%ของรายได้ก่อน

แล้วค่อยออม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 20% เมื่อพร้อม

ออมไว้ไหน แหล่งเก็บเงินสำหรับเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น

ควรจะมีสภาพคล่องสูง เช่นบัญชีเงินฝากประจำ ตราส า รหนี้

กองทุนระยะสั้น เพื่อความสะดวกในการ ถอนเงินออกมาใช้หากจำเป็น

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้กับชีวิต คนเราเสมอแม้ว่าเรา

จะใช้ชีวิต อ ย่ า ง ระมัดระวัง แล้วก็ตามการมีเงิน สำรองจะช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อน และลดความจำเป็นที่จะ ต้องไปก่อหนี้ใน ย า ม ที่ชีวิตลำบาก

ขอขอบคุณที่มา จาก k n o w l e d g e . b u a l u a n g, jingjai999

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…