Home แนวคิดชีวิต เรื่องสอนใจ วิธีการเลือกคนเข้ามาทำงาน

เรื่องสอนใจ วิธีการเลือกคนเข้ามาทำงาน

13 second read
0
540
เรื่องสอนใจ วิธีการเลือกคนเข้ามาทำงาน

เรื่องสอนใจ วิธีการเลือกคนเข้ามาทำงาน

การจะนำพาองค์กร ไปสู่วคมาสำเร็จได้ มีปัจจัยหลาย อ ย่ าง  ไม่ใช่แค่มีคนทำงานแต่ผู้นำต้องเข้าใจ และใช้คนให้เป็น เพื่อให้ได้งานออกมา อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้หลักการตามนี้

หลักการ เ สื อ ค ว า ย และ สุนัข เป็นการเลือกใช้งานคนตามศักยภาพ ความสามารถและนิสัยโดยธรรมชาติของพวกเขา ที่เปรียบกับสัตว์ทั้ง 3 ชนิด เหล่านี้ หากคุณจะจ้าง  เ สื อ  คุณต้องปล่อยให้เขาได้ ล่ า เ ห ยื่ อ ได้ด้วยตัวเอง

โดยที่คุณไม่ต้องไปบังคับให้เขาทำ เพราะเขารู้ว่าเขาต้องทำ อ ย่ า ง ไร เขามีแนวทางของเขา หากคุณจะจ้าง ค ว า ย คุณต้องเลี้ยงเขาให้อิ่มให้หญ้าเพียงพอนอนหลับเพียงพอ เพื่อที่เขาจะได้มีแรงทำงาน

ให้พวกเขามักมีความอดทนสูง แต่ก็ต้องรู้จักเทคนิคในการชักจูงในการใช้งาน หากคุณจะจ้าง สุ นั ข คุณต้องให้ความสนิทสนมกับเขา และให้อาหารเขา จากนั้นใช้เขาเฝ้าบ้าน พวกเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ และภักดีกับเจ้านาย

ที่สำคัญชอบ  เ ลี ย ป า ก น า ย  คนที่ไม่เข้าใจหลักการแบบนี้ มักจะใช้งานคนผิดประเภท ใช้ เ สื อ เยี่ยง ค ว า ย ใช้ ค ว า ย เยี่ยงหมา ใช้ ห ม า เยี่ยง เ สื อ เ สื อ จะไม่ชอบประจบและไม่ไถนา

ค ว า ย จะไม่ล่าเหยื่อและไม่เฝ้าบ้าน หมาจะไม่ล่า เ ห ยื่ อ ไม่ไถนาแต่ชอบประจบเจ้านาย หากเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของสัตว์ทั้ง 3 ชนิด ก็จะตรงกับนิสัยของคนภายในองค์กรหรือตามบริษัท และหากคุณใช้คนเหล่านั้นตรงตามลักษณะนิสัยของเขา

ก็จะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์สูงสุด แต่หากใช้งานไม่ตรง กับลักษณะของเขาพวกเขา ก็จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาได้ไม่เต็มที่คนเป็น เ สื อ ส่วนมากจะเติบโต และมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจ

เจ้าของกิจการของตัวเอง เพราะพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองสูง คนเป็น ค ว า ย ส่วนมากมักจะไม่เติบโต เพราะไม่ค่อยใช้ความคิดทำงาน แต่ใช้แรงทำงานมากกว่า จึงทำให้ไม่คิดนอกกรอบ มักถูกหลอกใช้ได้ง่าย

คนเป็น สุ นั ข ส่วนมากมักจะเติบโตในองค์กร แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตัวเอง ได้ยังต้องคอยพึ่งพาคนอื่นอยู่พึ่งทั้ง เ สื อ และ ค ว า ย เพื่อเติบโตหากเป็น เ สื อ ที่ฉลาด จะมองการณ์ไกล

จะเอา ค ว า ย ไปด้วยถ้าเป็น เ สื อ ที่ บ้ า อำนาจ จะเอา ห ม า ไปด้วยยิ่งถ้าเราเป็นเจ้านาย หรือเจ้าของกิจการที่มีอำนาจในการเลือกคนเราต้องใช้อำนาจให้มีประโยชน์ เลือกใช้งานคนให้ถูก ใช้ให้เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเลือกคน

คือการรู้ถึงนิสัยธรรมชาติของเขาว่าเป็นคน อ ย่ า ง ไร ทำงานเป็น อ ย่ า ง ไรและมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ และงานให้เขาทำ อ ย่ า ง เหมาะสมแล้วองค์กร จะไปสู่ความสำเร็จได้

ขอขอบคุณที่มา b i t c o r e t e c h, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…