Home แนวคิดชีวิต (เรื่องสอนใจ) รถไฟเส้นทางของชีวิต

(เรื่องสอนใจ) รถไฟเส้นทางของชีวิต

6 second read
1
519
(เรื่องสอนใจ) รถไฟเส้นทางของชีวิต

(เรื่องสอนใจ) รถไฟเส้นทางของชีวิต

ชีวิตเหมือนกับการเดินทางโดย ส า ร รถไฟ มีสถานีต่างๆ มีการเปลี่ยนเส้นทาง มีกระทั่งอุ บั ติ เ ห ตุ เราขึ้นรถไฟขบวนนี้ ตอนเราถือกำเนิด พ่อแม่ คือคนที่ตีตั๋วให้เรา เราเชื่อว่าท่านจะเดินทางด้วย

รถขบวนนี้กับเรา ตลอดไปแต่แล้วที่สถานีใด สถานีหนึ่งท่านทั้งสองก็ต้องลงรถจากไป ปล่อยเราไว้เพียงลำพัง กับการเดินทางนี้วันเวลา ผ่ า น ไป จะมีผู้โดย ส า ร อื่นๆ ขึ้นรถมาเรื่อยๆ หลายคนจะเป็น

คนที่เรารักและผูกพัน เป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อน เป็นลูก เป็นหลาน หรือกระทั่งเป็นที่รักแห่งชีวิตของเรา หลายคนลงรถไป กลางทาง ทิ้งไว้แค่ความทรงจำความอ้างว้าง และคิดถึงอันถาวรในชีวิตเรา หลายคนจากไป

อย่ๅงที่เราไม่ทันได้ สังเกตด้วยซ้ำว่า เขาลุกจากที่นั่ง และลงรถไฟไปแล้ว การเดินทางโดยรถไฟชีวิตขบวนนี้ จึงเต็มไป ด้วยความรื่นรมย์ ความโ ศ กเ ศ ร้ า ความมหัศจรรย์ ความสมหวัง

คำสวัสดี คำอำลา และคำอวยพรให้ โชคดี การเดินทางที่ดีที่สุด คือ การได้ช่วยเหลือ ได้รักได้มีความสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนผู้โดย ส า ร ทุกคน จงแน่ใจว่าเราได้ให้ สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้การเดินทาง

ของพวกเขา มีความราบรื่นและสะดวกสบาย ความน่าพิศวงของการเดินทาง อันวิเศษยอดเยี่ยมนี้คือ ตัวเราเองก็ไม่รู้ล่วงหน้า ว่าเราจะต้องลงจากรถไฟที่สถานีไหน ฉะนั้น เราต้องมีชีวิตให้แจ๋วที่สุด

ปรับปรุงตัวเอง รู้จักลืม รู้จัก อ ภั ยให้สิ่งดีที่สุด ที่เรามีแก่คนรอบข้าง สำคัญเหลือเกิน ที่เราควรทำอย่ๅงนี้ เพราะเมื่อถึงเวลาที่เรา ต้องลุกจากที่นั่ง เพื่อลงจากรถไ ฟไป เราจะได้ทิ้งความทรงจำ

ที่สวยงามไว้แก่ผู้คน ที่ต้องเดินทาง โดย ส า ร รถไฟขบวนชีวิตนี้ ต่อไปขอบคุณมากๆ ที่มๅเป็นผู้โดย ส า ร คนหนึ่ง ในขบวนรถไ ฟ ชีวิตของกันและกัน

ขอขอบคุณที่มา 108resources

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…