Home แนวคิดชีวิต (เรื่องสอนใจ) คุณจงเงียบดั่งสิงโต อย่าเห่าดังเหมือนสุนัข

(เรื่องสอนใจ) คุณจงเงียบดั่งสิงโต อย่าเห่าดังเหมือนสุนัข

5 second read
0
292
(เรื่องสอนใจ) คุณจงเงียบดั่งสิงโต อย่าเห่าดังเหมือนสุนัข

(เรื่องสอนใจ) คุณจงเงียบดั่งสิงโต อ ย่ า เห่าดังเหมือนสุนัข

คนที่ประสบความสำเร็จ มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไป เสมอพวกเขามีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจ และความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่ างดีอีกทั้งยังยินดี

ที่จะ เ สี ย ส ล ะ ผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าวพวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้ และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา และจรรย าบรรณที่ดีในการ

ทำงานเหมือนกันอีกด้วยจงเป็นสิงโต ที่เงียบ อ ย่ า เป็นสุนัข ที่เห่าดังอย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูด เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จมักได้แต่พูด แต่ไม่ได้ทำความสำเร็จพูดดังกว่าคุณและคำพูดของคุณ

ไม่มีค่าอะไรถ้าคุณทำไม่สำเร็จ คุณเสียเวลาพูดมานานแค่ไหนถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อ ย่ างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว สิงโตจะ เงียบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่อเพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหนโลกจะรู้จาก การล่ า เหยื่อ

ของมัน ไม่ใช่ เ สี ย งขู่ ของมันจงเป็นสิงโตที่เงียบ อ ย่ า เป็นสุนัขที่เห่าดัง อย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำโดยไม่ต้องพูด อ ย่ า พูดแต่ไม่ได้ทำคำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก พิสูจน์ค่าของคนการลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

Check Also

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนที่ฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย และไม่ค่อยชอบเข้าสังคม

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนที่ฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย และไม่ค่อยชอบเข้าสังคม งานวิจัยใหม่บ่ง…