Home แนวคิดชีวิต (เรื่องสอนจริงสอนใจ) ต่อให้มีที่ดินเป็นพันไร่ สุดท้ายก็นอนได้แค่ 8 เมตร

(เรื่องสอนจริงสอนใจ) ต่อให้มีที่ดินเป็นพันไร่ สุดท้ายก็นอนได้แค่ 8 เมตร

6 second read
0
740
(เรื่องสอนจริงสอนใจ) ต่อให้มีที่ดินเป็นพันไร่ สุดท้ายก็นอนได้แค่ 8 เมตร

(เรื่องสอนจริงสอนใจ) ต่อให้มีที่ดินเป็นพันไร่ สุดท้ายก็นอนได้แค่ 8 เมตร

ถ้าคุณจากไปอะไรจะเกิดขึ้น เพราะเมื่อกลายเป็นผง ธุ ลีไปแล้ว ใครเขาจะยกย่องชื่นชม หรือตำหนิ ประณามอย่ า งไร คุณจะไปรู้สึกรู้สาอะไรได้ ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่ า งไร ก็อ ย่ าเป็นห่วงให้มากนัก พวกเขาต่างก็มีจุดหมาย

และ หนทางชีวิตของตนเอง เมื่อล่วงลับไปแล้ว คุณก็ยัง ไม่เลิ กเป็นท าสของลูกๆ อีกหรือ อ ย่ า คาดหวังอะไรมากจาก เ ด็ ก ๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณ ย า ม แก่เ ฒ่ าเขาก็ต้องวุ่นว า ยกับการงาน และภ า ระผูกพันต่างๆ

เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนัก ส่วนลูกจริงๆ นั้น ก็อาจจะกำลัง ทะเ ล า ะกัน เพื่อแ ย่ งทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ ทั้งๆ ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ ดีขึ้นมาหน่อย ก็อาจจะแค่แอบภาวนา ให้คุณอ ย่ าใช้เ งินให้มาก

และรีบจากไปเสี ยเร็วๆ อ ย่ า ง นี้ ก็มีให้เห็นอยู่ถมไป คุณไม่รู้หรอก หรือว่าบรรดาลูกๆ เขาถือว่า ทรัพย์สมบัติของคุณ เป็นสิ ท ธิ์ ข าดของเขาไปแล้ว คุณจึงไม่มีสิ ท ธิ์จะไป กำหนดอะไรได้เลยในเ งิ นที่เป็นของเขา เข้าใจไหม

คนอายุเกิน 50 อย่ า งคุณ ต้องเ ลิกเอาสุ ขภาพไปแลก กับความร่ำรวยได้แล้ว มีเ งิ นเท่าไร ก็ซื้อสุขภ าพคืนมาไม่ได้ คุณตอบได้ไหมว่า จะหยุดหาเ งิ นเมื่อใด เท่าไหร่คุณถึงจะบอกว่า พอแล้ว ร้อย พัน หมื่น ล้าน สิบล้าน พอรึ ยังไม่ทราบ

ต่อให้คุณมีไร่นานับพันไร่ คุณก็กินข้าวได้แค่วันละ 3 จาน แม้ มีคฤหาสน์นับพันหลัง คุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอน ย า ม ค่ำคืน เพียง 8 ตาร า ง เ มตรดังนั้น ตราบใดที่คุณยังมี ข้าวปลาอาหาร กินอ ย่ างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน

เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้ว อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่ า งเป็นสุข ทุกบ้านต่างก็มีปัญห าของตนเอง อ ย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบแก่งแ ย่ง แข่งดีกัน ไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของ เ ด็ ก ๆ ฯลฯสิ่งที่ควรจะแข่งกัน

ทำกันจริงๆ นั้น คือ แข่งกันมีความสุข แข่งกันมีสุขภาพดีและ อ ายุ ยื น นาน ส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ ก็อย่ าไป ฝังอกฝังใจให้ป่ ว ยการ และทำล า ยสุขภาพตัวเองเลย อายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลย

หลังอายุ 50 แล้วอย่ า งนี้ คุณต้องค้ น หาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้ า งชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอา ร มณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุข ทำอะไรก็สุขสนุกกับมัน อยู่ทุกวัน นั่นก็ หมายความว่า

คุณได้ ผ่ า น วันเวลาอย่ า งเป็นสุขแล้วทุกวันวานที่ ผ่ า น ไป คุณจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามัน ผ่ า น ไปอย่ า งเป็นสุข วันนั้นคือกำไรชัดๆ เลยจิตใจที่ดีจะช่วย รั ก ษ าโ ร ค ภั ยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร คก็จะหายเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดี

ทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความเจ็ บ ป่ ว ยจะไม่มีทางมาแผ้วพานได้ด้วยอา ร มณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออกกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆกินอาหารให้ครบ ห มู่ ได้วิต ามินและแร่ธ า ตุอย่ า งเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า

ชีวิตที่เป็นสุข อีก 20 หรือ 30 ปี จะเป็นของคุณแน่นอน เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะ และเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณ รู้สึกเย า ว์วัย และมีความหมายอยู่เสมอ ขาดพวกเขา

เมื่อใด คุณจะต้องรู้สึกสูญเ สีย อย่ า งแน่นอนครับ อ่านแล้วเห็น เฉลียงชีวิต ในวัยช ร ากันบ้างมั้ย ก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าของความคิด ผู้เผยแพ ร่ และทั้งผู้ส่งให้ผมอ่าน ก็ อ ย า ก บอกว่า อายุเราเลือกไม่ได้ก็จริง แต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิต เราเลือกได้

ขอขอบคุณที่มา 108resources

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…