Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ความจนมันน่ากลัวกว่าที่คิด

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ความจนมันน่ากลัวกว่าที่คิด

6 second read
0
333
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ความจนมันน่ากลัวกว่าที่คิด

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ความจนมันน่ากลัวกว่าที่คิด

อยู่ อ ย่ า ง คนจน จะไม่มีวันจน ยังไม่รวย อยู่ อ ย่ า ง คนรวย จะไม่มีวันรวย ดึงสติของตัวเองเอาไว้ เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับใครบางคน ในหลายครั้งที่เรามักจะได้ยิน กันอยู่บ่อยว่าหากใช้ชีวิต

แบบคนจนคุณ ก็จะไม่มีวันจน ซึ่งนี่คือ คำพูด ที่มีพ่อแม่หลายคนมักจะใช้สั่งสอน ลูกอยู่เสมอเพราะว่าคนสมัยก่อน ต้องใช้ชีวิต อ ย่ า ง ประหยัด และ ผ่ า น ความย ากลำบ ากมาจึงรู้ว่าถ้าหากใช้เงิน อ ย่ า ง ฟุ่ มเฟื อ ย

มากเกินไปก็จะไม่เหลือเก็บ ใช้ชีวิตแบบคนจนๆ แล้วคุณจะไม่มีวันจน เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อน มักใช้สอนลูกหลาน คนสมัยก่อนจะประหยัด อาจจะเพราะ เคย ผ่ า น ความลำบากมาก่อน แต่ ที่จริงก็ไม่น่าจะแบ่งว่า

เป็นคนสมัยก่อนหรือสมัยนี้ เพราะเป็นเรื่องของปัจจัยบุคคลมากกว่า เชื่อว่า คนยุคใหม่เองก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เงิน แบ่งเงินเก็บออมไม่จำเป็นว่า มีมากต้องใช้มาก เพียงแต่ด้วยความที่โลกเรา อยู่ในยุคของทุนนิยม

ที่เน้นเรื่องของ การบริโภคนิยมเป็นที่ตั้ง ผู้คนเชื่อว่าความสุขจะ เกิดขึ้นได้จากการใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิน หรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็ม ไม่มีแล้วสำหรับคำว่าลำบากก่อนสบายทีหลัง เพราะ ต้องการสบาย ตั้งแต่วันนี้เลย

ผู้คนในยุคนี้มี แนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงิน เพื่อ ซื้ อ ค ว า ม สุ ข มากกว่าคนในอดีต นี่เป็น ความจริง ที่ทุกคนก็รู้ดี เพียงแต่บางครั้งเราต้อง เหมือนหยุดคิด หรือ มีเบรกตัวเองไว้บ้าง การไป อ่ า น เจอประโยคที่เป็นข้อคิด

หรือคติทำให้เราหยุด หันมาทบทวนพฤติ ก ร ร มของตัวเอง ว่ามีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไป แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อ ให้เกิดความสมดุลมากขึ้น เหมือน อ ย่ า ง ที่ชาวพุทธยึดเรื่อง การเดินทางสายกลางน่าจะเป็น

ความสุขที่แท้จริง มากกว่า บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่า ไม่มี หรือ จน อาจจะเถียงว่า ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบจนก็ถูกบั ง คั บ ให้ต้องมีชีวิตแบบจน ๆ อยู่แล้วล่ะ ถ้าความคิดเริ่มต้นของคุณ เป็นแบบนี้ แสดงว่าคุณ

ไม่รู้ถึงความหมายเบื้องลึก เบื้องหลังของข้อความนี้ นำไปคิดและประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับชีวิต ใช้ชีวิตแบบจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน การใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ได้หมายถึง ให้เราต้องไปตกระกำลำบาก กิน อ า ห า ร ราคาถูก

ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ข าด ๆ แต่หมายถึงเราต้องรู้จักเลือกกิน เลือกใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กินทิ้งกินขว้าง หรือมีข้าวของมากมาย เกินความจำเป็น ยกตัว อ ย่ า ง ง่าย ๆ เช่น เราไม่จำเป็นต้อง ไขว่คว้าหาของเหล่านี้

มาเป็นเจ้าของ ให้ลำบากเลือกที่จะเป็น และใช้ชีวิในแบบ ของตัวเองที่เหมาะสม กับ ฐานะ และรายได้ของเราไม่สร้างหนี้แล้ว เราก็จะไม่มีวันจนจริง ๆ ค่ะ ถึงเราจะ ไม่ได้มีมากเท่าคนอื่น แต่มั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่จนแน่ ๆ

การใช้ชีวิตแบบพอเพียง หรือ ในความหมายแบบจน ๆ นี่แหละ ที่จะบ่มเพาะกลายเป็นนิสัย ที่ ติ ด ตัวของเราไป เราจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไร แต่เมื่อไหร่ที่เราได้อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ๆตรงกันข้าม

ถ้าเราใช้ชีวิตเกินๆ อยู่ตลอดถึง เวลาที่เราต้องข าด มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีได้ อ ย่ า ง ไร เปรียบเทียบง่าย ๆ ถ้าเรา กิ น อ า ห า ร ในห้างทุกมื้อกับเลือกกิน 2-3 มื้อต่อสัปดาห์ มื้อไหนที่จะสร้างความสุข และความประทับใจ

ให้เราได้มากกว่ากัน แถมเงินยังเหลือ ติ ด กระเป๋ามากกว่า อีกด้วยไม่จนกรอบ ก่อนสิ้นเดือนแน่ ถ้าวางแผนให้ดี ๆ นี่เป็นตัว อ ย่ า ง ง่าย ๆ ใครไม่เคยจนมาก่อน ก็คงย ากที่จะรู้ว่าความจน มันน่ากลัวขนาดไหน

และนี่เอง ที่เป็นที่มาของสิ่งที่รุ่น พ่อ แม่ ปู่ ย่ า ต า ย า ย เรา พ ย า ย า ม สอนอยู่เสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นพื้นฐานไว้ก่อน จากนั้นที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักคิดเพื่อต่อยอดสร้าง ความก้าวหน้าขึ้นไปให้ได้

ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบ คนจน ในความหมายที่ว่า ใช้ให้จ่ายน้อยกว่า ที่หามาได้ แบบนี้ไม่มีวันจน แน่ ๆ แต่ถ้ายังใช้เงินมากเกินกว่าที่หามาได้ ใช้เงินแบบคนรวยทั้งที่ไม่ใช่คนรวย คุณก็จะ จนอยู่แบบนี้

การที่เราใส่เสื้อผ้าราคาถูก ไม่มียี่ห้อ ไม่ได้หมายความว่า เราจน แต่เรามีครอบครัวที่ ต้องดูแล ไม่จำเป็น ต้องทำให้ คนในสังคมประทับใจก็ได้ เชื่อสิคะ ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ

ขอขอบคุณที่มา noonna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…