Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) กรรมจากการที่เถียงพ่อแม่

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) กรรมจากการที่เถียงพ่อแม่

7 second read
0
6,154
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) กรรมจากการที่เถียงพ่อแม่

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ก ร ร ม จากการที่เถียงพ่อแม่

ใครก็ตามที่ทำความดีเลี้ยงดูแ ละบูชาพ่อแม่ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ไม่มีใครในโลกนี้อีกแล้วที่จะรัก และหวังดีกับเราเท่ากับพวกท่าน จนบางครั้งใครที่ไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นก็จะมองความหวังดี ของพ่อแม่เป็นสิ่งที่น่ารำคาญ

โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ลูกที่ถูกพ่อแม่เลี้ยงอย่ างตามใจตั้งแต่เด็ ก ๆ พอโตขึ้นมาพ่อแม่ต่อว่า ติเตียน บอกกล่าวอะไรนิด อะไรหน่อยก็ไม่พอใจ เถียงและต่อว่าด่าพ่อแม่บ้างก็มี จนลืมนึกไปว่า คนที่เรากำลังlถียงหรือด่าว่าอยู่นั้น

เป็นคนที่เคยอุ้มท้องเรามาอย่ างย ากลำบาก เฝ้าเลี้ยงดูคอยป้อนข้าว ป้อนน้ำ และส่งเ สียให้เราเรียนหนังสือได้รับการศึกษาสูง ๆ เป็นเรื่องแปลกที่เรามักจะได้พบเห็นอยูว่า บางคนพูดจากับคนอื่น ๆ และคนรอบข้างดี

แต่กับพ่อกับแม่ทำไมถึงพูดดีด้วยไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิด แต่ก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้นั้น ช่างบ าปมหันต์นัก ดังเช่น ตัวอย่ างที่จะหยิบยกมาให้ได้อ่ านกันในวันนี้ โบราณได้กล่าวไว้ว่า ลูกบางคนมีกำลังปีกกล้าขาแข็ง

ก็มาเถียงพ่อเถียงแม่ด้วยความหยิ่ งยโสโอหัง อันนี้ถือว่า เป็นกร รมเว รอย่ างมหันต์ที่ลูกเถียงหรือด่าว่าพ่อแม่ แม้จะไม่ได้ลงไม้ลงมือก็ตาม ชีวิต ก็ไม่ต่างจากกับเหมือนกับต ายทั้งเป็น ต่อให้พย าย ามทำให้ตัวเองดูดีแค่ไหน

ก็ไม่มีวันได้สมหวังดังใจ กร รมที่ส่งผลมาก็คือ หากเป็นหญิงเมื่อแต่งงานไปก็จะโดนสามี ดุด่าว่ากล่าว หรือหากแต่งงานมีลูกไป ลูกก็จะทำเช่นนี้กลับคืน เป็นต้น กร รมที่ลูกกระทำกับพ่อแม่นั้น จะเป็นสิ่งที่กำหนด ช ะ ตา  ชีวิตของเราในวันข้างหน้า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน นายจ้าง เพื่อนร่วมงานห รือแม้แต่คู่ครองชีวิต ชีวิตของเรานั้นจะมีความเจริญก้าวหน้า หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราด้วยกันทั้งสิ้น ฟังเรื่องเล่ากร รมของคนที่ทำร้ ายจิตใจพ่อแม่

เช่นเดียวกับหลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวถึงบุคคลที่คิดไม่ดี กับพ่อแม่หรือเคยด่าผู้มีพ ระคุณเอาไว้ว่า อย่ าแม้แต่จะคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับฆ่ าหรอก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีก็บาปแล้ว ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น มีแต่เจ๊ง

สิ่งที่จะทำให้หนักกลายเป็นเบาได้ก็คือ การขอขมาลาโ ทษพ่อแม่ แล้วหันมาเจริญกร รมฐานเ สีย สำหรับท่านทั้งหลาย ที่รู้ว่าเคยทำผิด และอย ากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นนั้น หลวงพ่อจรัญ ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า หากท่านทั้งหลายเคย

ด่าท่านผู้มีพ ระคุณ ถอนคำพูดแล้วขอสมาลาโ ทษเ สีย ท่านจะได้ผลจากการเจริญกร รมฐานทันที เหมือนพ ระภิกษุต้องแสดงอ าบัติ ให้บริสุทธิ์เสี ยก่อน แล้วมาเจริญกร รมฐานจึงจะได้ผล วิ ธีขอขมาพ่อแม่ หลวงพ่อจรัญกล่าวว่า

เมื่อถึงวันเกิดของเราให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่ คนละ 1 ชุด ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ 1 ผืน เมื่อตื่นเช้ามาให้ไหว้พ ระสวดมนต์จบแล้ว จัดหาอาหารอย่ างที่พ่อแม่ชอบให้พ่อแม่รับประทาน เมื่อท่านรับประทานเสร็จแล้ว ให้เชิญพ่อแม่

นั่งบนเก้าอี้พร้อมกัน เอากะละมังใส่น้ำอุ่นมาล้างเท้าให้พ่อแม่ ฟอกสบู่ ทำความสะอาดให้ท่าน แล้วเอาผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ ที่ซื้อมาเช็ดให้แห้ง เอาแป้งโรยให้ทั่วให้หอม เอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ท่านใส่ หลังจากนั้นให้พูดว่า

กร รมใดที่ลูกได้ล่วงเกิน คุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกร รมให้แ ก่ลูกด้วย เสร็จแล้วกราบเท้าท่าน 3 ครั้ง แล้วเอาเท้าท่านทั้ง 2 คน คนละข้างเหยี ยบที่ศีรษะเรา แล้วให้ท่านให้พรเรา

นั่นแหละถึงจะล้างกร รมกันได้ ฟังดูแล้วก็เห็นว่าเป้นเรื่องที่ไม่ย ากเลย ลองไปทำดูเถอะง่ายนิดเดียว นอกจากการขอขมา ที่กล่าวมาแล้วนั้น การตอบแทนพ ระคุณท่าน ด้วยการดูแลเอาใจท่านให้ดี ที่สุดตามที่กำลังเรามี

หรือปรนนิบัติท่านบ้าง เท่านี้ก็ทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จ ได้ไม่ย ากแล้วละค่ะ

ขอขอบคุณที่มา poobpub, taksin289

Check Also

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ คนสมัยนี้ ชอบใช้เงิ นฟุ่มเฟือย …