Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ทำงานหนักมาหลายปี แต่ไม่มีเงินเก็บ

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ทำงานหนักมาหลายปี แต่ไม่มีเงินเก็บ

7 second read
0
865
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ทำงานหนักมาหลายปี แต่ไม่มีเงินเก็บ

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ทำงานหนักมาหลายปี แต่ไม่มีเงินเก็บ

1 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

หากคุณมี พฤติ ก ร ร ม หาเ งิน ได้มาเท่าไรก็นำไปซื้อข้าว ของตอบสนอง

ความต้องการ ของตัวเอง โดยลืมคิดไปว่า เราควรเก็บออมเงิ นไว้

เผื่อตอนเกษียณบ้าง ซึ่งพฤติกร ร มใช้จ่ายแบบไม่ยั้งคิด อ ย่ า ง นี้แหละค่ะ

ที่อาจนำ ความลำบาก มาให้เราในย า ม แ ก่ ช ร า แล้ว แถมไม่มีเรี่ยวแรง

จะหาเงิน ดังนั้น ควรตัดรายจ่ายที่ ฟุ่มเฟือยออกไปบ้าง

2 ติ ด สิ่ ง บั น เ ทิ ง เ ส เ พ ล

ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ บุ ห รี่ หรือ การ พ นั น

หากได้เส พ ติ ด สิ่งเหล่านี้ย่อม พาชีวิตไปสู่สิ่งไม่ดีแน่นอน

ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ อาจทำให้เรา ไม่มีเ งินเก็บ และเป็นหนี้เป็นสิน

ทั้งที่จริงๆแล้ว หากเราไม่ใช้เงินหมดไปกับสิ่งเหล่านี้ เราสามารถ

นำเงิ นเหล่านั้น มาเก็บออมทีละ เล็กทีละน้อย จนกลายเป็น

เงิ นออมก้อนโตได้ หรือ นำไปใช้อย่ างอื่นที่เป็นประโยชน์ไ ด้อีกมาก

3 ไม่วางแผนการเงิน

คุณเคยทราบไหมว่า ในแต่ละเดือน คุณมีรายรับรายจ่าย

มากน้อยแค่ไหนแล้ว มีรายรับมากกว่ารายจ่าย หรือรายจ่ายมากกว่า

รายรับ หากไม่เคยทราบเลย นั้นแสดงว่า เราไม่ได้วางแผนการเงิน

ซึ่งถือว่าเป็น ช่องโหว่ทางการเงินที่ร้า ย แ ร ง เพราะ เมื่อไม่รู้ว่าตัวเอง

เสียเงินไปกับอะไรบ้าง ก็จะไม่เห็นว่าพฤติกร ร ม การใช้เงิ นของเรา

เหมาะสม หรือไม่แถมบางคนยังชะล่ า ใจเกินไป คิดว่าตอนนี้ อายุยังน้อย

ยังหาเงินได้เรื่อยๆ การค้าขายยังดี งานยังมีเข้ามาเยอะ เลยเอาไว้ทีหลัง

ทั้งที่ถ้าบริหารการเงินให้ดี เราอาจมีเงินเหลือไว้ เก็บออมเพื่อ อนาคตก็ได้นะ

4 ไม่ รั ก ษ า สุขภาพ

สุขภาพดีไม่มีขาย แต่ถ้าเราสุขภาพแย่ขึ้น มาเมื่อไหร่คงต้องควัก

กระเป๋าจ่าย ไม่น้อยแน่นอน โดยเฉพาะคนที่ไม่ดูแล สุขภาพตัวเอง

ไม่เคย ออกกำลังกาย จะมีโอกาสเจ็ บ ป่ ว ยมากขึ้น และหากเรา

เป็นคนที่ทำงานอิสระ ไม่มีสวัสดิการรองรับ เหมือนข้าราชการ

และพนักงานประจำ หาก ป่ ว ย ขึ้นมา ต้องจ่ายค่า รั ก ษ า พย าบาลเอง

บอกเลยว่า ได้ไม่คุ้มเสียค่ะ คงจะดีกว่า หากเราดูแลสุขภาพ

เพื่อช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่ายในการ รั ก ษ า พย าบาลได้

5 ลืมคิดถึงอนาคต

เวลาไม่เคยรอใคร เราเองก็แก่ตัวลง เรื่อยๆ หากไม่รีบออมเ งิน

เพื่ออนาคต ไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มๆ สาวๆ แล้วไปรอเก็บเงิน ช่วงใกล้เกษียณ

อาจไม่ทันเวลา ดังนั้นการเตรียมพร้อม ทางการเงิ นเพื่อวัยเกษียณ

จึงเป็นสิ่ง จำเป็น ซึ่งปัจจุบันมีตัวช่วย การออม เพื่อเกษียณให้เลือกมากมาย

เช่น กองทุนรวม RMF ประกันชีวิต แบบบำนาญรวมทั้งกอช.หรือกองทุน

การออมแห่งชาติ ที่เมื่อออมแล้ว จะได้รับเ งินสมทบ จากรัฐบาลสูงสุด 100%

ตามช่วงอายุ และได้รับผลตอบแทน จากการนำเงิ นไปลงทุน

พออายุ 60 ปี ยังมีเ งินบำนาญไว้ใช้ ทุกเดือน สูงสุด 7,xxx บาท

ถือเป็นอีกทางเลือก หนึ่งของการออม เงิ นที่น่าสนใจ

ชีวิตสามารถ เข้าใจย้อนหลังได้ แต่ไม่มีวันกลับไป เเก้ไขได้อีกครั้ง

จงฝากชีวิตไว้กับสติ และปัญญา อย่ าฝากไว้กับโชค ช ะ ต า ที่มองไม่เห็น

ขอขอบคุณที่มา chayend

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…