Home แนวคิดชีวิต เรื่องที่คุณควรรู้ เหตุผลที่คนฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย

เรื่องที่คุณควรรู้ เหตุผลที่คนฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย

6 second read
0
657
เรื่องที่คุณควรรู้ เหตุผลที่คนฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย

เรื่องที่คุณควรรู้ เหตุผลที่คนฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย

งานวิจัยใหม่บ่งชี้ว่า คนฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อยกว่าคนทั่วไป หลายคนคงเคยตั้งคำถามว่า ชีวิตที่ดีนั้นเกิดจากอะไร ใช่ชีวิตที่รายล้อมไปด้วย มิตรสหาย  และครอบครัวหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นชีวิต ที่รายล้อมไปด้วยเพื่อนสนิท

เพียงไม่กี่คนกันแน่ ผมเชื่อว่าคุณต้องรู้จัก ใครสักคนที่คุณคิดว่าเขานั้น เป็นคนที่ฉลาดเอามากๆ และคุณคงรู้ดีว่า คนเหล่านี้ มักจะมีเพื่อน และเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนเท่านั้น แล้วทำไมคนฉลาด เขาถึงคบเพื่อนน้อยล่ะ

วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยนี้กัน งานวิจัยใหม่ได้ตั้งคำถามว่า หัวใจหลักของการมีชีวิตที่ดีคืออะไร โดยนักวิจัยได้ทำการสำรวจ คนจำนวนกว่า 15,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 28 ปี แล้ว

พบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชนที่มี ความหนาแน่นของประชากรมาก จะระบุว่าพวกเขานั้น ไม่ค่อยพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ของตัวเองมากนัก นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มคนที่ได้มีโอกาส ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทบ่อยๆ

จะระบุว่าพวกเขานั้น มีความสุขเพิ่มขึ้น จากเดิมมาก คนฉลาดคือข้อยกเว้น อ ย่ า ง ไรก็ดีมันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ เพราะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้ กลับลดลงอย่ างเห็นได้ชัดในผู้ที่มีไอคิวสูง โดยความหนาแน่นของประชากร

ได้ส่งผลกระทบต่อคนฉลาดเป็นอย่ างมาก และคนฉลาดมีความพึงพอใจต่ำ ยิ่งกว่าคนทีมีไอคิวต่ำกว่าถึง 2 เท่า หมายความว่ายิ่งคุณฉลาด คุณยิ่งไม่ชอบเข้าสังคม คุณจะมีความพึงพอใจ กับชีวิตน้อยลง

เมื่อต้องเข้าสังคม และพบเจอคนอื่นบ่อยๆ แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คนฉลาดจะโฟกัสไปที่เป้าหมายระยะย าว คนที่มีไอคิวสูง มักจะไม่ใช้เวลาไปกับการเข้าสังคม นั่นเป็นเพราะคนฉลาด มักโฟกัสไปที่เป้าหมายในระยะย าว

พวกเขามีความสนใจ และมีแรงผลักดัน ในการจะสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยกตัว อ ย่ า ง เช่น เพื่อนที่คุณรู้จัก ที่ได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา หรือได้ทำธุรกิจของตนเอง ในระหว่างที่พวกเขาเดินตามความฝัน

พวกเขาได้ลดการพบปะผู้คน เพื่อโฟกัสไปที่การงาน และการสร้างฝันของ พวกเขาให้เป็นจริง คนฉลาดที่กำลังจะบรรลุ เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ อาจมองว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งรบกวนเขา และคอยทำให้เขาเสียสมาธิ

ในการที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมายระยะย าวของเขา ในทางกลับกันก็คือมันส่งผลต่อ ความสุขของพวกเขาด้วย ในระหว่างที่กำลังเดินตามเป้าหมายคนฉลาดจะเก็บตัวและใส่ใจ กับความฝันที่แท้จริง ของพวกเขา แทนที่จะออกไปเทียว

ในคืนวัน เ ส า ร์ พบปะ กับเพื่อนสองสามคน ไม่ใช่ว่าพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของเพื่อน เพียงแต่ในระหว่าง ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่ พวกเขาอาจมองว่า การเข้าสังคมเป็นการ รบกวนสมาธิของเขา

พัฒนาการที่แตกต่างของคนฉลาด ในช่วงวิวัฒนาการของ ส ม อ ง วิวัฒนาการของ ส ม อ ง มนุษย์นั้น เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอด ของบรรพบุรุษในสภาพแวดล้อ มแบบทุ่งหญ้าสะวันนา เมื่อก่อนนั้นมนุษย์ มีจำนวนประชากรต่ำ

และใช้ชีวิตแบบผู้ ล่ า ผู้เก็บเกี่ยว มนุษย์ในสมัยนั้น จำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด เพื่อความอยู่รอด และการดำรง เ ผ่ า พันธุ์สืบไป เมื่อมองมาที่ปัจจุบัน การใช้ชีวิตของมนุษย์ได้เปลี่ยนไ ป อ ย่ า ง มาก

และการปฏิสัมพันธ์ก็เป็นไป อ ย่ า  งง่ายดาย คนฉลาดมักจะเป็นผู้ที่จัดการ กับปัญหาต่างๆ ในยุคปัจจุบันได้มากกว่า นั่นหมายความว่าคนฉลาดมีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ และรับมือกับเหตุการณ์ใหม่ๆได้ง่ายขึ้น

เมื่อคุณฉลาด คุณจะยิ่งสามารถปรับตัว เข้ากับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถผสมผสาน สัญชาตญาณของบรรพบุรุษ ให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ง่ายอีกด้วย นี่อาจเป็นเพราะคนฉลาด สามารถละทิ้งความต้องการ

ที่จะปฏิสัมพันธ์ในแบบของสังคมผู้ ล่ า ผู้เก็บเกี่ยวเพื่อเลือกที่จะใช้เวลาไปกับการบรรลุเป้าหมาย คนฉลาดเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ต่างจากคนทั่วไป คนฉลาดให้ความสำคัญกับเพื่อน และสังคมเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละ

เพียงแต่ว่าพวกเขาค่อนข้างเรื่องมาก เมื่อต้องแบ่งเวลาเพื่อให้ใช้อย่ า งคุ้มค่าไม่ใช่ว่า พวกเขาไม่รักเพื่อน หรือการสังสรร ค์เพียงแต่ว่าพวกเขา ก็รักเป้าหมายส่วนตัวของพวกเข าที่ต้องก้าวไป ให้ถึงเช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณที่มา gangbeauty, boktorth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…