Home แนวคิดชีวิต เรื่องจริงสอนใจ น้ำใสย่อมไร้ปลา คนที่พูดตรงเกินไปก็ย่อมไร้มิตร

เรื่องจริงสอนใจ น้ำใสย่อมไร้ปลา คนที่พูดตรงเกินไปก็ย่อมไร้มิตร

6 second read
0
535
เรื่องจริงสอนใจ น้ำใสย่อมไร้ปลา คนที่พูดตรงเกินไปก็ย่อมไร้มิตร

เรื่องจริงสอนใจ น้ำใสย่อมไร้ปลา คนที่พูดตรงเกินไปก็ย่อมไร้มิตร

คนเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน เพื่อ เอาชนะ ในทุกเรื่องหรอกถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ ชัดเจน และตรงเกินไป ในทุกเรื่อง ก็ไร้เพื่อน ทะเลาะกันในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไป

ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไป ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไป ทะเลาะกันเพราะ เหตุผล ที่เสียหายคือ ความสัมพันธ์สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์ เถอะ คนอื่นช่วยเรา

เราจะจำ ชั่ ว ชีวิต เราช่วยคนอื่น จง อ ย่ า จำใส่ใจน้ำใสสะอาดเกินไปย่อมไร้ ซึ่งมัจฉา หัวหน้าที่เข้มงวดเกินไปย่อมไร้ซึ่งบริวารวางอคติ และ ความคิดของตนลง คุณจะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาทันทีบางเรื่อง ยอมเปิดทาง

ให้เขาหนึ่งศอกสักวันเขาจะเปิดทางให้คุณหนึ่งวาเพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำร้ า ย เพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้ า ยอ ย่ า เก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นมาคิดมาก เรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่องไม่ดีก็ปล่อย ผ่ า น ใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอ

คนบางคนแค่รับรู้ก็พอได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอ ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ ทุ ก ข์ ใจ คนใจกว้างคือ คนที่มีความขัดแย้งในชีวิตน้อย หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ย่อมมีความสุขมาก

เป็นคนที่ผู้คน อ ย า  กคบหาชีวิตจึงรื่นรมย์ด้วย เสียงหัวเราะของมิตรสหาย เป็นคนที่มีความสมานฉันท์กับผู้คนจึงสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากทั่ว ส า ร ทิศ แล้วจะฝึกตน อ ย่ า ง ไรให้ใจกว้าง

1 ไม่ ติ ด ใจ ในเรื่อง เล็กน้อย จบได้ก็จบไป

2 ไม่เอาตัวเอง เป็นศูนย์กลางค วามถูกต้อง

3 เชื่อว่า ความอดทนอดกลั้ นไม่ใช่ความอ่อนแอ

4 ต่อว่า คนอื่น ให้น้อยลง

5 ไม่ร่ำร้อง ให้ผู้อื่นทำตาม ความต้องการ ของเราตลอดเวลา

6 อ่อนน้อมถ่อมตน คือคุณสมบัติ คนใจกว้าง

7 ไม่ใช้อารมณ์ ชั่ ว วูบตัดสิน เรื่องต่างๆ

8 อ ย่ า เรียกร้อง ความสมบูรณ์แบบ

9 อ ย า ก ใจกว้าง ต้องรู้จักลืม

10 การลืมเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ คือการให้ อ ภั ย

11 ให้ อ ภั ย คนอื่น ก็คือให้ อ ภั ย ตนเองด้วย

12 เมื่อผู้อื่นทำผิด ลองแทน ตัวเองเป็นเขา

13 ลองคิดว่า ถ้าเป็นเรา เราต้องการอะไร หลังทำพลาด

14 เปิดโอกาสให้คนผิด ปรับปรุงตัว แก้ไขสิ่งที่พลาด

15 ใจกว้าง ให้ อ ภั ย ย่อมไม่ผูกใจแล้ว เป็นเรื่องราวใหญ่โต

16 อยู่กับผู้อื่น เบิกตากว้าง ไม่มองหาแต่จุดด้อย

17 ไม่กล่าว ตำหนิข้อผิดพลาด ของคนอื่นอยู่ร่ำไป

18 ลดความมักมาก และ ฟุ้งเฟ้อ นี่คือที่มาของ ความอิจฉา

19 ส่งเสริม เวลาผู้อื่น ทำดี

20 มีความสุข กับความสำเร็จ ของผู้อื่น

21 อ ภั ย ได้ ลดความระแวง สงสัยได้ ชีวิตก็สงบ

22 เมื่อไม่เห็นด้วย เพียงสงบนิ่ง อาจจะพอแล้ว

ขอขอบคุณที่มา Chit-in, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…