Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 7 ข้อ ในการรับมือเมื่อคุณเจอลูกน้องที่เก่งกว่าในที่ทำงาน

เทคนิค 7 ข้อ ในการรับมือเมื่อคุณเจอลูกน้องที่เก่งกว่าในที่ทำงาน

6 second read
0
223
เทคนิค 7 ข้อ ในการรับมือเมื่อคุณเจอลูกน้องที่เก่งกว่าในที่ทำงาน

เทคนิค 7 ข้อ ในการรับมือเมื่อคุณเจอลูกน้องที่เก่งกว่าในที่ทำงาน

1 จงเรียนรู้จากคนเก่ง

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก เมื่อมีคนเก่งอยู่ใน ทีมเราจงเปลี่ยนการแ ย่ งซีนการแข่งขัน

ชิงดีชิงเด่น ให้เป็นการเรียนรู้ ร่วมกันจะดีกว่านะ เราเองก็จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มด้วย

หัวใจสำคัญของ การบริหารคือการจัดการ คนและกำหนดทิศทาง ในการทำงานให้ทีม

ไม่ใช่การแข่งขันประลอง ความรู้กับลูกน้อง คนเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ ต้องเอาชนะใจ

ไม่ใช่เอาชนะงาน ดังนั้น หากมีถ้าลูกน้องเก่งกว่าก็เรียนรู้จากเขา ถามคำถามจากเขา

และบางครั้ง อาจลงมือทำเองบ้าง เพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัส กับหน้างานจริง ๆ อย่ ามองว่า

เป็นเรื่องเสี ยฟอร์ม เสี ยการปกครอง ถ้ามาถูกทางอาจ เกิดผลพลอยได้ ในเรื่องการสร้าง

ความยอมรับ และเป็นการกระชับ ความสัมพันธ์กัน อีกทางหนึ่งด้วย

2 ให้เครดิต เสริมสร้างกำลังใจให้กัน

การชื่นชม และคอยให้กำลังใจคนทำงานเก่ง ๆ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราว ความสำเร็จ

ของพวกเขาให้ เพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารคนอื่น ๆฟังด้วย ชื่นชมคนเก่งว่าเป็นคนสำคัญ

ของทีม และขององค์กรโดยรวม หากโดนทำเช่นนี้ไม่ว่าใคร ก็ต้องรู้สึกดีกันทั้งนั้น

3 ใช้คนเก่งให้เป็นประโยชน์

เมื่อมีคนเก่งอยู่ในทีม จงใช้ข้อได้เปรียบนี้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด พย าย ามดึง

ความสามารถ ของพวกเขาออกมาใช้ ค้นหาว่าพวกเขามี จุดเด่นในเรื่องใดบ้าง

อะไรเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้ เพิ่มเติมแล้วท้าทาย พวกเขาด้วยการมอบหมายงาน

ที่จะสามารถนำคนเก่ง เหล่านี้ไปสู่ความก้าวหน้า ในอนาคตได้

 

4 ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องถาม

คนเราไม่ได้เก่งทุก อ ย่ า ง ห รือรู้ทุก อ ย่ า ง บนโลกเสมอไป หรอกนะ บางทีหัวหน้า

ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง อ ย่ า ติ ด กับดักความคิดที่ว่าหัวหน้า ต้องเก่งกว่าลูกน้อง

เมื่อหัวหน้าถูกลูกน้อง ถามในเรื่องที่ไม่รู้ การพูดตรง ๆ ว่าไม่รู้ แม้ฟังดูง่าย

แต่ก็ย ากมหาศาล สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุด ก็คือ ความกล้าที่จะเผชิญหน้า

กับความจริง ไม่ใช่สิ่งที่น่าอั บอ าย เมื่อมีเรื่องที่เราไม่รู้ แต่เป็นทักษะที่ผู้นำทั้งหลาย

ต้องฝึกฝนให้เป็นนิสัย เมื่อไม่รู้ให้ตอบตามตรง และขอความช่วยเหลือ จากคนมีความรู้

ความสามารถ อย่ ามองว่าพฤติ ก ร ร ม นี้เป็นเรื่องของคนอ่อนแอ ในทางกลับกัน

เป็นการแสดงออกถึง ความเข้มแข็ง อ ย่ า ง ที่สุดด้วย เพราะความกล้าหาญที่จะยอมรับ

ความจริงในเรื่องที่ไม่รู้ หรือทำไม่ได้ หัวหน้าที่ทำเช่นนี้ ได้ถือว่าน่าชื่นชมสุด ๆ

5 ดัน ดารา

การเปิดโอกาส ให้ลูกน้องเก่ง ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนา ตนเองอยู่เสมอ เมื่อเห็นโอกาสที่ดี

และเหมาะสม ก็ไม่ควรเก็บเขาไว้ ที่เดิมจนเขา ไม่ได้มีโอกาสเติบโต ควรส่งเสริม

ให้เขาได้มีโอกาส รับผิดชอบงานใหม่ๆ ที่ท้าทาย และเลื่อนขั้น

เลื่อนตำแหน่ง ให้เติบโตในสายงาน ขึ้นเป็นลำดับ

6 รู้กว้าง สร้างวิสัยทัศน์

บางครั้งหัวหน้า อาจไม่มีความรู้ และความชำนาญในงานระดับปฏิบัติ การอย่ างลึกซึ้ง

เท่าลูกน้อง เพราะไม่ได้อยู่หน้างาน อ ย่ า ง ใกล้ชิดทุกวัน แต่หัวหน้าก็จำเป็น

ต้องมีความรู้เรื่องอื่น ๆ ที่ลูกน้องไม่รู้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น วิสัยทัศน์ย าวไกล

การวางกลยุทธ์ การตัดสินใจ อ ย่ า ง รอบคอบ การบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆอย่ างราบรื่นด้วยนั่นเอง

7 กำจัดความกลั ว สร้างความมั่นใจ

คนทุกคนย่อมมี ความกลักันทั้งนั้น และความกลัว เหล่านี้นี่เองที่จะ เป็นจุดเริ่มต้น

ของความไม่มั่นใจ และทำให้เรานั้นไม่เป็นตัวของตัวเอง วิธีการรับมือกับความกลั วก็คือ

ยอมรับความกลัวด้วย ความมั่นใจแล้วเดินหน้าต่อไป ให้เตือนตนเองอยู่เสมอว่า

การจ้างและพัฒนาคน ที่มีความสามารถเป็นสิ่ง ที่เจ้านายและหัวหน้าที่ดีควรทำ เพื่อผลดี

ของทีม และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ถ้ามีลูกน้องเก่งก็จะ ทำให้ประสิทธิภาพ

ของทีมดีขึ้นมากด้วย และเป็นประโยชน์ต่อ องค์กรด้วยนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา the-wayoflife

Check Also

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย 1 ไม่รักไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี…