Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 6 ข้อ ในจัดการเงินช่วงเป็นหนี้

เทคนิค 6 ข้อ ในจัดการเงินช่วงเป็นหนี้

17 second read
0
409
เทคนิค 6 ข้อ ในจัดการเงินช่วงเป็นหนี้

เทคนิค 6 ข้อ ในจัดการเงินช่วงเป็นหนี้

1 ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม ของตนเอง หยุดก่อหนี้หยุ ดสร้างหนี้เพิ่ม

โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญต้องหยุดหาหนี้ใหม่

มาจ่ายหนี้เก่าเพราะ จะทำให้เป็นหนี้แบบงูกินหาง ไม่รู้จักจบ

ต้องอยู่ให้ ได้ด้วยเงินเดือน ของตัวเอง

2 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรก ต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของ ตนเองทุกวัน

ในแต่ละเดือนมีรายได้ จากไหนบ้างพอใช้จ่ายหรือไม่ หรือในแต่ละเดือน

ต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่นค่าใช้จ่าย ในครอบครัว ค่าเดินทาง

ค่ า อ า ห า ร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนชำระหนี้สินค้า ค่าใช้จ่ายสังสรรค์

แล้วรวมกันว่า มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด

จำเป็นหรือไม่จำเป็น ต่อชีวิตถ้าไม่จำเป็นต้องเลิก หรือหยุดทันทีหากใคร

ไม่เคยจดบันทึก รายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่า ในแต่ละเดือนมี การใช้จ่ายอะไรบ้าง

และหมดไป กับอะไรบ้างดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงิน หมดไปกับอะไร

หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัดอย่ างจริงจัง

3 สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่ง ประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้ อัตรา ด อ ก เบี้ย

ที่ต้องชำระ อัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ จากนั้นให้คำนวณยอดหนี้ ทั้งหมดคำนวณรายได้

ทั้งหมด เรียงลำดับยอดหนี้ ที่สำคัญจากมากไป หาน้อย

4 หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะ หนี้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิต

หรือหนี้สินเชื่อ ส่วนบุคคลให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยเลือกจ่ายหนี้

ที่มี ด อ ก เบี้ยสูงก่อน และ ติ ด ต่อขอประนอมหนี้ ขอผ่อนจ่าย

ในแต่ละเดือนแ ละควร ติ ด ต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อ ย่ า คิดหนีหนี้

5 เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อ รั ก ษ า บัญชีและเครดิต วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่

มีหนี้ไม่เยอะ อาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำตาม

ใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำ สักเล็กน้อยที่สำคัญ

ต้องมีวินัย ในการผ่อนชำระ หากหมดภาระหนี้แล้ว ไม่ควรก่อหนี้ใหม่

เพิ่มอีกเป็นอันขาด เพราะจะทำให้มีหนี้ ไม่หมดสิ้นมีแต่ จะเพิ่มมากขึ้น

ขายทรัพย์สินที่ขายได้ ออกไปเป็นเงินสดเพื่อนำมา ปิดหนี้ให้ได้มากที่สุด

หากมีหนี้สินมาก ให้เลือกปิดทีละ รายการที่สามารถปิดหนี้ ได้เพื่อให้เหลือจำนวน

เจ้าหนี้น้อย ที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีทรัพย์สิน

ที่สามารถขาย เพื่อปลดหนี้ได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการ ของศาลในระหว่างนั้น

แนะนำให้เก็บเงิน ให้มากที่สุด อ ย่ า ได้หลงระเริง กับเงินที่มี

ต้องเตรียมสะสม เงินเพื่อเคลียร์หนี้ สินทั้งหมด

6 หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมดก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมด

ก็ต้องตักมาเพิ่ม ใครที่เป็นหนี้ เงินติดลบ ลองสำรวจตัวเองว่า มีของอะไรขาย

ได้มีความสามารถอะไร หรือมองหาอาชีพเสริม ที่พอสร้างรายได้

เช่น ทำกับข้าว ทำขนมขาย หรือไม่ถ้ามีทักษะ การขาย ก็หา ซื้ อ สินค้าต่าง ๆ

ไปขายตามตลาดนัด หรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ

ขอขอบคุณที่มา t h a i s m e s c e n t e r, staylifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…