Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 6 ข้อ ที่ใช้สนลูกในการออมเงินไว้เพื่ออนาคต

เทคนิค 6 ข้อ ที่ใช้สนลูกในการออมเงินไว้เพื่ออนาคต

12 second read
0
501
เทคนิค 6 ข้อ ที่ใช้สนลูกในการออมเงินไว้เพื่ออนาคต

เทคนิค 6 ข้อ ที่ใช้สนลูกในการออมเงินไว้เพื่ออนาคต

1 อ ย่ าให้ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง แก่ลูก ที่พวกเขาต้องการ

เพราะ เ ด็ ก ที่เติบโต มาด้วยการที่มี ครบทุกสิ่งทุกอย่ า งอย ากได้อะไรก็ได้หมด

จะไม่เห็นคุณค่าของเงิน ดังนั้น ทางที่ดี คุณควรสอนให้ พวกเขารู้จัก

การออมเงิน เพื่อซื้อของที่ อ ย า ก ได้เอง ตั้งแต่ยัง เ ด็ ก

2 ให้มีความรับผิ ด ชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับ ผิ ดชอบ ตั้งแต่ เ ด็ ก ดังคำกล่าว อันลือลั่นที่กล่าวว่า

จง อ ย่ า ถามว่าประเทศ ของท่านจะทำอะไร เพื่อท่านแต่จงถามว่า คุณสามารถทำอะไร

ให้กับประเทศ ดังนั้นในเรื่อง ของการเลี้ยงลูก เราจึงควรสอนลูกๆ ให้มีความรับ ผิ ดชอบ

ทั้งในเรื่องของการเงิ น การใช้ชีวิต รวมถึงหน้าที่ ที่พึงกระทำ ต่อสังคมด้วย

ไม่ควรสอนให้ พวกเขาเอาแต่ร้องขอ และรอคอยแต่ การช่วยเหลือ

3 สอนลูกให้รู้จักงบประม า ณ

งบประมาณอาจ เป็นเรื่องที่หนัก และ ย า ก เกินไป สำหรับ เ ด็ ก เล็กๆ

แต่สำหรับ เ ด็ ก โต คุณสามารถสอนพวกเขาได้ เพราะการสอน

เรื่องงบประมาณ เป็นการทำให้ลูกของคุณ รู้จัก การใช้เงินการวางแผน

และมีความเป็นผู้ใหญ่ ในเรื่องของการใช้เ งิ น ซึ่งพวกเขาจะ สามารถรู้ว่า

มีงบประมาณ เท่าไหร่ที่จะสามารถใช้ซื้ อ สิ่งของได้ และเ งิ นจะเหลือเท่าไหร่

พวกเขา จะเรียนรู้วิธีคิดอย่ าง รอบคอบและรู้ว่าสิ่งไหน ควรซื้อ ไม่ควรซื้อ

4 อย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

การสอนให้ลูกรู้จัก การใช้เงิ นเป็น ไม่ควร อ ย่ า ง ยิ่ง ที่จะปล่อยให้พ วกเขาเรียนรู้กันเอง

แบบคำพูดที่ใคร หลายคนชอบพูดว่า เดี๋ยวโตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ เพราะ เ ด็ ก ๆ

จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ พวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่ าง ที่ต้องคิด ต้องทำ บางครั้ง

ทำให้ในเรื่องเงิน พวกเขาจะละเลย ไม่คิดให้รอบคอบ และไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาบ้ าง

ดังนั้น จึงเป็นการ สมควร อ ย่ า ง ยิ่งที่คุณจะสอนให้พวกเขา รู้จักการใช้เงิน ตั้งแต่เนิ่น

อ ย่ า ให้พวกเขาไปเรียนรู้ เอาเมื่อตอนที่ สายไปแล้วเลย

5 ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความ ผิ ดพลาด

ข้อนี้ตรงข้าม กับข้อที่แล้วนะครับ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูก แบบไข่ในหิน

คุณพ่อคุณแม่ ควรปล่อยให้ พวกเขาเรียนรู้ ด้วยตัวเองบ้ างแต่เฉพาะเรื่อง

ที่ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้น การไม่ยอมเปิดโอ ก า สให้ เ ด็ ก ๆ

ของคุณรู้จักความ ผิ ดพลาดเลย อาจกลายเป็นหาย น ะของพวกเขาในอนาคต

6 อย่ าปล่อยลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หาก อ ย า ก ให้ลูกๆ ของคุณใช้เ งิ นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขา

ไม่ให้ลุ่มหลง กับสิ่งของวัตถุ หรือเป็นพวกวัตถุนิยม เช่น เห็นเพื่อนบ้ าน

ซื้ อรถก็ไปซื้อตามเขา ทั้งๆ ที่ รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้น

เราควรสอนให้ พวกเขาเห็นคุณค่า ของเงินทุกบาท ไม่ตามแฟชั่นจนเกินไป

และไม่มองคน ที่ภายนอก รวมถึง ไม่เอาตัวเองไป เปรียบเทียบกับคนอื่น

ขอขอบคุณที่มา m o n e y g u r u, chayend

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…