Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 17 ข้อ ในการเลี้ยงลูกให้โตมามีคุณภาพ

เทคนิค 17 ข้อ ในการเลี้ยงลูกให้โตมามีคุณภาพ

6 second read
0
822
เทคนิค 17 ข้อ ในการเลี้ยงลูกให้โตมามีคุณภาพ

เทคนิค 17 ข้อ ในการเลี้ยงลูกให้โตมามีคุณภาพ

1 ปล่อยให้ลูกแสดงพฤติ ก ร ร ม ตามวัย

พ่อแม่ไม่ควร พ ย า ย า ม ให้ลูกแสดงพฤติ ก ร ร ม เหมือนผู้ใหญ่เพราะการที่ เ ด็ก

ต้องแสดง พ ฤ ติ ก ร  รม ที่ไม่เหมาะสมกับวัย พ่อแม่ตั้งมาตรฐานที่ลูก

ไม่สามารถไปถึงได้จะ ทำให้ความ พ ย า ย า ม และความมั่นใจ ของลูกลดลง

2 ให้กำลังใจลูกเพื่อสร้างความสามารถ

ให้กำลังใจและส่งเสริม ให้ลูกทำในสิ่งที่เค้าสนใจ แต่ต้องไม่กดดันลูก

เพราะการฝึกฝนที่ ได้รับแรงสนับสนุนกำลังใจ และแรงบันดาลใจ

จากพ่อแม่จะ ทำให้ลูกเกิดพัฒนา การที่ดีตามมา

3 กระตุ้นความ อ ย า ก รู้ อ ย  าก เห็น

ผู้ปกครองควรส่งเสริมพัฒนา การของ เ ด็ ก โดยการตั้ง คำถามเพื่อให้ลูก

ได้เรียนรู้ว่า ยังมีอีกหลายสิ่งหลาย อ ย่ า ง บนโลกใบนี้ที่เรายังไม่รู้

และรอให้เราได้ไปศึกษา ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น ให้ลูกมีความอย ากรู้อย ากเห็น

และชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและจะทำให้ เ ด็ ก เรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่น

4 ชื่นชมกับความ พ ย า ย า ม ของลูกไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อเราโตขึ้นมาจะพบว่า ประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง นั้นมีค่ามากกว่า

จุดหมายปลายทาง ดังนั้นหากลูกตั้งเป้าหมาย ที่จะทำอะไรบาง อ ย่ า ง

แต่ต้องสะดุดล้ม หรือไปไม่ถึงเป้าหมาย คุณควรชื่นชมในความ พ ย า ย า ม

อ ย่ า ให้ลูกรู้สึกอาย ที่ทำพลาดไปเพราะ ในท้ายที่สุดแล้วความ พ ย า ย า ม

ของลูกต่างหากที่สำคัญ เพราะนั่นจะทำให้ เ ด็ ก มีความมั่นใจ และมีความกล้ามากขึ้น

5 ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

หากคุณพ่อคุณแม่ช่วย แก้ปัญหาให้ลูกอยู่เสมอ จะทำให้ลูกขาดทักษะ

และความเชื่อมั่นในการ ที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และหากพ่อแม่

คอยทำทุก อ ย่ า ง ให้ลูกตลอดเวลา ก็จะทำให้ลูก ไม่รู้จักคิดแก้ปัญหา

ด้วยตัวเอง และไม่มีความมั่นใจที่จะทำอะไร ด้วยตัวของเค้าเอง

เช่นพ่อแม่อาจจะ ยอมให้ลูกได้เกรด2 หรือเกรด3บ้างแต่ลูกได้เรียนรู้

และได้แก้ไขปัญหา ด้วยตัวเองดีกว่า การที่ลูกได้เกรด4

จากความช่วยเหลือ ของพ่อแม่โดยที่ ลูกไม่ได้ความรู้อะไรเลย

6 หาสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายให้ลูก

หาสิ่งใหม่ๆที่ท้าทาย ให้ลูกได้ลองทำ และแสดงให้ลูกเห็นว่า

ความสำเร็จจากเป้าหมายเล็กๆ ก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ ยิ่งใหญ่ได้

เช่นการขี่จักรย านโดยไม่ใช้ ล้อเล็กฝึกการ ช่วยขี่จะทำให้

ลูกมีความมั่นใจ และความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้น

7 ใช้ความผิดพลาดเป็นบันได

คุณพ่อคุณแม่ควรเปลี่ยน ความผิดพลาด ของลูกให้เป็นโอกาส

ที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไป และอธิบายให้ลูก เกิดความเข้าใจ

ถึงความผิดพลาด เพื่อให้มีการวางแผน ที่ดีขึ้นในครั้งหน้า

8 ไม่วิพากษ์วิจารณ์การแสดงออกของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ ลูกท้อใจเท่ากับ การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ

จากพ่อแม่หากเป็นการให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ ก็ไม่เป็นไรแต่ อ ย่ า บอก

ลูกว่าสิ่งที่เค้าทำนั้นมันแย่จริงๆ เพราะหาก เ ด็ ก กลัวที่จะล้มเหลว เพียงเพราะกังวลว่า

พ่อแม่จะว่าหรือโกรธ จะทำให้ลูกไม่กล้า ทำสิ่งใหม่ๆอีกทั้ง การที่พ่อแม่คอย

วิพากษ์วิจารณ์ลูกในทางที่ ไม่ดีอยู่บ่อยๆจะทำให้ลูกหมดแรงจูงใจ และรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเอง

9 หลีกเลี่ยงทางลัดหรือข้อยกเว้น

การให้สิทธิพิเศษ กับลูกอยู่บ่อยๆจะ ทำให้ลูก ติ ด เป็นนิสัย

และทำให้ ความ พ ย า ย า ม ของ เ ด็ ก ลดลง

10 เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

คุณพ่อคุณแม่ควร เปิดโอกาสให้ลูกได้เจอสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโลกทัศน์

ในการเรียนรู้ในโลก อันกว้างใหญ่ซึ่งจะทำให้ ลูกได้รู้ว่าแม้ว่าเรา

จะเจอเรื่องราวที่น่ากลัว และย า กลำบากเท่าไรแต่เรา ก็จะสามารถ ฝ่ า ฟั น และเอาชนะมันได้

11 อ ย่ า บอกลูกเมื่อเรามีความกังวลใจในตัวเค้า

บางครั้งเมื่อลูกรู้ว่าเรากังวลใ จในตัวเค้าอาจแปล ความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่น

ซึ่งการแสดงความมั่นใจ ของผู้ปกครองนั้นจะส่งผล ต่อความมั่นใจของลูกด้วยเช่นกัน

12 ให้กำลังใจเมื่อลูกเจอกับความ ย า ก ลำบาก

บางครั้งสิ่งต่างๆที่เราเจอ ก็ไม่ยุติธรรมเสมอไป ซึ่งลูกต้องเรียนรู้

ไม่วันใดก็วันหนึ่งหากลูก เจอกับความ ย า ก ลำบากพ่อแม่ ควรสอนให้ลูกรู้ว่า

ความอดทนและความยืดหยุ่ นจะช่วยให้เราปรับตัว ต่อสถาณการณ์ต่างๆได้

และเป็นสิ่งสำคัญ ที่พ่อแม่จะต้องอธิบาย ให้ลูกรู้ว่าบนถนน

สู่ความสำเร็จย่อม ต้องมีขวากหนาม ให้เราได้ฝ่า ฟั น

13 เป็นตัว อ ย่ า ง ที่ดีให้ลูก

ในวัย เ ด็ ก นั้นลูก ของคุณจะมองว่า คุณเป็นฮีโร่ของพวกเขา

คุณควรใช้โอกาสนี้ สอนลูกให้รู้จักคิดพูด และลงมือทำโดยแสดง

ให้เขาดูเป็นตัว อ ย่ า ง เพราะการที่ลูกได้เห็นว่าเราทำได้ลูก ก็จะเกิดความมั่นใจว่าเค้าก็ทำได้เช่นกัน

14 ยื่นมือเข้าช่วยเมื่อถึงเวลา

การให้ความช่วยเหลือ เ ด็ ก มากเกินไป และเร็วเกินไปจะทำให้ เ ด็ ก

ไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรยื่นมือ เข้าช่วยเมื่อถึงเวลา

ที่สมควรและควรให้ลูกได้ลองช่วยเหลือตัวเองก่อน เพื่อให้ลูกโตขึ้นมาเก่ง และมีความสามารถที่ดี

15 เป็นผู้ปกครองที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ไม่ควรบังคับหรือเข้มงว ดจนเกินไปเพราะนั่นจะ ทำให้ลูกขาดความมั่นใจ

หรืออาจทำให้ลูกมีนิสัย ดื้อรั้นอีกทั้งการทำตาม คำสั่งตลอดเวลา

อาจทำให้เค้า ไม่มีความเป็นผู้นำ และทำให้ลูกขาดความกล้าได้

16 ฉลองกับความสำเร็จของลูก

เ ด็ ก ๆมันจะรอฟังว่า คุณพ่อคุณแม่จะพูด อ ย่ า ง ไร เมื่อเค้าทำสิ่งใหม่ๆได้สำเร็จ

ดังนั้นหากคุณแสดงให้ลูก เห็นว่าคุณตื่นเต้นกับสิ่ง ที่เค้าทำได้เช่นว่ายน้ำได้

หรือพูดภาษาใหม่ๆได้ก็จะทำให้ เ ด็ ก ๆตื่นเต้นไปด้วย และจะทำให้ลูกมี ความมุ่งมั่นมากขึ้น

17 ชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกได้ลองทำสิ่งใหม่

คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะชม และให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใหม่ๆ โดยใช้การพูดชมง่ายๆ

เช่นเก่งมากค่ะจะทำให้ลูก รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการที่ดีของเค้า

ขอขอบคุณที่มา create-readingth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…