Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 17 ข้อ ที่ใช้ในการเลี้ยงลูกให้โตมามีคุณภาพ

เทคนิค 17 ข้อ ที่ใช้ในการเลี้ยงลูกให้โตมามีคุณภาพ

18 second read
0
528
เทคนิค 17 ข้อ ที่ใช้ในการเลี้ยงลูกให้โตมาเป็นมีคุณภาพ

เทคนิค 17 ข้อ ที่ใช้ในการเลี้ยงลูกให้โตมามีคุณภาพ

1 ชื่นชมกับความ พ ย า ย า ม ของลูก ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อเราโตขึ้นมา จะพบว่าประสบการณ์ ระหว่างการเดินทางนั้น

มีค่ามากกว่า จุดหมายปลายทาง ดังนั้น หากลูกตั้ง เป้าหมายที่จะทำอะไรบาง อ ย่ า ง

แต่ต้องสะดุดล้ม หรือไปไม่ถึงเป้าหมาย คุณควรชื่นชมในความ พ ย า ย า ม

อ ย่ า ให้ลูกรู้สึก อายที่ทำพลาดไป เพราะในท้ายที่สุดแล้ว ความ พ ย า ย า ม

ของลูกต่างหากที่สำคัญ เพราะนั่นจะทำให้ เ ด็ ก มีความมั่นใจ และมีความกล้ามากขึ้น

2 ให้กำลังใจลูกเพื่อสร้างความสามารถ

ให้กำลังใจและส่งเสริม ให้ลูกทำในสิ่งที่เค้าสนใ จแต่ต้องไม่กดดันลูก

เพราะการฝึกฝน ที่ได้รับแรง ส นั บ ส นุ น กำลังใจ และแรงบันดาลใจ

จากพ่อแม่ จะทำให้ลูกเกิดพัฒนาการ ที่ดีตามมา

3 ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

หากคุณพ่อคุณแม่ ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกอยู่เสมอ จะทำให้ลูกขาดทักษะ

และความเชื่อมั่น ในการที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และหากพ่อแม่คอย

ทำทุก อ ย่ า ง ให้ลูกตลอดเวลา ก็จะทำให้ลูกไม่รู้จัก คิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

และไม่มีความมั่นใจที่จะ ทำอะไรด้วยตัวของเค้าเอง เช่น พ่อแม่อาจจะยอมให้ลูก

ได้เกรด 2 หรือ เกรด 3 บ้าง แต่ลูกได้เรียนรู้ และได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

ดีกว่าการที่ลูกได้เกรด 4 จากความช่วยเหลือของพ่อแม่ โดยที่ลูกไม่ได้ความรู้อะไรเลย

4 ปล่อยให้ลูกแสดงพฤติกรร มตามวัย

พ่อแม่ไม่ควร พ ย า ย า ม ให้ลูก แสดงพฤติ ก ร ร มเ หมือนผู้ใหญ่ เพราะการที่ เ ด็ ก

ต้องแสดงพฤติ ก ร ร ม ที่ไม่เหมาะสมกับวัย พ่อแม่ตั้งมาตรฐาน ที่ลูกไม่สามารถ

ไปถึงได้ จะทำให้ความ พ ย า ย า ม และความมั่นใจ ของลูกลดลง

5 ก ร ะ ตุ้ น ความ อ ย า ก รู้ อ ย า ก เห็น

ผู้ปกครองควรส่งเสริม พัฒนาการของ เ ด็ ก โดยการตั้งคำถามเพื่อ ให้ลูกได้เรียนรู้

ว่ายังมีอีกหลายสิ่ง หลาย อ ย่ า ง บนโลกใบนี้ ที่เรายังไม่ รู้และรอให้เราได้ไปศึกษา

ซึ่งจะเป็นการก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกมีความ อ ย า ก รู้ อ ย า ก เห็น

และชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และจะทำให้ เ ด็ ก เรียนรู้ ได้เร็วกว่าคนอื่น

6 หาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายให้ลูก

หาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ให้ลูกได้ลองทำ และแสดงให้ลูกเห็นว่า ความสำเร็จจากเป้าหมายเล็กๆ

ก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ เช่น การขี่จักรย านโดยไม่ใช้ ล้อเล็กฝึกการช่วยขี่

จะทำให้ลูกมี ความมั่นใจ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

7 หลีกเลี่ยงทางลัดหรือข้อยกเว้น

การให้สิทธิพิเศษ กับลูกอยู่บ่อยๆ จะทำให้ลูก ติ ด เป็นนิสัย

และทำให้ความ พ ย า ย า ม ของ เ ด็ ก ลดลง

8 ไม่วิพากษ์ วิ จ า ร ณ์ การแสดงออกของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ลูก ท้อใจเท่ากับการวิพากษ์ วิ จ า ร ณ์ ในทางลบจากพ่อแม่

หากเป็นการให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะก็ไม่เป็นไร แต่ อ ย่ า บอกลูกว่าสิ่งที่เค้า

ทำนั้นมัน แ ย่ จริงๆ เพราะหาก เ ด็ ก กลัวที่จะ ล้ ม เ ห ล ว เพียงเพราะกังวลว่า

พ่อแม่จะว่า หรือโกรธจะทำให้ลูก ไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งการที่พ่อแม่คอย

วิพากษ์ วิ จ า ร ณ์ ลูกในทางที่ไม่ดีอยู่บ่อยๆ จะทำให้ลูกหมดแรงจูงใจ และรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเอง

9 ใช้ความผิดพลาดเป็นบันได

คุณพ่อคุณแม่ควรเปลี่ยน ความผิดพลาดของลูกให้เป็น โอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไป

และอธิบายให้ลูกเกิดความเข้าใจ ถึงความผิดพลาดเพื่อให้มี การวางแผนที่ดีขึ้นในครั้งหน้า

10 เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

คุณพ่อคุณแม่ ควรเปิดโอกาส ให้ลูกได้เจอสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโลกทัศน์

ในการเรียนรู้ ในโลกอันกว้างใหญ่ ซึ่งจะทำให้ลูกได้รู้ว่า แม้ว่าเราจะเจอเรื่องราว

ที่น่ากลัวและ ย า ก ลำบาก เท่าไรแต่เราก็จะ สามารถฝ่าฟั น และเอาชนะมันได้

11 เป็นตัว อ ย่ า ง ที่ดีให้ลูก

ในวัยเ ด็ กนั้นลูกของคุณจะ มองว่าคุณเป็นฮีโร่ของพวกเขา คุณควรใช้โอกาสนี้

สอนลูกให้รู้จักคิดพูด และลงมือทำโดยแสดงให้เขาดู เป็นตัว อ ย่ า ง

เพราะการที่ลูก ได้เห็นว่าเราทำได้ ลูกก็จะเกิดความมั่นใจ ว่าเค้าก็ทำได้เช่นกัน

12 ให้กำลังใจเมื่อลูกเจอกับความ ย า ก ลำบาก

บางครั้งสิ่งต่างๆ ที่เราเจอก็ไม่ยุติธรรมเสมอไป ซึ่งลูกต้องเรียนรู้

ไม่วันใดก็วันหนึ่ง หากลูกเจอกับความ ย า ก ลำบาก

พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้ว่า ความอดทน และความยืดหยุ่น

จะช่วยให้เราปรับตัว ต่อสถาณการณ์ต่างๆ ได้

และเป็นสิ่งสำคัญ ที่พ่อแม่ จะต้องอธิบายให้ลูกรู้ว่าบนถนนสู่

ความสำเร็จ ย่อมต้องมีขวากหนาม ให้เราได้ ฝ่ า ฟั น

13 อ ย่  าบอกลูกเมื่อเรามีความกังวลใจในตัวเค้า

บางครั้งเมื่อ ลูกรู้ว่าเรากังวลใจ ในตัวเค้าอาจแปลความหมายได้ว่า ไม่เชื่อมั่น

ซึ่งการแสดงความมั่นใ จของผู้ปกครองนั้นจะส่งผลต่อ ความมั่นใจของลูกด้วยเช่นกัน

14 ยื่นมือเข้าช่วยเมื่อถึงเวลา

การให้ความช่วยเหลือ เ ด็ ก มากเกินไปและเร็วเกินไป จะทำให้ เ ด็ ก ไม่รู้จัก

ช่วยเหลือตัวเองคุณ พ่อคุณแม่ควรยื่นมือเข้าช่วย เมื่อถึงเวลาที่สมควร

และควรให้ลูกได้ลองช่วยเหลือตัวเอง ก่อนเพื่อให้ลูกโตขึ้นมา เก่งและมีความสามารถที่ดี

15 ชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกได้ลองทำสิ่งใหม่

คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะ ชมและให้กำลังใจ เมื่อลูกทำสิ่งใหม่ๆ

โดยใช้การพูดชมง่ายๆ เช่น เก่งมากค่ะ จะทำให้ลูกรัก

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการ ที่ดีของเค้า

16 ฉลองกับความสำเร็จของลูก

เ ด็ ก ๆ มันจะรอฟังว่า คุณพ่อคุณแม่จะพูด อ ย่ า ง ไร เมื่อเค้าทำสิ่งใหม่ๆ

ได้สำเร็จ ดังนั้น หากคุณแสดงให้ลูก เห็นว่าคุณตื่นเต้น

กับสิ่งที่เค้าทำได้ เช่นว่ายน้ำได้ หรือพูดภาษาใหม่ๆ ได้ ก็จะทำให้ เ ด็ กๆ

ตื่นเต้นไปด้วย และจะทำให้ลูก มีความมุ่งมั่นมากขึ้น

17 เป็นผู้ปกครองที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ไม่ควรบังคับ หรือเข้มงวด จนเกินไปเพราะนั่นจะทำให้

ลูกขาดความมั่นใจ หรืออาจทำให้ ลูกมีนิสัยดื้อรั้น

อีกทั้งการทำตามคำสั่งตลอดเวลา อาจทำให้เค้าไม่มี

ความเป็นผู้นำ และทำให้ลูกขาด ความกล้าได้

ขอขอบคุณที่มา b u s i n e s s i n s i d e r.c o m, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…