Home แนวคิดชีวิต เทคนิค 14 ข้อ ในการสอนลูกๆเรื่องการเงิน โตมาชีวิตจะได้ไม่ลำบาก

เทคนิค 14 ข้อ ในการสอนลูกๆเรื่องการเงิน โตมาชีวิตจะได้ไม่ลำบาก

17 second read
0
485
เทคนิค 14 ข้อ ในการสอนลูกๆเรื่องการเงิน โตมาชีวิตจะได้ไม่ลำบาก

เทคนิค 14 ข้อ ในการสอนลูกๆเรื่องการเงิน โตมาชีวิตจะได้ไม่ลำบาก

1 เมื่อลูกเริ่มนับเลขเป็นให้เริ่มสอนลูกเรื่องเงินได้เลย

เตรียมพร้อมทักษะ ให้ลูกรู้จักเรื่องเงินแบบง่าย ๆ เช่น ให้รู้ค่าว่าเหรียญ 1 – 5 – 10 บาท

มีหน้าตาต่างกัน อ ย่ า ง ไร มีค่าต่างกัน อ ย่ า ง ไร ทำไมเวลาจะซื้อของ ถึงต้องใช้เงิน เป็นต้น

2 สอนลูกเรื่องเงินราวกับว่าเขาโตพอที่จะใช้เงินเป็นได้แล้ว

สอนให้ลูกรู้วิธี ที่จะเก็บเงิน อ ย่ า ง ไร และทำ อ ย่ า ง ไร ให้เงินมีมูลค่า งอกเลยขึ้นมา

และสิ่งที่สำคัญคือการสอน ให้รู้จักใช้เงิน อ ย่ า ง ระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย

หรือซื้อของโดย ไม่จำเป็นนั้นทำ อ ย่ า ง ไร เพราะพฤ ติ ก ร  ร ม การใช้เงิ นของพ่อแม่นั้น

มีผลต่อลูกการใช้เงิน ของลูกในอนาคต เ ด็ ก ๆ จะเรียนรู้และสังเกตสิ่งที่ พ่อแม่ทำซ้ำบ่อย ๆ ได้ดี

3 สอนลูกให้เข้าใจถึงความแตกต่างในการใช้เงินระหว่าง ความจำเป็น / ความต้องการ / ความอย าก

หากลูกสามารถ แยกความแตกต่าง ระหว่าง 3 คำนี้ได้ จะเป็นพื้นฐาน

ในการตัดสินใจ ใช้จ่ายเงินที่ดี ของเขาในอนาคต

4 สอนลูกเรื่องเงินให้รู้จัก การตั้งเป้าหมาย + เรียนรู้คุณค่าของเงิน + การออม

การสอนให้ลูกรู้จัก ตั้งเป้าหมาย ในระยะสั้น เช่น เมื่อลูก อ ย า ก ได้ของเล่นก็ให้ลูกตั้งเป้าเพื่อ

ที่จะเก็บเงินซื้อ จั ก ร ย า น ด้วยตนเอง ไม่ใช่เมื่อลูก อ ย า ก ได้แล้วพ่อแม่ จะซื้อให้ลูกทันที

หรือใช้วิธีร้องไห้ชักดิ้ นชักงอจนพ่อแม่ต้องยอมใจ ถ้าเป็นของที่ราคาสูง ก็ให้ตั้งเงื่อนไข

ของระยะเวลาที่สะสมเงิน ได้เท่าไหร่ เมื่อครบกำหนดพ่อแม่จะช่วย ออกเงินอีกครึ่งหนึ่ง

และต่อไปก็เริ่มให้ตั้งเป้าหมาย ในระยะ ย า ว มากขึ้น เพื่อให้ลูกเรียนรู้ที่จะมี

ความรับผิดชอบ และวางแผนจัดการ การเงินด้วยตนเองเป็น

5 แนะนำลูกเรื่องการออมและการใช้จ่ายให้เป็น

สอนให้ลูกเข้าใจ เรื่องการออม เงินธนาคาร เช่น เมื่อลูกฝากเงินกับธนาคาร

สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือ ด อ ก เบี้ยเงินออม เ ด็ ก ๆ จะได้เห็นประโยชน์ จากการออม

และมีส่วนในการคิด คำนวณ ด อ ก เบี้ยที่เขาจะได้ ที่สำคัญลูกจะได้เรียนรู้ว่า

วางแผนออมเงิน อ ย่ า ง ไรจึงจะประสบ ความสำเร็จ

6 ให้ค่าขนมมากพอที่ลูกจะทำมาเป็นเงินเก็บของเขา

เช่น ถ้าคิดจะให้ลูก ใช้เงินค่าขนมวันละ 20 บาท ก็ควรให้เพิ่มอีก 5 บาท

และสอนให้ลูกเก็บ เงินกลับมาออม อ ย่ า ง น้อยวันละ 5 บาท บอกกับลูกว่าทุก ๆ วันละ 5 บาท

เมื่อครบหนึ่งปี ลูกจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ และหากนำไปฝากธนาคารลูกจะ

มีเงินต้นรวม ด อ  กเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้ลูกได้ถึง ประโยชน์ของการออมมากขึ้น

7 พาลูกเปิดบัญชีธนาคาร

เมื่อเริ่มฝึกให้ลูก รู้จักการออมตั้งแต่ เ ด็ ก เวลาที่ลูกจะขอเบิกเงินของเขา ไปซื้อ

ในสิ่งที่ต้องการ อ  ย่ า ไปห้ามหรือกดดันลูก ในการที่นำเงินออกไปใช้

แต่ชี้ให้ลูกเห็นเ ป้าหมายในเงินออมของเขา แล้วให้ลูกลองตัดสินใจ ใช้เงินด้วยตัวเอง

อ ย่ า ไปคิดที่จะให้ลูกทำตาม ความคิดของพ่อแม่ไปทุก อ ย่ า ง นะคะ เพราะลูกโตกว่าที่เราคิดไว้มากนะ

8 สร้างนิสัยการออมสอนให้ลูกจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

สอนให้ลูกทำบันทึกการออม แล้วสรุปบัญชีแบบง่าย ๆ ในตอนสิ้นเดือน

แล้วอธิบายให้ลูก ดูว่าจำนวนเงินของลูก เพิ่มขึ้นหรือลดลง

จนครบปีแล้ว มาสรุปจำนวน เงินกันอีกครั้ง

9 สอนลูกเรื่องค่าของเงิน

พาลูกไปซื้อ ของใช้ประจำบ้าน เพื่อให้ลูก ได้มีประสบการณ์ ในการใช้จ่ายเงิน

ใช้โอกาสนี้สอน ลูกเรื่องการซื้อของใช้จำเป็น และสิ่งไหนที่ฟุ่มเฟือย

การวางแผนก่อนการซื้อของ การใช้คูปองลดราคา การเปรียบเทียบราคาของ

สอนลูกให้รู้ถึงวิธี ตรวจสอบราคาและคุณภาพ วันหมดอายุของสินค้าก่อนซื้อ

10 ปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจใช้เงินในแบบของเขาเอง

ไม่ว่าจะถูกหรือจะผิด ลูกจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เงิน ของเขาโดยพ่อแม่ อาจให้คำแนะนำ

เบื้องต้น แนะให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย เมื่อลูกจะวางแผนหรือลงทุน ในจำนวนเงินที่มีของเขา

เช่น การค้นหาข้อมูลให้ดีก่อน ซื้อของชิ้นใหญ่หรือราคาแพง การซื้อในช่วงที่มีโปรโมชั่น

หรือช่วงลดราคา ให้คิดถึงการใช้เงิน แบบมีเหตุผล

11 สอนให้ลูกรู้จักคำชวนเชื่อต่าง ๆ จากสื่อออนไลน์ โ ฆ ษ ณ า ในโทรทัศน์ ฯลฯ

สอนให้ลูกรู้ว่า แบบไหนคือ โ ฆ ษ ณ า ชวนเชื่อ แบบเกินจริงหรือเปล่า เปรียบเทียบ

สินค้าชนิดเดียวกั นแต่ต่างยี่ห้อกันมีราคา ที่ต่างกันหรือเปล่า

ราคาแพงเกินจริงกว่า คุณภาพหรือตัวสินค้าไหม พ ย า ย า ม อธิบายให้ลูกเห็นบ่อย ๆ

ทุกครั้งที่มีโอกาส นั้นจะทำให้ลูกรู้จั กใช้เงินเป็นมากขึ้น

12 เตือนให้ลูกเห็นผล ร้ า ย จากการ ก ู้ยืมเงิน

ปัจจุบันมี แหล่งที่พร้อมจะให้ยืม เงินสดหรือการออกบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

ให้ใช้ได้ อ ย่ า ง ง่ายดาย โดยอาจจะเผลอใช้จ่ายออกไป ไม่ทันได้คิดถึ งด อ ก เบี้ย

ที่ตามมา และจำนวนเงินที่ต้องคืน ควรสอนให้ลูกรู้จัก อั น ต ร า ย ในเรื่องนี้ตั้งแต่เล็ก ๆ

13 สอนลูกก่อนเริ่มใช้บัตรเครดิต

จำเป็นต้องสอน นับแต่วันที่ลูกโตขึ้น ให้ลูกเข้าใจถึงประโยชน์ และโทษของบัตรเครดิต

ความจำเป็นใน การใช้บัตรเครดิตใน ย า ม ที่จำเป็น รู้จักวิธีใช้ วิธีคิด ค่าธรรมเนียม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ด อ ก เบี้ย ค่าปรับถ้าจ่ายไม่ทันกำหนด ฯลฯ รวมถึงวิธีป้องกัน

กลการโกง บัตรเครดิตต่าง ๆ ให้ลูกด้วย

14 ใช้เวลาครอบครัวแสดงความคิดเห็นเรื่องของเงิน

ให้ลูกได้แสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับเรื่องการ ใช้เงินตัวเองในแต่ละวัน

หรือปัญหาเรื่องเงิน เป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน

ให้ลูกแนะนำวิธีการใช้จ่าย หรือแนะแนวทาง การเพิ่มจำนวนเงิน

ให้มากขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ลูกสามารถ ทำได้

ขอขอบคุณที่มา t h.t h e a s i a n p a r e n t, sabailey

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…