Home แนวคิดชีวิต เคล็ดลับ 12 สิ่ง ที่จะทำให้การบริหาเงินของคุณให้ดีขึ้น

เคล็ดลับ 12 สิ่ง ที่จะทำให้การบริหาเงินของคุณให้ดีขึ้น

24 second read
0
5,004
เคล็ดลับ 12 สิ่ง ที่จะทำให้การบริหาเงินของคุณให้ดีขึ้น

เคล็ดลับ 12 สิ่ง ที่จะทำให้การบริหาเงินของคุณให้ดีขึ้น

1 รู้จักจัดสรร รายได้

รายได้เมื่อ รับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่ายเหลือเก็บออม และลงทุน 10% – 30%

2 จดบันทึกรายรับ รายจ่าย

การบันทึก จะทำให้เรารู้ว่า เราใช้จ่าย อะไรไปบ้าง

และรายการใด ที่สามารถลด ค่าใช้จ่ายลงได้ เพื่อจะได้

มีเงินเหลือ แล้วนำไป ออมเพิ่มได้

3 มีบัญชีสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น

บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ควรเตรียม

3 – 6 เท่า ของค่าใช้จ่าย ต่อเดือน

4 เก็บออม สม่ำเสมอ

วินัยในการออม ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อ มีรายได้เข้ามา

ควรเก็บออมก่อน ที่เหลือค่อยนำ ไปใช้จ่าย

ออมเป็น ประจำสม่ำเสมอ ทุกเดือน

5 มีเป้าหมายทางการเงิน

การตั้งเป้าหมาย ทางการเงินจะ ทำให้เรารู้ว่า ต้องเก็บเงินเท่าไหร่

ถึงจะสามารถมีเงิน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง

ระยะ ย า ว ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ

6 ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จำเป็น

หนี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสมพิจารณา ถึงความสามารถ

ในการชำระ และการปลดหนี้ทุก อ ย่ า ง ก่อนเกษียณ

7 หมั่นดูแล สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย

การดูแล สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้

เพียงพอใส่ใจเรื่อง อาหารการกินที่มี ประโยชน์ เพื่อ สุ ข ภ า พ ที่ดี

เพราะหากมี ปัญหาด้าน สุ ข ภ า พ ก็จะมีผลกระทบ ต่อการทำงาน

ค่าใช้จ่าย ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล การดูแล สุ ข ภ า พ จึงเป็นสิ่งที่ สำคัญอีกข้อหนึ่ง

8 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน

การที่เรามีความรู้ ทางการเงินจะช่วยให้เรา มีระบบการจัดการเงินที่ดี

มีการวางแผนการ เงินที่ดีรวมถึงการ ติ ด ตามข่าว ส า ร เกี่ยวกับ

การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ ทางการเงินซึ่งอาจมี

ผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถเตรียม การณ์ได้ทันท่วงที

9 รู้จักการป้องกันความ เ สี่ ย ง

อ ย่ า ใช้ชีวิตบน ความประม าท เรื่องการป้องกัน ความ เ สี่ ย ง

ก็ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ด้าน ป ร ะ กั น ชี วิ ต ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ

ป ร ะ กั น ภั ยเพราะหากเกิด เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จะ สามารถลดความเสียหายลงได้

10 รู้จักการลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง

ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จัก การลงทุน เพื่อนำเงิน ที่มีไปต่อยอดแล้ว

ถือว่าเสียโอกาสด้าน ผลตอบแทนมากเลยทีเดียว เพราะการฝากเงินธนาคาร

ไม่ได้ให้ ผลตอบแทนมาก เท่าในอดีตที่ ผ่ า น มาซึ่งผลตอบแทน

เงินฝาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถชนะ อัตราเงินเฟ้อได้เลย

11 มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง

เมื่อรายจ่าย ยังมีหลายทาง การมีรายได้ ทางเดียวถือว่ามีความ เ สี่ ย ง

อีก อ ย่ า ง หนึ่งเลยทีเดียวเพราะ หากรายได้หลักนั้น เกิดมีปัญหา

ต้องสะดุดหยุดลง โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับการหา

ช่องทางรายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่ สำคัญเช่นกัน

12 การวางแผนภาษี

เพื่อใช้สิทธิลดหย่อน ให้ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อ ประหยัดเงิน

ที่จ่ายภาษี สามารถนำเงิน ที่ประหยัดภาษี มาเป็นเงินออมเพิ่ม

ได้ อ ย า ก มี สุ ข ภ า พ การเงินที่ดี

ขอขอบคุณที่มา T h i d a r a t K e e r e e t a,F i n a n c e C o a c h, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…