Home แนวคิดชีวิต หลายคนยังไม่รู้ การเก็บสะสมทองมีข้อดีเยอะมาก

หลายคนยังไม่รู้ การเก็บสะสมทองมีข้อดีเยอะมาก

12 second read
0
936
หลายคนยังไม่รู้ การเก็บสะสมทองมีข้อดีเยอะมาก

หลายคนยังไม่รู้ การเก็บสะสมทองมีข้อดีเยอะมาก

บางคนเก็บเ งิ น ไม่ค่อยอยู่ เพราะเ งิ นนั้น เราจับจ่ายใช้ง่ายมาก

แต่ถ้าหากเราออมเป็น อ ย่ า ง อื่นเช่นทอง มันก็จะอยู่กับเราได้นาน

และเมื่อจำเป็นยังช่ว ยเราได้อีกด้วย หล า ยๆคนที่ไม่อย ากสะสมทอง

เพราะยังไม่เคยเจอข้ อ ดีของการเก็บทอง วันนี้เราจะ พามาดูถึงข้ อ ดีในการเก็บทองกัน

มีคนจำนวน ไม่น้อยที่มักซื้ อ ทองคำ เก็บไว้ ไม่แ พ้ท รั พ ย์สิน อ ย่ าง บ้าน รถ ที่ดิน

อสังหาริมท รั พ ย์และอื่น ๆ แต่ละคน มีเป้าหมายในการเก็บทอง แตกต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อ วัตถุประสงค์อะไรทองคำ ก็ยัง เป็นที่ต้องการเสมอ

ยิ่งในช่วง เหตุการณ์สำคัญๆ เหล่านี้ ที่จะทำให้ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี

1 ใช้จ่ายในย ามเจ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย

ค่ารั ก ษ าพย าบ าล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญ ที่คนทุกวัยต้องคิดถึง

โดยเฉพาะวัยเกษี ยณ ที่มีอายุมากขึ้นสุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็ง

เหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิดโร ค ร้ าย ก็สูง ดังนั้น ควรเตรียมพร้อม

กับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า โร ค ร้ ายบางโ ร ค มีค่ารั ก ษ าค่อนข้างสูง

ประกันสุ ข ภ า พ ประกันสังคมอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้น ต้องมีเ งิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย

แน่นอนว่า เ งิ นสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผนเ งิ นที่เก็บมาก็อาจจะ หมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

2 สำรองการเ งิ นในย ามฉุ กเฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอเ ค รี ย ดหนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่ า วผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ

เนื่องด้วยค่าใช้ เรื่องเรียนต่อลูก 1 คน ค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหน

ที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นที่ดีหรือวางแผนแล้ว แต่เ งิ นไม่พอใช้จริง ๆก็ได้ทองคำ นี้ละ

มาช่วยให้ผ่ านพ้ นวิ ก ฤ ตนี้ไปได้ นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเ ห ตุ ที่อาจทำให้

ต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก จนส่งผลให้ เ งิ นที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการณ์

ที่ทำให้ ค่าเ งิ นล ดลง ฯลฯ ทำให้เ งิ นเก็บที่คาดว่าจะ พอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

3 ใช้แทนการเก็บเ งิ น เก็บเ งิ นสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็น เครื่องมือในการเก็บเ งิ น

สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัย ในการออมเ งิ น โดยการเก็บทอง

แทนการเก็บเ งิ นนั้น ก็เหมือนกับการฝากเ งิ นประจำกับ ธนาคาร แต่เปลี่ยน

จากสะสมเ งิ นเป็นสะสมทองคำแทน เช่น ใช้ โปรแกรมออมทอง คือ ทะยอยซื้ อทอง

สะสมทุก ๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทอง

มาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือข า ยคืนเปลี่ยน เป็นเ งิ นสดได้

4 ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น ม ร ด ก ตกทอ ด

ให้แก่ลูกหลาน, เอาไว้เป็นทุนสำรองการเ งิ น หรือให้เป็นของขวัญ ในวันสำคัญ ๆ

เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษ จี น วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง

ทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ อ ย่ าง สร้อยทองแหวนทอง กำไลทอง จิ้ทอง ฯลฯ

ซึ่งลูกหลาน ก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอ ดทางการเ งิ นอีกทอ ดหนึ่งได้

5 เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจทุนไม่พอเ งิ นเก็บเหลือน้อยไม่อย าก ก ู้ห นี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ด อ ก เบี้ ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ร า ค าส่วนต่าง

คือสิ่งที่ทำให้ทองคำ ได้รับความสนใจเก็บไว้ เพื่อลงทุน มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน

มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดรายได้โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อยเ งิ น

ที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่ อย าก ก ู้เ งิ นสร้างห นี้ ทำให้ทองคำเป็นสินท รั พ ย์

ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้ าอื่น ๆ

ดังนั้น อ ย่ างน้อยการมีทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจ ได้ว่ามีเ งิ นสำรองอยู่

แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรอง ไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจ

ได้ว่ามีหลัก ประกันการเ งิ น หากเกิดปัญหา

ขอขอบคุณที่มา b o k t o r t h khobjainas, kiddeemak99

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…