Home แนวคิดชีวิต สาเหตุ 6 ข้อ ที่ทำให้คนเก่งๆลาออกจากงาน

สาเหตุ 6 ข้อ ที่ทำให้คนเก่งๆลาออกจากงาน

11 second read
0
635
สาเหตุ 6 ข้อ ที่ทำให้คนเก่งๆลาออกจากงาน

สาเหตุ 6 ข้อ ที่ทำให้คนเก่งๆลาออกจากงาน

1 หัวหน้า บริหารงานห่ วย

หัวหน้าบางคน ไม่เข้าใจลูกน้อง ว่าลูกน้องเหมาะกับ งานแบบไหน

กลับจ่ายงานที่ ไม่ถนัดให้ทำใช้งาน ไม่ตรงตำแหน่ง ทั้งที่ได้เงินเดือน

เท่ากันทีนี้หลายคน เลยตัดสินใจออก บริษั ทจึงต้องเสียคนเก่งๆ ไป

2 เงินน้อย

จะว่ามันคือ เหตุผลหลักๆ เลยก็ว่าได้ เพราะเงิน เดือนเป็นแร งจูงใจ

ที่ทำให้พนักงานมีกำลังใจทำงาน ถ้าบริษัทไหน จ่ายเงินเดือน

น้อยมันก็จะไม่คุ้ม กับหลายสิ่งที่ต้องเสีย ใช่ไหมล่ะถ้ามีที่ใหม่

ให้เงินเดือน มากกว่าสวั สดิก ารที่ดีกว่า อ ย่ า ง ไรซะ พวกเขาก็ไปแน่นอน เชื่อสิ

3 ทำงานหนัก เกินที่จะรับไหว

เพราะบางคนทำงาน เก่งแต่โดนเพื่อน ที่ทำงาน เอาเปรี ยบ

เจ้านายสั่งงานหนัก ไม่กระจายงานให้คนอื่น ช่วยแบบนี้ใครจะไปทนล่ะ

เพราะมันคงไม่คุ้มค่า หรอกถ้าต้อง ถูกคนอื่นเอาเปรียบ

ทำงานเก่งก็ต้องได้ เงินเดือนที่เหมาะ ได้งานเยอะกว่าคนอื่นก็ควร

มีค่ าตอบแทนพิเศ ษให้ แต่หากยังได้เงินเดือน เท่าเดิมแต่งาน

กลับเพิ่มมากขึ้น จะอยู่ไปทำไม โบกมือลาดีกว่า

4 สวั สดิก ารไม่ตอบโจทย์

บางที่ก็ไม่มีอะไรเลย มีแต่เงินเดือนเพียวๆ ต้องทนทำงานแบบฝื ดๆ

ยิ่งทำยิ่งจน ยิ่ง แ ย่ ไปกันใหญ่ แต่พอหันมามองดูที่อื่น เขามีทั้งค่าค อม

เบี้ ยขยันโอที โบนั ส กองทุ น เที่ยวประจำปี ฯลฯก็ไม่แปลกเลยนะ

ที่เขาจะออกจาก ที่ห่ วยๆ เพื่อไปอยู่กับองค์กรอื่น หรือบริษัทอื่น

ที่ทำให้ชีวิตเข า ดีขึ้น เพราะใครๆ ก็อย ากมีชีวิตดี

5 การทำงานไม่ ตอบโจทย์

เพราะแม้จะทำงานเก่ง แต่หากมันขัดกับ ไลฟ์สไตล์ ยิ่งอยู่แล้ว

มันยิ่งอึดอัดไม่มี ความสุขกับงานที่ทำ เพราะงั้น เมื่ออย าก รั ก ษ า

คนเก่งไว้ ทางบริษั ทก็ต้องรู้จักปรับตัวบ้าง สิดู อ ย่ า ง บริษัทชั้น

นำในต่างประเท ศ ในยุคสมัยนี้ พวกเขาไม่เน้นกำหนดเวลา เข้า ออก งานแล้วนะ

ทั้งยังยังลด ชั่ ว โมงทำงานลง ก็เพราะเขาเห็นว่า คุณภาพของ ผลงานมันสำคัญแค่ไหน

6 ไม่เติบโต สำหรับสายงานที่ทำ

การทำงานน ใครๆ ก็หวังการเติบโตกันทั้งนั้น ใครจะทนอยู่กับชีวิต

ที่มันจำเจ เงินเดือนไม่ขึ้น ย่ำอยู่แต่ที่เดิมงี้ อะไรก็ไม่ก้าวหน้าทุกคน

ก็ต้องหาอะไรที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น อยู่แล้วแต่ หากทำงานแล้วชีวิต

มันไม่ไปไหน ออกไปอยู่ที่อื่น มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะ

ขอขอบคุณที่มา t a m n a n n a, profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…