Home แนวคิดชีวิต สวดมนต์บทนี้ ทำให้ค้าขายร่ำรวย ชีวิตดีขึ้น

สวดมนต์บทนี้ ทำให้ค้าขายร่ำรวย ชีวิตดีขึ้น

6 second read
0
1,121
สวดมนต์บทนี้ ทำให้ค้าขายร่ำรวย ชีวิตดีขึ้น

สวดมนต์บทนี้ ทำให้ค้าขายร่ำรวย ชีวิตดีขึ้น

สวดมนต์ในบทนี้มานี่ จะเป็นการช่วยเสริมให้กับ ทุกๆท่านได้มีความร่ำรวย

ที่ทำมาค้าขายก็จะค้าขาย ได้ดีบทสวดมนต์ในบทแรก เลยให้เอาใบไม้

นำมาแช่น้ำแล้วใส่ เอาไว้ในขันทำการสวดภาวนา ตั้ังจิตให้ดี เสร็จแล้ว

ให้นำน้ำในขันไปปะพรม ให้ทั่วๆทั้งร้านเลย จะทำให้มีการค้าขายได้คล่อง

บทสวดมนต์

โอมอิติ พุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ

คาถาก็ว่ากันว่า ทำให้ทำมาค้าขึ้น เหมือนกันคือ

อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา

อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา และบทสวดสำหรับคาถาขาย ดีที่พ่อค้าแม่ค้า

จะนิยมเ ส กเป่า ก่อนที่จะขายของ สวด 3 จบ เป่ากับสินค้า เหมือนกันคือ

พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง

เอหิเมตตา ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ

คาถาแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า

ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้า มีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติ ทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า มีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริ ยา

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ของข้าพเจ้า

ขอให้ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ของ ข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จง สำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เ ป ร ต ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เ ป ร ตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพ เ พ เวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวงมีความสุข ทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

ตัวข้าพเจ้าอุทิศ ส่วนบุญกุศลที่ ข้าพเจ้าได้ทำ จากการเจริญภาวนานี้

ส่งให้กับเจ้า ก ร ร มนายเ ว ร หากตัวข้าพเจ้า เองสิ่งใดที่ไม่ดีด

ข้าพเจ้าได้เคยล่ ว งเกิน ท่านเอาไว้ตั้งแต่ในอดีต มาจนถึงปัจจุบันนี้

ท่านที่อยู่ในภพใดภูมิใด ก็ตามขอจง ได้มารับผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจ

ทำในครั้งนี้ อ ย่ า ง ได้แวะเวียนไปในที่ใด โปรดอโหสิก ร ร ม

อนุโมทนาบุญ แก่ตัวข้าพเจ้า ด้วยอำ น า จ บุญนี้ด้วยเถิด

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…