Home แนวคิดชีวิต วิธีไหว้ที่ถูกต้อง ด้วยธูป 16 ดอก ของ 4 อย่าง

วิธีไหว้ที่ถูกต้อง ด้วยธูป 16 ดอก ของ 4 อย่าง

6 second read
0
617
วิธีไหว้ที่ถูกต้อง ด้วยธูป 16 ดอก ของ 4 อย่าง

วิธีไหว้ที่ถูกต้อง ด้วยธูป 16 ด อ ก ของ 4 อ ย่ า ง

ปัญหาที่ ติ ด ขัดในเรื่องของการใช้ชีวิต เฉพาะในเรื่องของการงาน และการเงินเป็นหลัก

ได้มีปัญหาต่างๆ นานาไม่หยุด ซึ่งในสิ่งที่เราได้พบเจอ คนโบราณว่ากันว่า

มาจากก ร ร มเก่า ที่เราได้สร้างกันมา เป็นในเรื่องของโชค ช ะ ต า ที่ตัวเราเองนั้น

จะต้องได้พบเจอ คุณเองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้

เราจึงได้นำพิธีการกราบไหว้ ที่สามารถทำได้กันใ นทุกคนและทำได้

ในทุกช่วงเวลาของชีวิต สิ่งเหล่านี้จะเป็น การกราบไหว้ เพื่อที่จะเสริม

ความเจริญรุ่งเรือง เสริมด ว งชะ ต าที่ดี เสริมสิ่งที่ดีในชีวิตได้ พิธีการกราบไหว้

ทำให้ถูกวิธี ก็จะทำให้ชีวิต ของคุณนั้นเปลี่ยนไป ในทิศทางที่ดีขึ้นได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ข้า ท า สบริวารชาย 5 คน หญิง 5 คน

2 นางรำ 1 คู่

3 ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

4 ธูป 16 ด อ ก

ในการที่เราจะทำ พิธีการกราบไหว้ จะต้องมีการปัด กวาดเช็ดถูทำความสะอาด

ในส่วนบริเวณของ ด้านในและด้านนอก ศ า ลพระภู มิ ศ า ลต า ย า ยให้

ทุก อ ย่ า ง นั้นสะอาดเรียบร้อยดี จากนั้นนำสิ่งของที่ เตรียมเอาไว้วางใส่ถาด

วางเอาไว้ด้านหน้า จุดธูปถวายจำนวน 16 ด อ ก แล้วให้กล่าวตาม พิธีการไหว้ด้านหน้า

ขั้นตอนพิธีการไหว้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่า

เจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม

ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระหรหม ศาล ตา ย า ย บัดนี้

ข้าพเจ้าชื่อ และ นามสกุล ของต้นเอง เกิดวันที่เท่าไหร่ ปีอะไร ให้ชัดๆ

ข้าพระจ้าขอภวายข้า ท า สบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อเป็น ค น รับ ใช้ดูแลศาล

ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

ข้าพเจ้าขอตั้งจิต และอธิษฐานให้สิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้า ได้ถวายไปนั้น ส่งผลให้

ตัวข้าพเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่ที่คอยเอ็นดู และสนับสนุน ช่วยหนุนนำให้

ตัวข้าพเจ้านั้นมีความสุข และความเจริญ เดินทางไปในทิศทาง ใ ด ก็มีความป ล อ ด ภั ย

พร้อมกับปักธูปลงกระถาง การกราบไหว้ในพิธีนี้นั้น ทำอย่ างถูกวิธีจะช่วยเสริม

ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสิริ ม ง ค ลให้กับตนเอง รวมถึงคนในครอบครัว

ได้ตลอดทั้งปี สิ่งดีๆจะเกิดขึ้น กับตัวคุณรวมถึง คนในครอบครัว หากในบ้ า น

ใครที่มีศาลใดศาลห นึ่ ง ก็ให้ถวายเท่านั้น ก็เพียงพอ แนะนำให้ทำก่อน

ในช่วงเวลาสิ้นปี ก็จะมีความเป็นมง ค ลและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณ

หลังจากนั้น ให้สวดบทอโหสิก ร ร ม ทุกคนต้องสวดนะบทนี้ เชื่อกันว่าเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มาก

บทอธิษฐานขออโหสิก ร ร ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกาย ก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกิน

แก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใด ก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร

ทั้งหลาย จงโปรด ย ก โทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า  อ ย่ า ได้จองเ ว ร

จองก ร ร ม ต่ อ กันเลย ในก ร ร มใดที่ใครๆได้ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ตัวข้าพเจ้า

ขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็น อ ภั ย ทาน ขอจงดลใจ

ให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตเป็นมิตรกับข้าพเจ้า ไม่มีเ ว รต่อกันตลอดไป

ทำบุญและได้กรวดน้ำ สรรพเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จบพิธีในการกราบไหว้สิ่งดีๆต่างๆ

จะเข้ามาในชีวิตของคุณ สิ่งดีๆคนดีๆรอบข้าง จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาหา หน้าที่การงาน

การเงิน ความรัก ครอบครัว สุ ข ภาพ ปัญหาจากที่หนัก ก็จะกลับกลายเป็นเบา เรื่องราวดีๆ ก็จะเข้ามาในชีวิต

ขอขอบคุณที่มา Postsara, หนังสือสวดมนต์, สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี, postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…