Home แนวคิดชีวิต วันที่คุณเกิด สามารถบ่งบอกนิสัยของคุณได้แม่นมากๆ

วันที่คุณเกิด สามารถบ่งบอกนิสัยของคุณได้แม่นมากๆ

7 second read
0
469
วันที่คุณเกิด สามารถบ่งบอกนิสัยของคุณได้แม่นมากๆ

วันที่คุณเกิด สามารถบ่งบอกนิสัยของคุณได้แม่นมากๆ

1 เกิดวันจันทร์

คนเกิดวันนี้เป็นคน ที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัวรั้น มีความคิดความอ่ าน

เป็นของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในความคิด ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง

ชอบทำอะไร โดยไม่พึ่งพาคนอื่น เป็นคนที่เจ้าอารมณ์ อยู่ในระดับหนึ่ง

คำพูดบางครั้ง ก็ค่อนข้างแข็งกระด้าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้น เป็นคนที่ตรงไปตรงมา

ไม่มีแอบแฝง เป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่น เป็นคนทุ่มเทกับทุก อ ย่ า ง

เพราะตั้งเป้าหมายไว้สูง ต้องการความเป็นเลิศในทุกด้าน แต่จะไม่แสดงออก

ให้ใครรู้ว่าต้องการอะไร เป็นคนหยิ่งแม้แต่ในเวลาที่ เดือดร้อนหรือเผชิญปัญหา

ก็จะไม่ปริปากบอกใครคนที่จะ สามารถชนะใจคนเกิดวันนี้ ได้ต้องมีนิสัยคล้ายกัน

เป็นคนตกหลุมรักง่าย และจะรัก อ ย่ า ง สุดหัวใจแต่ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก

ชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่า คนวันจันทร์รักความเป็นอิสระ ชีวิตส่วนใหญ่

จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ และเอาแต่ใจตัวเอง

2 เกิดวันอังคาร

เป็นคนฉลาด สามารถนำคำวิจารณ์ และคำแนะนำต่างๆ มาพัฒนาผลงาน

ของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อนมาก ทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์

ของเพื่อนมากกว่าตัวเอง ใครมีเพื่อนเป็น คนเกิดวันนี้นับว่าโชคดีทีเดียว

คนวันอังคารไม่ชอบขัดใจใคร พร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างเรียบร้อย

แต่ข้อเสียคือ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ถ้ารู้สึกไม่พอใจจะเหมือนเสือ

โกรธและวู่วามทันที จนแทบไม่มีใคร อ ย า ก เข้าใกล้ ทำให้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คน

แต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะ เหมือนแมวเชื่องๆ เลยแหละคนวันอังคาร ไม่ชอบอยู่คนเดียว

ข ี้เหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงา ถ้าไม่ได้รับความสนใจ ชอบน้อยใจ หึงเก่ง

3 เกิดวันพุธ

มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

เหมาะกับงาน ที่ต้องใช้ความคิด วางแผน มีเสน่ห์ที่เป็นคนตรงๆ เปิดเผย

คิดอะไรก็พูด อ ย่ า ง นั้น ไม่แคร์ว่าใครจะคิด อ ย่ า ง ไรกับตน และไม่สน

แม้จะต้องทำร้ า ยความรู้สึกใคร บ่อยครั้งที่มักจะ เผลอพูดแรงเกินไป

ชอบอยู่กับเพื่อน การได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน อ ย่ า ง เต็มที่

และตรงไปตรงมาคือ สิ่งที่อย ากทำที่สุด ชอบชมความสวยงาม ของธรรมชาติ

ไม่ชอบอะไรเดิมๆ เบื่อง่าย ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ถ้าถูกออกคำสั่ง

หรือห้ามไม่ให้ทำ จะแสดงออกถึงความไม่พอใจ โดยการทำในสิ่งที่ห้าม

เพื่อประท้วง คนวันพุธรักเพื่อนมาก แต่หาคนสนิทด้วยแทบไม่มี

ถ้าเป็นเพื่อน กับใครจะแสนดี มีน้ำใจ ส่วนใครที่ได้เป็นคู่ชีวิต

กับคนเกิดวันนี้จะ เหมือนได้ทั้งคนรัก และเพื่อนที่แสนดีในคนเดียว

4 เกิดวันพฤหัสบดี

เป็นคนที่ทุกอ  ย่ า ง ต้องเพรียบพร้อม อ ย่ า ง ที่ ฝ รั่ ง เขาเรียกว่า Perfectionist

ถ้าชีวิตของ คนประกอบไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคง และความมีการศึกษาที่ดีแล้ว

คนเกิดวันพฤหัสก็คือ คนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มา เพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบ

การแสวงหาความสมบูรณ์ ของเขาอาจทำให้ คนใกล้ตัวต้องทน

ลำบากไปด้วย คนเกิดวันนี้มักมีส มองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลม

จนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียง คนตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้น

ความหลักแหลมทำให้ เค้ามีความสามารถหลายด้าน เรียนหนังสือเก่ง

ทำงานเก่ง ปรับตัวให้เข้ากับวิทย าการสมัยใหม่ได้ดี มีจิตใจอ่อนไหว

รับรู้ความปรารถนาดี จากคนรักได้แทบ ไม่ต้องบอกว่ารักก็รู้ว่ารัก

และผูกพัน แต่เขาจะเก็บความรู้สึกนี้ ไว้ไม่ค่อยแสดงออกมา

5 เกิดวันศุกร์

เป็นคนที่คุณจะ เห็นง่ายแต่รู้จักย าก เพราะภายนอก ดูเป็นคนร่าเริง

รักความมีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่าเป็น คนมีความกร้าวแกร่ง

จนแม้บางครั้ง จะต้องทำอะไรแผ ลง เพื่อให้ดูเก่ง สิ่งที่ปรากฏภายนอก

คนเกิดวันศุกร์จึงมักเป็น ภาพของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้ง ชอบการผจญ ภั ย

ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬา นักแข่งขัน นักทำงานเสี่ ยงอั น ตร า ย

แต่คนเกิดวันนี้ กลับเป็นคนที่ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สง ส า ร คนง่าย งอนเก่ง

และ ซ่อนความอ่อนหวาน น่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้าน และครอบครัว

เป็นคนชอบอ้อน และต้องการคนเอาใจเก่ง ดังนั้นจึงต้องปกปิด จิตใจของตนเอง

ด้วยการแสดงออกให้ คนอื่นเห็นว่าเป็นคนก้าวร้าว คิดจะรักกับคนวันนี้

ต้องยอมรับได้ บางครั้งเขาจะชอบเป็นจุดเด่น เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น

ต้องหมั่นเติมความอ่อนหวาน รู้ใจ เป็นที่ปรึกษาและร่วม ทุ ก ข์ ร่วมสุข นี่คือสิ่งที่คนเกิดวันนี้ต้องการ

6 เกิดวันเ ส า ร ์

คนเกิดวันนี้เป็นคนฉลาด ทันคน มีไหวพริบ และมีความสามารถ

หลากหลาย ทำให้ผู้คนเคารพนับถือ และยอมรับ สามารถพูด

ให้คนเชื่อให้คนทำตามได้ เก่งเรื่องการบริหารงาน งานที่ต้องควบคุมสั่งการ

แก้ปัญหาเก่ง เหมาะที่จะเป็นหัวหน้า หรือที่พึ่งของคนอื่นในสายตาคน

นอกอาจจะมอง ว่าคนวันเ ส า ร ์เป็นคนสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรต้องกลัว

ดูเข้มแข็ง จริงจังกับชีวิต แต่ลึกๆแล้วเค้าอ่อนไหว นุ่มนวล ช่างเห็นอกเห็นใจ

บางครั้งก็ร้ า ย มีเล่ห์เหลี่ยมมารย าที่หลายคนนึกไม่ถึง ด้วยความปรารถนาว่า

อย ากให้ทุก อ ย่ า ง สมบูรณ์จึงพย าย าม อ ย่ า ง มากเพื่อให้ได้ ทุกสิ่งตามต้องการ

หลายบุคลิกบางครั้ง ก็ดูเป็นคนง่ายๆ บางทีกลับกลายเป็นคนเครีย ด

เอาแต่ใจ คนรอบตัวต้อง ปรับอารมณ์ให้ทันเมื่อมีครอบครัว ความแปรปรวนจะลดลง

เหลือไว้แต่ความเย็นชา จนน่าใจหาย เป็นคนอ่ านใจย าก

ให้ความสำคัญกับ เรื่องงานและความสำเร็จ มากกว่าความรัก

7 เกิดวันอาทิตย์

มักจะเป็นคนฉลาด และมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีการวางแผนเตรียมรับมือ

กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ถ้าตัดสินใจแล้ว คือเป็นอันเด็ดขาด

สามารถตัดสินใจ ทำอะไรได้โดยไม่ลังเล มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง

แสดงให้เห็น ความเป็นคนเด็ดขาด ดูน่าเกรงขาม เป็นคนที่รู้ว่าตัวเอง

มี ดีอะไร และศั ตรูคู่แข่งมี ดีอะไร จึงเอาชนะได้ไม่ย ากแต่กับความรักนั้น

มีลักษณะของคนที่ขาดเสน่ห์ คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจ ที่จะรักคนที่เก่งกาจ

แต่ต้องเก่งกาจ น้อยกว่าตนเอง ชอบใช้อำนาจหรือแสดง ท่าที ให้คนอื่นเห็นว่า

ตนเองมีอำนาจเหนือคู่ครอง ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ ขาดเสน่ห์ไป อ ย่ า ง น่าเสียดาย

ขอขอบคุณที่มา tainisai, staylifeth

Check Also

7 สิ่ง ที่ห้ามทำเมื่อคุณจะเริ่มทำธุรกิจ

7 สิ่ง ที่ห้ามทำเมื่อคุณจะเริ่มทำธุรกิจ 1 จุกจิกมากเกินไป การที่คุณใส่ใจรายละเอียด ในการทำ…