Home แนวคิดชีวิต เคล็ดลับก้าวข้ามความจน สู่ความมั่งมี มีกินมีใช้เหลือเก็บ

เคล็ดลับก้าวข้ามความจน สู่ความมั่งมี มีกินมีใช้เหลือเก็บ

6 second read
0
697
10 เทคนิค การผ่านความจน ให้กลายเป็นคนมีกินมีใช้

เคล็ดลับก้าวข้ามความจน สู่ความมั่งมี มีกินมีใช้เหลือเก็บ

1 เลิกอยู่อ ย่ า ง สบาย แล้วออกไปตามหาความลำบากบ้ า ง

คน อ ย า ก รวยมักจ ะชอบทำงานสบายๆ แต่คนรวยจะคิดว่าความท้าทาย

ในการทำงานต่างหาก คือความสุขการทำสิ่งใหม่ๆ ในสิ่งที่เราไม่เคยทำ

มีความ เ สี่ ย ง แต่ความ เ สี่ ย ง เล็กๆ น้อยๆ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ เ ร า

สร้างความร่ำรวย และได้รับผลตอบแทนที่ มากกว่าลองก้าวออก

จากโซนปลอดภัยแล้ว มองหาทุกความเป็นไปได้ อาจจะต้องลำบากบ้ า ง

แต่ถ้าคุณ อ ย า ก รวย หรือบางครั้งก็อาจ ล้มเหลวถ้าคุณไม่เคยล้มเหลว

แสดงว่าคุณยัง พ ย า ย า ม ไม่มากพอ

2 สร้างรายได้เพิ่มและคุมรายจ่าย

คนรวยหลายคนไม่นิยม ใช้เงินไปกับสิ่งของ ที่ไม่สร้างมูลค่า

เพิ่มพวกเขามักล ง ทุ น ใน สินทรัพย์ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ ให้ตนเอง

และคุมรายจ่ายให้ ต่ำกว่ารายได้ หลายคนเลือกใช้รถเก่าไม่ซื้ อ

ของใหม่แม้พวกเขา จะมีกำลังเงินซื้ อ ได้ ก็ตามจำไว้เลย

ว่าถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่ม ตามนั่นคือคุณถังแตก

3 อ ย่ า ไต่บันไดแต่จงเป็นเจ้าของบันได

หลายคนทำงาน เ พื่ อ เ ลื่ อ น ตำ แ ห น่ ง เพราะเชื่อว่า จะได้มีรายได้มากขึ้น

แต่คนรวยจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็น เจ้าของตำแหน่งงาน

พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ทีเหล่าคน อ ย า ก รวยทำงานจนหัวหมุน

เพื่อไต่เต้าอยู่คนรวยเข้าใจว่า พวกเขาต้องการคนมาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ ให้เพิ่มขึ้น

4 เลือกเป็นมิตรให้ถูกคน

เรามักได้ยินว่าคนรวย มักคบกับคนรวยนั่นไม่ใช่ เรื่องที่เกินจริงพวกเขาเชื่อว่า

เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ ประสบความสำเร็จ เขาสามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยน

เรื่องต่างๆได้และ สั ก วั น ค ว า ม สำ เ ร็ จ จะเป็นของเขาแต่คน อ ย า ก รวย

ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนๆ กัน ถ้าคุณ อ ย า ก หารายได้เพิ่ม

ลองไปเที่ยวกับคนที่ มีรายได้มากกว่าตัวเอง จะทำให้เราเปลี่ยนความคิด

ให้เป็นแบบเดียวกับคนที่ ประสบความสำเร็จจำไว้ว่า ถ้า อ ย า ก เป็นคนรวย ก็ต้องคิดแบบคนรวย

5 จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ อ ย่ า ทำงานไปวันๆ

คน อ ย า ก รวย ห ล า ย ค น เ ป ลี่ ย น ง า น เพราะ ต้องการได้เงินที่ดีกว่า

แต่คนรวยรู้ว่าการทำงาน ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆ

ของการทำงานแต่เป็น การพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากลายเป็นคนรวย

เช่น การเป็นพนักงานขายเพื่อให้เข้าใจ โลกของการค้า หรือเป็นพนักงาน

ธนาคาร เ พื่ อ ที่ จ ะ เ ข้ า ใ จ งานบัญชีถ้าจะ เป็นคนรวยก็ต้องทำงาน

เพื่อเรียนรู้ทักษะ ที่จะทำให้คุณรวย เราบอกได้เลยว่าคนรวย

ไม่ได้รวยเพราะมีรายได้เยอะเพียง อ ย่ า ง เดียว

6 สะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของ

คน อ ย า ก รวย หลายคนสะสมบ้าน หรือรถแต่คนรวยนั้นต่างออกไป

พวกเขาเชื่อว่าถ้า อ ย า ก ร่ำรวย ให้มากขึ้นสิ่งที่ พวกเขาต้องการ

ไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหากยิ่งคุณซื้ อ ของมากเท่าไหร่

เงินของคุณก็จ ะ ห า ย ไ ป กั บ สิ่งของมากเท่านั้น ลองหยุดซื้อของ

และให้ความสำคัญกับ การประหยัด การเก็บออมและการล ง ทุ นในเงิน

ที่เราหามาได้จะดีกว่า แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าแม่ นักช็อปก็เริ่มต้นการช็อป

ในสินทรัพย์ต่าง ๆ ให้ความสนใจ ในการล ง ทุ น

และเริ่มสะสมหุ้น ในธุรกิจแทนการช้อป รองเท้าหรือเสื้อผ้าแทน

7 เน้นการหารายได้มากกว่าการเก็บออม

ก า ร เ ก็ บ อ อ ม เ ป็ น เ รื่ อ ง สำ คั ญ และการล ง ทุ น นั้น สำคัญกว่า

แต่การหารายได้นั้น ทำให้เกิดทั้งคู่หลายคน คิดว่าแค่การเก็บออม

กับการล ง ทุ นก็เพียงพอ แต่เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายสูงสุดเราต้อง

หารายได้ให้มากขึ้น คนรวยเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่ม

ถ้าอย ากรวยจริงๆ ให้โฟกัสไปที่การหารายได้ เพิ่มไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือล ง ทุ น เท่านั้น

8 อารมณ์ศั ต รู ตัวฉกาจของการล ง ทุ น

คนรวยและคน อ ย า ก รวย มีข้อแตกต่างที่ชัดเจน คือคน อ ย า ก รวยใช้เงิน

เพราะอารมณ์ แต่คนรวยนั้น ใช้เงินเพราะเหตุผลการล ง ทุ น นั้นคือ

การควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพราะอารมณ์เป็นสาเหตุ ให้เราซื้ อ ขอ ง แ พ ง

แ ละขายของถูก และอารมณ์ทำให้ ธุรกิจล้มเหลว

ดังนั้นทิ้งอารมณ์ไปซะแล้ว ใช้เงินด้วยเหตุผล ที่เหมาะสมจะดีกว่า

9 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและลงมือทำ

บางครั้งคน อ ย า ก รวยเอง ก็มีเป้าหมายแต่ขนาด ของเป้าหมายทำให้คนรวย

และคน อ ย า ก รวยแตกต่างกัน คน อ ย า ก รวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัย

และทำได้ง่ายแต่คนรวยจะ สร้างเป้าหมายจา ก ค ว า ม ตั้ ง ใ จ แ ม้เป็นไปไม่ได้

หรือย ากหลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อ หาวิธีและลงมือทำเพื่อ

ที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ลองถามตัวเองว่า เป้าหมายยัง

ใหญ่กว่านี้ได้อีกรึเปล่า ลองถามตัวเองว่าคุณทำได้ แค่นี้หรือทำได้มากกว่านี้

อีกแต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะ และที่สำคัญ อ ย่ า ลืมลง

มือทำเพราะ ถ้าไม่ลงมือ ทำมันจะเป็นแค่ เพ้อฝัน

10 กระจายงานสร้างหนทางรวย

การทำงานหนักเป็นสิ่ ง จำ เ ป็ นสำหรับเราทุกคนและถ้าคุณ อ ย า ก ขึ้นไป

ให้ถึงจุดสูงสุดคุณก็ต้อง ทำงานปัญหาก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้น

แทบจะไม่ทำให้คุณรวยคุณไม่สามารถรวยได้ เพียงลำพังคุณต้องอาศัย

การกระจายงานตั้งแต่ การจ้างคนภายนอกมา ทำงานไปจนถึงการล ง ทุ น

ยิ่งคุณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัส ในสิ่งสำ คั ญ ทั้ ง

ในเรื่องธุรกิจหรือ เรื่องชีวิตของคุณเองบันได เหล่านี้บางขั้นสูงมาก

แต่บางขั้นก็เหมือน แค่ทางต่างระดับเล็ก ๆ เท่านั้นสิ่งสำคัญคือ

ถ้าคุณ อ ย า ก เป็นคนรวย จงคิดแบบคนรวย และทำเหมือนที่คนรวยทำ

ลองนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับการดำเนิน ชีวิตของตัวเองดูนะคะ

ขอขอบคุณที่มา จาก jingjai999, profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…