Home แนวคิดชีวิต ประโยชน์ 6 ข้อ ของการออมเงิน มีเงินเก็บแล้วชีวิตสบาย

ประโยชน์ 6 ข้อ ของการออมเงิน มีเงินเก็บแล้วชีวิตสบาย

10 second read
0
3,429
ประโยชน์ 6 ข้อ ของการออมเงิน มีเงินเก็บแล้วชีวิตสบาย

ประโยชน์ 6 ข้อ ของการออมเงิน มีเงินเก็บแล้วชีวิตสบาย

การออมคืออะไร

การออมเงิน คือการประหยัดรายได้ ที่ไม่ได้ใช้จ่าย หรือไม่ได้นำไปใช้

ในการบริโภคหรือ รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วมีส่วนคงเหลืออยู่

ซึ่งส่วนของรายได้ที่เหลือนี้ เราแบ่งสำหรับเก็บ การออมเงินเกิดขึ้นได้จาก

หลายปัจจัยมากมายไม่ว่า จะเป็นในส่วนของ เป้าหมายของอนาคต

ในความต้องการสิ่งต่างๆ เช่น การมีรถ การมีบ้าน การมีบัญชีเงินฝากตามจำนวน

เป้าหมาย ที่ต้องการไปจน การออมเงินสำหรับ การใช้จ่าย ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

เช่น การ เจ็ บ ป่ ว ย การเกิด อุ บั ติ เห ตุ เป็นต้น

ความสำคัญของการออมเงิน

ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าการออมเงินเป็นปัจจัย ที่ทำให้หลายคน สามารถบรรลุเป้าหมาย

ที่กำหนดไว้ในอนาคต ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม เช่น การมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง

มีเงินเก็บไว้ใช้ใน ย า ม จำเป็นนอกจากนี้ เงินออมยังช่วยเรา แก้ปัญหาความเดือดร้อน

ทางด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หรือ ย า ม เกิดเหตุการณ์ ไม่คาดคิดของตัวเรา

หรือบุคคลในครอบครัว ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เช่นกัน

การออมเงินมีประโยชน์ อ ย่ า งไ ร

การออมเงิน ถือได้ว่า เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ อ ย่ า ง มาก ทั้งต่อผู้ออมคนในครอบครัว

ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งประโยชน์ของ การออมเงิน มี ดังนี้

1 ลดการผันผวนของการใช้จ่ายและเก็บไว้ใช้ย า ม ฉุ ก เ ฉิน 

โดยที่ไม่กระทบ ในส่วนของรายได้ หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่น ของตัวเองและครอบครัว

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คนมักจะนิยมออมเงินไว้เผื่ออนาคต เกิดมีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น

ทางด้านการเงินต่างๆ เช่น การขาดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อ ย า ม ขาดรายได้

ตกงานหรือมีเรื่อง ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ แบบไม่คาดคิด

2 ความมั่นคงในชีวิต

สำหรับการออมเงิน คนส่วนใหญ่จะมี แผนการใช้เงินล่วงหน้า และจุดประสงค์

ที่ชัดเจนสำหรับการออมเงิน เป็นประโยชน์ต่อตัวเรา และคนในครอบครัวทั้งสิ้น

โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผนการ เก็บออมเงินล่วงหน้า เพื่อการใช้จ่าย ย า ม เกษียณอายุ

หรือ ย า ม แก่ตัวลง การออมเพื่อการศึกษาของตัวเอง หรือคนในครอบครัวการออม

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น การซื้อบ้าน ซื้อรถ

ซื้อคอนโดเป็น ของตัวเองการออม โดยหวังผลตอบแทน ในรูปแบบต่างๆ

เช่น การลงทุนการเลือก ฝากประจําเพื่อเงิน ปั น ผ ล และกำไรไปจนถึง ด อ ก เบี้ย จากการเก็บออม

3 สามารถดำเนินชีวิตได้ อ ย่ า ง อิสระ

เมื่อมีเงินออม ที่มากพอสมควร เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่า ในอนาคต

ภายภาคหน้าจะมีเงิน เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น หรือค่าใช้จ่ายเมื่อ ย า ม แก่ตัวลง

ทำให้เราสามารถ ดำเนินชีวิตได้ อ ย่ า ง อิสระ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น

เพราะไม่ต้องเหนื่อย ทุ่มแรงลงทุ นทำงานหนักเหมือน อ ย่ า ง ตอนที่ยังไม่มีเงินเก็บ

4 ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

แน่นอนว่า เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหลาย คนที่ต้องให้ลูกหลาน

มาคอยดูแลในเรื่องต่างๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเงินออมเป็นของตัวเอง

เพื่อที่จะไม่ให้เป็น ภาระของลูกหลาน เพราะแต่ละคนย่อมมี ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ

ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเรามีเงินเก็บออม เราจะสามารถนำเงินนั้น

มาใช้จ่ายใน ย า ม เจ็ บ ป่ ว ย หรือใน ย า ม ที่จำเป็นไปจนถึง การช่วยเหลือลูกหลาน

ใน ย า ม เดือดร้อนอีกด้วยการบันทึก การออมมีประโยชน์ ในการออมเงิน

5 เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต

การมีเงินออมจำนวนหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐาน ป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ เจ็ บ ป่ วย จากปัญหา สุ ข ภ าพ

หรือธุรกิจประสบปัญหา จนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งการเก็บออมเงิน

จะทำให้คุณเบาใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ต่างๆ เหล่านี้

คุณจะไม่ต้อง ก ู้หนี้ยืมสิน เพราะสามารถใช้เงินเก็บ ของคุณเพื่อให้ก้าว ผ่ า น ปัญหานี้ได้

6 ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ

เงินออมถือได้ว่าเป็น ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ เศรษฐกิจภายในประเทศของเรา

มีความเจริญ ก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น โดยประเทศ ที่มีการออมเงินในปริมาณที่สูง

จะช่วยให้เศรษฐกิจ สามารถเติบโตได้ อ ย่ า ง รวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินที่เก็บออมไปลงทุน

เพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัย เงินทุนจากต่างประเทศ

ซึ่งแน่นอนว่า เงินออมส่วนใหญ่ จะถูกนำไปใช้ในการลงทุน ภาคธุรกิจไปจนถึง

การสร้างโครงสร้าง เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหา การพึ่งพาต่างประเทศ

ขอขอบคุณที่มา k t c.c o.t h, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…