Home แนวคิดชีวิต นิสัย 5 ข้อ แสดงถึงการไม่มีวุฒิภาวะของหัวหน้า

นิสัย 5 ข้อ แสดงถึงการไม่มีวุฒิภาวะของหัวหน้า

14 second read
0
8,253

นิสัย 5 ข้อ แสดงถึงการไม่มีวุฒิภาวะของหัวหน้า

1 โย นความผิ ดให้ลูกน้อง

ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่อง ร้ า ย แ ร ง ที่อาจกระทบกับ ความสัมพันธ์ของคนในทีม

เมื่อหัวหน้างานถูกตำห นิจากเบื้องบนหรือผู้บริหาร แล้วนำความ เ ค รี ย ด

หรือความก ดดั นนั้นมาลง กับลูกน้องในทีมโดย โยนความผิดให้คนอื่นนั้น

อาจส่งผลให้เกิด ความแ ต กแยกได้เช่นกัน ไม่ว่าความผิดนั้น จะมาจากใคร

ก็ตามสิ่งแรกที่ควรทำคือก็คือ ร่วมมือและช่วยกันคิดเพื่อ หาทางแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นให้ได้ ดีกว่ามัวตาม หาตัวคนผิด นอกจากจะทำให้ เสียเวลามากแล้ว

ยังเป็นการบั่ น ท อ น จิตใจคนทำงานร่วมกัน อีกด้วยฉะนั้นแล้ว หัวหน้าที่ดีก็ควร

สร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกน้องว่าทุก ปัญหาย่อมมีทางแก้ไขได้เสมอ

2 ไม่ยอมเปิดใจรับฟังลูกน้อง

แม้คุณจะเป็นผู้น้ำ แต่ก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ให้กับลูกน้องในทีมด้วย

ถึงแม้เราจะต้องเดินนำ คนอื่นอยู่ข้างหน้า ก็ตามแต่การฟังเสียง

ของคนรอบข้างด้วย ก็จะช่วยทำให้เราได้ไอเดียดี ๆ หรือไอเดียใหม่ๆ

ในการทำงานมาก อีกด้วยโดยเฉพาะลูกน้อง ของเราที่เขาได้ลงไป

สัมผัสกับชิ้นงานนั้นๆ พวกเขารู้ดีที่สุดว่า ปัญหาของงานนั้น

มันคืออะไรเพื่อที่จะ ได้ช่วยกันหาทาง แก้ไขได้อย่ า งถูกจุดและไวที่สุด

3 ไม่พัฒนาลูกน้อง

การจะปกครองคน ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ให้ได้มากที่สุดก็คือ การที่คุณ

ไม่หวงความรู้ไว้คนเดียว นั่นเองเพราะการ ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ

ให้กับคนในทีม เป็นสิ่งสำคัญอย่ างมาก ที่จะสามารถช่วยพัฒนา

ในเรื่องของ การทำงานต่อไปให้ดีที่สุด หัวหน้าสามารถใช้ทักษะ

และประสบการณ์ที่มี บอกต่อได้อย่ างน่าเชื่อถือ ถ้าปล่อยปะละเลย

ไม่สนว่าลูกน้องเรียนรู้ ไปถึงไหนแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ สถานการณ์ในทีมนั้น

แ ย่ ลงกว่าเดิมถ้าหัวหน้า สามารถทำให้คนในทีม ของตัวเองเก่งขึ้นมากเท่าไร

ก็จะยิ่งทำให้ลูกน้องมี ความรับผิดชอบ ต่องานได้ดี ยิ่งขึ้นเท่านั้น

หัวหน้างานที่ดีควร เปิดทางให้ลูกน้องเข้ามาพูดคุย สอบถาม

หรือขอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมอง ในการทำงานต่างๆซึ่งกัน

และถ้าสามารถร่วมกันแก้ไข ปัญหาต่างๆให้เป็น ไปในทางที่ดีได้นั้น

การบริหารงาน และบริหารคนจะเป็น เรื่องง่ายกว่าเดิม และลูกน้อง

ก็จะให้เกียรติ และให้ใจใน การทำงานกับเราด้วย

4 พูดคำไม่สุภาพกับลูกน้อง

การสื่อ ส า ร ที่ดีเป็น สิ่งสำคัญในการทำงาน คนพูดต้องไม่ทำ ร้ า ย คนฟัง

ไม่ว่าผู้ฟังจะอยู่ลำดับไหน กับเราก็ตามดังนั้น การเป็นผู้นำที่ดีต้อง

มีส ติในการสื่อ ส า ร เสมอ รวมไปถึงความ ฉลาดทางอารมณ์ มีเหตุผล

และใช้คำพูดที่ดีไม่ทำ ร้ า ย จิตใจใคร เพราะคำพูด ที่เราได้พูดออกไป

จากปากแล้วนั้น มันไม่สามารถย้อน กลับมาแก้ไขอะไรได้ และคำพูดอาจส่งผล

ต่อพ ฤ ติ ก ร ร ม ของ คนฟังได้เช่นกัน ถ้าเราใช้คำพูดที่มันไม่ดี

หรือวิพ ากษ์วิจ ารณ์ลูกน้อง ต่อหน้าคนอื่นๆในบริษัท จะส่งผลให้เขาเสี ย

ความมั่นใจ และเสี ยบรรย ากาศ ในการทำงาน ไปเลยก็ได้ในทางกลับ

กันถ้าเราใช้คำพูดที่ดี มีสติ และใจเย็น พูดจามีเหตุและผล สิ่งเหล่านี้

มันจะช่วยให้ลูกน้อง มีความเชื่อมั่นใน ตัวเองมากขึ้นเพราะ

พวกเขาจะสามารถรับรู้ ได้ว่าหัวหน้าของเขายัง รับฟังพวกเขาอยู่เสมอ

5 ไล่บี้งานลูกน้อง

การมอบหมาย งานในทุกๆครั้ง ก็ต้องมาพร้อม กับความชัดเจนในการ

ส่งงานอีกด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถ จัดสรรเวลาการทำงานของ

ตัวเองได้ง่ายขึ้น เพื่อที่จะส่งงานให้ทัน ได้ตามที่กำหนด ถึงแม้ว่าหัวหน้า

จะมีสิทธิ์ในการทวงถาม งานแต่หากยังไม่ถึง กำหนดส่งงาน ก็ไม่ควร

จะไล่บี้จนลูก น้องต้องกังวล และทำงานอย่ างรน ๆ จนทำให้เกิดข้อผิ ดพล าด

ขึ้นถ้าต้องการงานชิ้น นั้นอย่ างเร่งด่วนจริงๆ แต่ลูกน้องยังไม่ส่งงานให้คุณ

ก็ให้ลองถามลูกน้องถึง ปัญหาในการทำงานได้ แต่ต้องถามด้วยความใจเย็น

เผื่อว่าเราจะมีส่วนช่วย ในการให้ลูกน้องทำงาน ได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา h a p p y w o r k a p p, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…