Home แนวคิดชีวิต นิสัย 13 ข้อ ของคนที่สร้างตัวได้ในอนาคต

นิสัย 13 ข้อ ของคนที่สร้างตัวได้ในอนาคต

26 second read
0
325
นิสัย 13 ข้อ ของคนที่สร้างตัวได้ในอนาคต

นิสัย 13 ข้อ ของคนที่สร้างตัวได้ในอนาคต

1 คนรวยสร้างเอง อ่ า น หนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ า น หนังสืออย่ างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็นการ อ่ า น

เพิ่มความรู้เพื่อ เอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้ อ่ า น หนังสือหมวดบันเทิง

2 คนรวยสร้างเอง ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกาย อ ย่ า ง น้อย 30 นาทีทุกวัน เพราะเขารู้ว่า

การออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย เท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ ส ม อ ง ตื่นตัว อีกด้วย

3 คนรวยสร้างเอง เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึง คนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก

มีความกระตือรือล้น  จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่า

เวลามีจำกัดจะคบ ทุกคนทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ ช่างนินทา

แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่ง บั่ น ท อ น กำลังใจ และหากเรา อ ย า ก จะอยู่

ในสังคมคนรวยสร้างเอง จริง ๆ เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน

ทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริง แบบนี้ใคร ๆ ก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

4 คนรวยสร้างเอง พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้า เดินสู่เป้าหมาย อ ย่ า ง ไม่ท้อ ล้มแล้วก็ลุก

ต่อให้เดินไปได้ก้าว สองก้าวแล้วล้ม ก็ลุกมาเดินต่อ สุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้

และคนรวยสร้างเอง จะตั้งเป้าหมายส่วนตัว ไม่เอาชีวิตของคนอื่นมา ลอกเป็นเป้าหมายของเขา

5 คนรวยสร้างเอง ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อ ย่ า ง น้อย 3 ชั่ ว โมงก่อนเริ่ม

ทำงานจริง เช่น เริ่มงาน 8 โมง ก็ตื่นตี 5 เพราะตื่นเร็วกว่า

ก็มีเวลาคิด และทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่า กลายเป็นว่าคนตื่นเช้า

สามารถ ควบคุม ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสาย

ทำอะไรช้า ก็จะถูกเวลา ไล่กวดอยู่เสมอ

6 คนรวยสร้างเอง มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย ในกลุ่มที่ทำการศึกษา ไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดียว

แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็น อ ย่ า ง น้อย อ ย่ า ง เช่น

บ้านหรือคอนโดให้เช่า กำไรและเงินปันผลจากหุ้น และการร่วมหุ้นทำธุรกิจ

ซึ่งไม่จำเป็นต้อง เริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เงินมากเกินตัว แต่สามารถค่อย ๆ

ริเริ่มลองทำ และต่อยอดขยับ ข ย า ย ไปเรื่อย ๆ

7 คนรวยสร้างเอง แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต Mentors

ซึ่ง Mentor ไม่จำเป็นต้องเป็น คนอายุมากกว่ามาก ๆ แต่สามารถเป็นเพื่อน

ที่มีประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่า เคยทำบาง อ ย่ า ง สำเร็จมาก่อน และ Mentor

ไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตคนรวย ในด้านธุรกิจหรือการเงินเท่านั้น ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัว

มีความสุข ผ่ านพ้นปัญหา หลายรูปแบบที่ย าก ๆ ได้ คือคนรวย จะไม่คิดเอง

ทำเองด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำสิ่งดี ๆ อยู่เสมอ

8 คนรวยสร้างเอง คิดบวก

Corley ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ ย้ำว่าการคิดบวกเป็น สุดยอดปัจจัยสู่คามสำเร็จ

ของคนรวยสร้างเอง ทุกคน ซึ่งปัญหาของ คนส่วนใหญ่คือ ไม่ค่อยจะสำรวจจิตใจ

ตัวเอง ว่าเป็นคนคิดลบหรือคิดบวก ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึก ตัวตนอยู่เสมอ

ว่าไม่จะปล่อยใ ห้ตัวเองตกลงไป ในหลุมของการคิดลบ

9 คนรวยสร้างเอง ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้าง กระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

10 คนรวยสร้างเอง มี ม า ร ย า ท ดี ทำตัวเหมาะสม

คนรวยรู้ว่าในโอกาส ไหนควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณเมื่อได้รับ

ความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ

ร่วมโต๊ะ อ า ห า ร อย่ างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกินและไม่มากเกิน

อะไรที่เกินพอดี คือ ไม่ดี ส่วนหนึ่งก็เพื่อ รั ก ษ า ความสัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขา

รู้จักใจเขาใจเรา รู้ว่า We are all humans คือทุกคนมีชีวิตจิตใจ

ต้องการกัลย าณมิตร และการจะให้คนอื่นรู้ว่า เราคือกัลย าณมิตร คือต้องแสดงออก

ไม่ใช่แค่คิดในใจ  ลองคิดดูว่ามีคนแสดงให้เรารู้ ว่าเขารู้สึกดีกับเรา

ขอบคุณเรา ชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด

แต่ไม่เคยบอก ไม่เคยแสดงออก เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำ ว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11 คนรวยสร้างเอง ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วน ๆ

ไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้น รุ น แ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้

เพราะแบบนั้น ก็จะไม่มีเวลาไปช่วยคน ที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ

ผลงานโดยรวม ก็จะออกมากลาง ๆ หรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่ง

ก็จะได้รับเวลาทรัพย ากรไม่มากพอ ส่วนคนที่กลาง ๆ เบ ๆ ต่อให้

ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้ แค่นั้น

12 คนรวยสร้างเอง ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้ ส ม อ ง คิดใคร่ครวญการงานต่าง ๆ เงียบ ๆ คนเดียว

อ ย่ า ง น้อย 15 นาทีทุกวัน ซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเงินทองธุรกิจล้วน ๆ

แต่เขายังคิดเรื่อง การวางแผนชีวิตโดยรวม และการดูแล สุ ข ภ า พ เช่นกัน

13 คนรวยสร้างเอง ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูกทำถูกทุกเรื่องทุกครั้ง และเขารู้ว่าถ้าไม่เปิดใจ

รับฟังความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว ได้ อ ย่ า ง ทันท่วงที ว่าอะไรกำลังผิดทาง

อะไรที่คนไม่ชอบ  เขาจึงแสวงหาความเห็นจากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อน คู่ค้า

และลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้ว มีเหตุผลจริงก็ยอมรับ พร้อมกับเอามาปรับปรุง ให้การงานต่าง ๆ

กลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัวความเห็น จากคนอื่น ก็ เ สี่ ย ง มาก

ที่จะล้มทั้งยืน เพราะไม่รู้ตัวรู้ช้า ว่ากำลังเดินลงเหว และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว

คนรวยก็สามารถหลงเดินไป เส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน แต่เค้ารับฟังเสียงเตือน

ว่านั่นน่ะผิดทาง อ ย่ า ง ที่บอกไว้แต่แรก ว่าคนรวยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา

แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่ และการกระทำที่ใช่ ผ่ า น การต่อสู้ฝ่า ฟั น และปรับตัว

คนธรรมดาก็รวยได้ สำเร็จได้ ด้วยตัวเอง และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น

สร้างได้ ไม่ต้องลุ้นให้มี ติ ด ตั วมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์

เราก็สามารถ สร้างทัศนคติที่ใช่ ของเราเองได้เช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา t h a i l a n d i n v e s t m e n t f o r u m, jingjai999

Check Also

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนประเภทนี้ที่คุณไม่ควรคบด้วย

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนประเภทนี้ที่คุณไม่ควรคบด้วย 1 คนสองประเภทที่ไม่น่าคบหา คนที่ทำอ…