Home แนวคิดชีวิต ทำไมคนที่เงียบที่สุด ถึงกลายเป็น คนฉลาดที่สุด

ทำไมคนที่เงียบที่สุด ถึงกลายเป็น คนฉลาดที่สุด

13 second read
0
942
ทำไมคนที่เงียบที่สุด ถึงกลายเป็น คนฉลาดที่สุด

ทำไมคนที่เงียบที่สุด ถึงกลายเป็น คนฉลาดที่สุด

1 คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาด ต้องรู้จักคิดก่อนพูด หรือ คิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอเพราะมันเป็นตัวบ่งบอก ว่าเป็นคนอ ย่ า ง ไร ฉะนั้นการ

ไตร่ตรองทุกสิ่ง ก่อนจะพูดออกมาในตัวคนคนนั้นจึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณ ได้รับโอกาสดีๆอีกมากมายในชีวิต เพียงรู้จัก

ใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2 รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณ กลายเป็นผู้ฟังที่ดี และมีมารย าทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่ าวส าร

ใหม่ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ส่งผลให้รู้เท่าทัน ผู้คนบนโลกใบนี้ มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถ นำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

3 อย่ าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลา ไม่เคยรอใคร หากไม่อย ากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่ าหยุดพัฒนา และผลักดันตัวเอง ให้ก้าวไป

หาสิ่งใหม่ๆ เพราะมันสามารถส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้คุณรู้ทัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และกลายเป็นคนยุคใหม่ ที่คอย

อัพเดท เรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

4 หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝัน อันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝันให้กลายเป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เสียเวลาเพ้อเจ้อไป

วันๆ ไม่ลงมือ ลงแรงทำอ ย่ า ง จริงจัง แล้วเมื่อไหร่ สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ ดังนั้น หากอย ากเป็นคนที่เก่ง และฉลาด จะต้องไม่

มัวมานั่งพูด พร่ำให้เสียเวลา แต่ควรนำเวลาทุกนาที ที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอขอบคุณ s t a n d-s m i l i n g,chayend

Check Also

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที

ตื่นแต่เช้าไปทำงาน กลับบ้านค่ำทุกวัน ทำไมยังไม่รวยสักที หลายคนต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าทุกวัน…