Home แนวคิดชีวิต คู่ชีวิตที่ดีคือ คู่ที่เข้าใจกันพร้อมอยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์

คู่ชีวิตที่ดีคือ คู่ที่เข้าใจกันพร้อมอยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์

8 second read
0
497
คู่ชีวิตที่ดีคือ คู่ที่เข้าใจกันพร้อมอยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์

คู่ชีวิตที่ดีคือ คู่ที่เข้าใจกันพร้อมอยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์

สำหรับคู่รักหลาย ๆ คนที่คิดว่า คู่ชีวิตต้องดีที่สุด ความจริง ขอแค่มีคู่ชีวิต

ที่เข้าใจกัน แค่นี้ก็พอ แม้นมี วาสนา ขอแค่มีบ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถาน

หลังโต มั่นคง หากแต่ แข็งแรง อบอุ่น ด้วยความรักใคร่ กลมเกลียวไม่หวัง

บ้านสวยงาม เลิศหรู หากแต่ งามหมดจรด ด้วยจิตใจ ของครอบครัว ที่ปรารถนาดี

ต่อกันไม่หวัง พร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์ หากแต่ เป็นสังคม

เอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วย เพื่อนบ้านเป็นมิตร ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่า

ต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกันไม่หวังว่า สวยหล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกัน

แล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็น ช้างเท้าหน้าเท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไป

ในทุกวันดี ร้ า ย ด้วยรอยยิ้ม ขอแค่มี งานที่รักเป็นเสาหลัก รายได้ไม่หวังงาน

ที่มีหน้ามีตาอวดใคร ๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้ว มีความสุข นายดี เพื่อนดี

ลูกน้องดีไม่หวังรายได้ มหาศาล หากแต่สม ความสามารถ ติ ด ตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้

สำคัญ คือ ไม่มีหนี้สิน จากสินทรัพย์ เสื่อมราคา เพื่อ รั ก ษ า หน้าตาในสังคม

ขอแค่มี บั้นปลายแห่ง ชีวิตที่สุขภาพ ดีไม่หวังปั้นปลาย ประสบความสำเร็จ เป็นตำนาน

หากแต่ มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโร ค ภั ย ไข้ เ จ็ บ ท ร ม า น ตัวเอง และ คนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลาน คลานหมอบรอรับมรดก สมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรัก

รู้คุณ น้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็น มรดกล้ำค่า ขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่ง ในทุกด้าน หากแต่มีปัญญา เอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ ลูกโดดเด่น นำสมัย หากแต่อ่อนน้อม ถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารย าท

จนใคร ๆ ที่ได้รู้จักเมตตา เอ็นดู และ สำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะ ชั่ ว-ดี

อ ย่ า ให้ใครว่ามา ถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา

หากแต่ ลมหายใจสุดท้าย ที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลาน ล่ำลา ตั้งจิตอธิษฐาน

จะทำให้ได้ ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นองค์พย านใน มุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาล

ตั้งใจกราบ พระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็ม ทิศทางไปสู่ วาสนา มิหวังปๅฏิหาริย์ แห่ง

คุ ณ วิ เ ศ ษ คุ ณ พ ร ะ บทสรุปแห่ง มี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้

เราทุกคนล้วน เลือกได้เอง อ ย่ า ง แท้จริง

ขอขอบคุณที่มา newzbasic.com, in24hours

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…