Home แนวคิดชีวิต คุณสมบัติ 9 ข้อ ของคนเก่งที่มีซุ่มอยู่ในทุกๆที่

คุณสมบัติ 9 ข้อ ของคนเก่งที่มีซุ่มอยู่ในทุกๆที่

34 second read
0
579
คุณสมบัติ 9 ข้อ ของคนเก่งที่มีซุ่มอยู่ในทุกๆที่

คุณสมบัติ 9 ข้อ ของคนเก่งที่มีซุ่มอยู่ในทุกๆที่

1 เป็นคนใฝ่รู้ ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ

คนเราเกิดมามีต้นทุน ความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนสามารถ เพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้

และวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการ อ่ า น หนังสือ เพราะการ อ่ า น หนังสือ ทำให้เราเก่งขึ้นได้จริง

อ ย่ า ง ในชีวิตการทำงาน บริษัทคาดหวังให้ คุณมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในหน้าที่

ที่รับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า อ ย่ า ง ต่อเนื่อง

ดังนั้น ลองถามตัวคุณเองดูว่า วันนี้คุณได้ใช้เวลา อ่ า น หนังสือวันละกี่ ชั่ ว โมง แต่ละเดือน

อ่ า น หนังสือไปกี่เล่ม ถ้ามีคนถามคุณว่า หนังสือที่คุณรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจ

คือเล่มไหน คุณสามารถตอบ คำถามนี้ได้หรือไม่

2 อยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า ชีวิตคุณจะเป็น อ ย่ า ง ไร ขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณ อ่ า น บ้านที่คุณอยู่

ผู้คนที่คุณพบ ดังนั้น หากคุณอย ากเป็นคนเก่ง คุณควรจะหา ใครสักคนที่เป็น Role Model

ไม่จำเป็นว่าคนนั้น ต้องอายุมากกว่า ประสบการณ์มากกว่าห รือตำแหน่งสูงกว่า

บางครั้งผู้ใหญ่อาจให้ เ ด็ ก มาสอนเล่น F a c e b o o k หรือ เกมส์โปเกม่อน ก็ได้

สิ่งสำคัญคือคุณจะต้อง เปิดใจเรียนรู้จากคนอื่น พ ย า ย า ม อยู่ใกล้คนเก่ง ศึกษา เรียนรู้จากเขา

หากเป็นคนที่บริษัท คุณอาจเรียนรู้งาน จากเขาแบบ Work Shadow ก็ได้

เพราะจะยิ่งทำให้ เราเก่งขึ้นใน ระยะเวลาอันสั้น

3 ตั้งเป้าหมาย

คนเก่ง หรือ คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่น ของตัวเองที่คนจะพูดถึง

เช่น เมื่อพูดถึง Steve Jobs จะนึกถึงนวัต ก ร ร  ม การเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์ ไชยตระ ก ูล

นึกถึง SME พูดถึงคุณตัน ภาสกรนที นึกถึงชาเขียว นึกถึงคุณปัญญา นิรันดร์กุล

นึกถึงเกมส์โชว์ มนุษย์เรา ไม่ได้สมบูรณ์แบบ มีจุดอ่อน-จุดแข็ง เสมอ

พ ย า ย า ม ค้นหาตัวเองให้เจอว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการ

You Want อะไรคือสิ่งที่ทำได้ You Can เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว ตั้งเป้าหมาย

ไปเลยว่าเราจะ ต้องเก่งในเรื่องนี้ จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้ จากนั้นก็เดินตามเป้าหมาย

ไป อ ย่  า ง เคร่งครัด รับรองว่าความสำเร็จอยู่ ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

4 มุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแพ้

ความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือ พรแสวง อ ย่ า ง ในหนังสือ Talent Code ของ Daniel Coyle

ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝน ครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งระหว่างทางอาจ

มีอุปสรรคเข้ามาทดสอบ ทำให้เราอย ากล้มเลิก แต่หากเรา อ ย า ก สำเร็จ เราต้องมุ่งมั่น

ทุ่มเท เพราะโลกนี้ ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี อ ย า ก สำเร็จ อ ย า ก เก่งต้องแลก

5 มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิดที่จะ ทำให้คุณเก่งขึ้น คือ แพ้ได้ แต่แพ้แล้วต้องลุก คนเราไม่จำเป็นต้อง

ชนะทุกเรื่อง อ ย่ า ง แชมป์มวยโลกของ ไ ท ย เขาทราย กาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง 19 ครั้ง

แต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลก เขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้ ล้มแล้วลุก ดังนั้น การเป็นคนเก่ง

ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ผิดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้ และพ ย า ย าม ฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อ ในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

6 มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่ง อ ย่ า ง เดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนใน การดำเนินชีวิตด้วย คนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต

จะประสบความสำเร็จได้ ย า ก สิ่งที่จะทำให้ความเก่ง ของเราเป็นที่ปรากฎ อ ย่ า  งยั่งยืน

คือ หลักหรือจุดยืน ในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือ คุณธรรม ความดีงาม ในวันนึงถ้าคุณต้องตัดสินใจ

ในสิ่งที่ ย า ก ลำบาก ลองถามตัวเองว่า อะไรคือจุดยืน ของคุณ

7 มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกว่า ทักษะที่ทำให้ สามารถไปไหนมาไหนในโลกใบนี้ได้ มี 3 อ ย่ า ง คือ 1

ทักษะการทำ อ า ห า ร ไปที่ไหนก็ไม่อด ต า ย 2 ทักษะดนตรี ที่นอกจากจะคลาย เ ค รี ย ด

แล้วแล้วช่วยหารายได้ เล่นดนตรีเปิดหมวกได้อีกด้วย และ 3 ทักษะภาษาอังกฤษ

เพราะคนส่วนใหญ่ ในโลกนี้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อ ส า ร แต่ในยุคนี้ ต้องเพิ่มทักษะด้าน IT

เข้าไปด้วย เพราะทุกวันนี้ แทบทุก อ ย่ า ง ล้วนเป็น Digital ใช้ Smartphone ในการหาข้อมูลต่างๆ

ถ้าคุณเป็นคนที่เก่ง ทั้งภาษาและ IT จะทำให้คุณได้เปรียบ ในการทำงาน

8 อ ย่ า กลัวงาน ย า ก

นโปเลียน กล่าวไว้ว่า Ability without opportunity is nothing ความสามารถ

ที่ปราศจากโอกาสคือ ความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลาย อ ย่ า ง เช่น โอกาสจากองค์กรที่ดี

ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น โอกาสที่ได้เจอนายดี สามารถโค้ช และสร้างแรงบันดาลใจ

แนะนำเทคนิค และพร้อมสนับสนุน โอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทาย งาน ย า ก งานแบบนี้

จะทำให้คนเราเติบโตขึ้น เพราะคนเราจะเรียนรู้ และเติบโตตาม โจทย์ที่เจอในชีวิต

ดังนั้น จง อ ย่ า กลัวงาน ย า ก อ ย่ า กลัวงานที่ไม่เคยทำ อ ย่ า กลัวงานที่เป้าหมายแทบ

จะเป็นไปไม่ได้ เพราะงานเหล่านี้ จะทำให้คุณเก่งเหนือ คนอื่นในรุ่นเดียวกัน

9 สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิต จี น กว่าวว่า นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้ การจะเติบโตในโลก

ไร้พรมแดนที่องค์ ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศาล จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ

เช่น Community of Practice หรือ การสร้างเครือข่ายใน การเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติ

เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างกัน เรื่องใดที่เป็น จุดเด่นจงถ่ายทอด เรื่องที่เป็นจุดอ่อนจงเรียนรู้

อ ย่ า ห ว ง ที่จะให้ความรู้ เพราะยิ่งเราถ่ายทอด เราจะยิ่งเก่งขึ้น อ ย่ า อายที่ไม่รู้

และกล้าที่จะขอเรียนรู้ เพราะนี่คือเส้นทาง ที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น

ขอขอบคุณที่มา  m i t r p h o l,

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…