Home แนวคิดชีวิต คำสอน 9 ข้อ ที่คนจีนใช้สอนลูก ให้โตมาเป็นคนที่ทันโลก

คำสอน 9 ข้อ ที่คนจีนใช้สอนลูก ให้โตมาเป็นคนที่ทันโลก

6 second read
0
1,390
คำสอน 9 ข้อ ที่คนจีนใช้สอนลูก ให้โตมาเป็นคนที่ทันโลก

คำสอน 9 ข้อ ที่คน จี น ใช้สอนลูก ให้โตมาเป็นคนที่ทันโลก

1 สอนให้คบแฟนที่ดี

ถ้าหากจะ มีแฟนสักคน ก็ต้องเป็นคน ที่จะพาเรา ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ไม่ใช่พาดึงกันลง เพราะถ้าการ มีแฟนแล้วต้องมา นั่งร้องไห้ฟูมฟาย

หรือเ สี ยใจมากกว่ายิ้ม ก็ให้อยู่คนเดียว คงจะดีกว่า

2 สอนให้ดูแลบ้านตัวเองให้ดี

ก่อนที่จะไปดูแลที่อื่น เตี่ยมักจะพูด อยู่บ่อยๆว่า ให้ดูแล ห มู่ บ้าน

หรือชุมชน ที่ตัวเองเกิด และเติบโตมาให้ดีเ สี ยก่อน ไม่ใช่ว่า

จะเอาหอบเงิ น ไปทำบุญวัด ที่ไกลๆแต่วัดในชุมชน

หรือใน ห มู่ บ้าน ตัวเองไม่เคยคิดจะ ดูแล รั ก ษ า

3 สอนให้ทำอ ย่ างเดียวให้ดีๆไปเลย

ถ้าหากจะข ายอาหารให้ขา ยจานเดียว อ ย่ าขา ยหล า ยๆอ ย่ าง

อ ย่ าขา ย อาหารต ามสั่ง ทำแค่อ ย่ างเดียว แต่ให้มันอร่อย จริงๆไปเลย

ทำแค่อ ย่ าง เดียวก้สามารถร ว ย ได้แล้ว

4 สอนให้ตื่นแต่เช้า

เตี่ยของเธอ จะตื่น มาตั้งแต่ตีสี่ ตีห้าในทุกๆวัน เพราะเตี่ยเธอ

มักจะสอนเธอ อยู่เสมอว่าถ้าเราตื่นก่อน ก็ได้ทำงานก่อนคนอื่น

เขามีเวลามากกว่าคนอื่น วันละ 1 ชั่ วโมง ชีวิตเราก็ล้ำหน้า คนอื่นไป ชั่ ว โมงเช่นกัน

5 สอนให้พี่น้องรักกัน

เตี่ยมักจะพูดอยู่ เสมอๆว่า เป็นพี่น้องกัน ก็ต้องรักกัน อ ย่ าท ะ เ ล า ะกัน

เพราะจะทำใ ห้พ่อแม่เป็นห่วง และจากไป อ ย่ าง ไม่สงบได้ดังนั้นแล้ว

พี่น้องต้องช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเอาไว้ รักกันให้มากๆ

6 สอนให้สนใจเรื่องปากท้องก่อน

เตี่ยมักจะบอ กไว้ เสมอว่า แม้กางเกงจะข า ด ก็ไม่เป็นไร

แต่ปากท้อ งของเราต้องอิ่มไว้ก่อน คนในครอบครัวต้องอิ่ม

7 สอนให้ฟังเพลงเก่าๆ

เตี่ยมักจะบอ ก ให้ฟังพวกเพลงเก่าๆ เพราะว่า มันไพเราะ และน่าฟังมี

ความหมายดี ที่มันลึกซึ้ง และใช้สอนใน ชีวิตได้จริงเพลง

และ ดนตรีดีๆจะช่วยให้เราผ่อนคล า ย และคล า ยเครียดได้เป็นอ ย่ างดี

8 สอนให้คบคนดี

เตี่ยสอนไว้ว่า คนไม่ดีอ ย่ าได้เข้าไปยุ่งด้วย ถ้าหากลูกๆหลานๆ จะออ ก ไป

มีครอบครัว ก็ให้รู้จักเลือ กคบคนด้วย อ ย่ าไปแต่งงาน กับพวก นั ก เ ล ง

ที่ ติ ด การพ นั นติดเห ล้าย า หรือไม่รักพี่น้อง

9 สอนให้รู้จักการลงทุน

เตี่ยบอ กไว้ว่า อ ย่ าเอาเงิ นไปซื้ อของ เพื่อปรนเปรอ ตัวเองจนหมด

สิ่งของภายนอ กซื้ อ มาใช้แค่แปบๆ ก็เบื่อแล้ว จะให้ต ามกระแส

ไปตลอ ด คงไม่เหลือเงิ น ให้ได้เก็บกันพอ ดี

ขอขอบคุณที่มา yakrookaset, deejaiplus

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…