Home แนวคิดชีวิต คำสอน 40 ข้อ จากพ่อให้ลูกๆรู้จักการทำงานหาเงิน

คำสอน 40 ข้อ จากพ่อให้ลูกๆรู้จักการทำงานหาเงิน

13 second read
0
539
คำสอน 40 ข้อ จากพ่อให้ลูกๆรู้จักการทำงานหาเงิน

คำสอน 40 ข้อ จากพ่อให้ลูกๆรู้จักการทำงานหาเงิน

1 คนจนมักคิดว่า ฉันทำไม่ได้ คนรวยมักคิดว่า ฉันต้องทำ อ ย่ า ง ไร

2 คนจนเจอ ของที่อย ากได้บอก เราไม่มีเงินซื้อ คนรวยเจอ

ของที่อย ากได้ ตั้งคำถาม เราจะซื้อมันได้อย่ างไร

3 คนจนส่วนใหญ่บอก คนรวยเห็นแก่ตัว ความจริงคนรวย

ส่วนใหญ่มีน้ำใจ ในขณะที่คนจน ส่วนใหญ่เห็นแก่ตัว

4 คนจนเห็นแก่ตัว เรียกร้องเงินเดือนตำแหน่ง สูงจากบริษัทโดยลืมคิด

ไปว่าพวกเขาทำสิ่งต่างๆ เพื่อผู้อื่นหรือยัง ทุ่มเทเพื่อบริษัท มากพอหรือยัง

5 ธุรกิจใด แก้ปัญหาผู้คน ได้มากเท่าไหร่ ธุรกิจนั้นก็ยิ่งร่ำรวย

6 ถัง แ ต ก มันเป็นเรื่อง ชั่ ว ค ร า ว ความจนมันเป็นเรื่อง ถาวร

7 ชีวิตมี 2 ทางเลือก 1เดินตามฝัน สู่เจ้าของธุรกิจ

2ดับฝันแล้วกลับไป ทำงานประจำซะ

8 นิสัยการใช้เงิน จะสะท้อนให้ เห็นตัวตนแท้จริง ว่าเรา

เป็นคนรวย คนชั้นกลาง หรือคนจน

9 พ่อจนสอนว่า ตั้งใจเรียนจะได้ทำงาน บริษัทที่มั่นคง

พ่อรวยสอนว่า ตั้งใจเรียนจะได้ซื้อ บริษัทที่มั่นคง

10 พ่อจนสอนว่า การรักเงินเป็น บ่อเกิด ค ว า ม ชั่ ว ร้ า ย

พ่อรวยสอนว่า การขาดเงินเป็น บ่อเกิด ค ว า ม ชั่ ว ร้ า ย

11 พ่อจนสอนว่า คนรวยควร เสียภาษีมากๆ เพื่อช่วยคนจน

พ่อรวยสอนว่า ภาษีทำโทษคนขยัน ให้รางวัลคน ข ึ้ เ กี ย จ

12 พ่อจนบอกพ่อ ไม่รวยเพราะพ่อมีลูก พ่อรวยบอก พ่อต้องรวยเพราะพ่อมีลูก

13 พ่อจนห้ามพูด เรื่องเงินตอนกินข้าว พ่อรวยชอบคุยเรื่อง เงินตอนกินข้าว

14 พ่อจนบอกเรื่องเงิ นทองต้องปลอด ภั ย ไว้ก่อน พ่อรวย

บอกต้องรู้จัก วิธีจัดการกับ ความ เ สี่ ย ง

15 พ่อจนบอกบ้าน เป็นการลงทุน และเป็นทรัพย์สิน ที่ใหญ่ที่สุด

พ่อรวยบอกบ้าน ไม่ใช่การลงทุน และเป็นหนี้สินที่ใหญ่ที่สุด

16 พ่อจนชำระ หนี้เป็นอันดับแรก พ่อรวยชำระหนี้ เป็นอันดับสุดท้าย

17 พ่อจนประหยัด ทุ กบาททุกสตางค์ เพื่อสะสมเงิน พ่อรวย

ใช้ทุกบาท ทุกสตางค์ เพื่อการลงทุน

18 พ่อจนสอนวิธี เขียนประวัติส่วน ตัวอย่ างไรให้ได้งาน

พ่อรวยสอนวิธีเขียน แ ผ น ธุรกิจอย่ างไร จึงสร้างงาน

19 พ่อจนบอกชาตินี้ ไม่มีวันรวยแน่นอน พ่อรวยบอก

คนรวยเขา ไม่คิดแบบนั้น หรอก

20 พ่อจน บอกเงินไม่สำคัญ พ่อรวยบอกเงิน คืออำนาจ

21 พ่อจนบอกเรียน เพื่อให้ได้เงินเดือนสูงๆ พ่อรวยบอกเรียน เพื่อรู้วิธีใช้เงิน ทำงานแทนเรา

22 พ่อจนบอกพ่อ ไม่ทำงานเพื่อเงิน พ่อรวยบอกเงินต้อง ทำงานให้พ่อ

23 ถ้าเธออย าก ทำงานเพื่อเงิน ไปเรียนเอาที่โรงเรียนแต่

ถ้าอย ากให้เงินทำงานให้เรา เธอต้องเรียนจาก ชีวิตจริง

24 การเรียนรู้วิธี ใช้เงินทำงานให้เรา ต้องเรียนรู้กัน ตลอดชีวิต

25 คนรวยให้ ความสำคัญกับทรัพย์สิน คนทั่วไป สนใจแต่รายได้

26 อย่ าให้อารมณ์ เป็นตัวกำหนดการกระทำ จงใช้ ส ม อ ง กำหนดการกระทำ

27 การได้งานทำ คือการแก้ ปัญหาระยะสั้น ทุกคนรอแค่วัน เงินเดือนออก

ปล่อยให้เงินมี อำนาจเหนือชีวิต พวกเขาไม่เคยหยุด

คิดเลยว่ ามีวิธีอื่นอีกไหม ที่ได้เงินมากกว่านี้

28 กระแสเงินสด คือ เรื่องราวที่บอกเล่าถึงวิธี จัดการกับเงินของ คนแต่ละคน

29 การมีเงินมากๆ ไม่สำคัญเท่า การรู้จักวิธี

รั ก ษ า เงินให้อยู่กับ เราตลอดไป

30 พ่อจน เน้นให้ อ่ า น มากที่สุด พ่อรวย

บอกให้เรียน เรื่องเงิน มากที่สุด

31 คนรวยเพิ่มทรัพย์สิน คนชั้นกลา งเพิ่มหนี้สิน

โดยเข้าใจ ว่าเป็น ทรัพย์สิน

32 ทรัพย์สิน คือ อะไรก็ตามที่ทำให้ เงินเข้ากระเป๋า

หนี้สิน คือ อะไรก็ตามที่ทำให้ เงินออกจากกระเป๋า

33 โรงเรียนมีไว้ ผลิตลูกจ้างชั้นดี ไม่ได้มีไว้ผลิต นายจ้างชั้นเยี่ยม

34 เครื่องวัดฐานะ ทางการเงิน คือ ถ้าหยุดทำงาน

จะมีเงินใช้ ประทังชีวิตอีก นานเท่าใด

35 อุปสรรค ทางการเงิน ส่วนใหญ่ มาจาก เรายอม

ทำงาน เพื่อคนอื่น ตลอดชีวิต

36 ถ้าคุณทำงานเพื่อเงิน อำนาจคุณจะอยู่ในมือ ของนายจ้าง

แต่ถ้าคุณ ใช้เงินทำงานอำนาจ จะอยู่ในมือคุณ

37 คนชั้นกลาง ไม่กล้าเสี่ยง ทำให้ยึด ติ ดง านกับเงินเดือน

เหนียวแน่น เพราะเขารู้สึกว่า ปลอด ภั ย ที่สุด

38 คนรวยซื้อ ความสบายทีหลัง คนชั้นกลางมักซื้อ ความสบายก่อน

39 หลายคนไม่เคย คิดถึงความ แตกต่างระหว่าง

คุณทำ อาชีพอะไร กับ คุณทำธุรกิจอะไร

40 สร้างธุรกิจด้วยการ ลงทุนในทรัพย์สินที่ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้

อย่ าให้เงินไหลออก แต่ใช้เงินนั้น ทำงานหนักให้คุณ

ขอขอบคุณที่มา s t o c k 2 m o r r o w, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…