Home แนวคิดชีวิต คำสอน 10 สิ่ง ในการสอนลูกให้โตมามีคุณภาพ

คำสอน 10 สิ่ง ในการสอนลูกให้โตมามีคุณภาพ

6 second read
0
792
คำสอน 10 สิ่ง ในการสอนลูกให้โตมามีคุณภาพ

คำสอน 10 สิ่ง ในการสอนลูกให้โตมามีคุณภาพ

1 ดุสั่งสอน ลูกให้บ่อยๆ ในวันนี้ดีกว่า ไปปล่อยให้ โตไปแล้ว สังคมสั่งสอนลูก

2 อ ย่ า ไปบังคั บลูก อ ย่ า กดดัน เพื่อให้ลูกเรียนเก่ง แต่ให้สอนลูก

เรียนรู้ที่จะอยู่ ด้วยตัวเองมากกว่า เพราะนั่น มันคือมรดก ที่เราควรมอบให้ลูก

3 ข าดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกข าดแม่ไม่ได้นะ เพราะงั้น

อ ย่ า เอาเวลาที่มีเพื่อ ทุ่มตามยื้อผู้ชาย ที่ทำล า ย ครอบครัวของเราเลย

4 ลูกสาวไม่แต่งงาน หาใช่เรื่องที่น่าอาย หากแต่มีลูก

ที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายนั้น เป็นแค่องค์ประกอบ จำไว้

5 จงสอน ลูกสาวว่าไม่ต้องแข่ง เพื่อที่จะเท่าเที ย มกับผู้ชายหรอก

และก็สอน ลูกชายว่า อ ย่ า เอาเปรียบผู้หญิง เพราะทุกเพ ศควร

ให้เกียรติกัน อ ย่ า ง เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเพ ศอะไร เราคือเพื่อนกัน

6 ลูกชายเป็น เพ ศทางเลือก ไม่ใช่เรื่องต้อง ทุ ก ข์ อะไร เพราะตราบเท่าที่ลูกมี

ความสุขเป็น คนมีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่า เรื่องเพ ศ สภาพทั้งหลายแล้ว

7 การสอน เรื่องความกตัญญู ควรทำให้ลูกดู ไม่ใช่มา

ลำเลิก เอาตอนเขาโต ถึงตอนนั้น มันก็ไม่ทันแล้วนะ

8 การที่เราเลือก ทนเพื่อครอบครัว สมบูรณ์แบบมัน ไม่ใช่เพียง

แค่อยู่กันพร้อมหน้า หากอยู่แล้วไม่นำพา ก็ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ ว ย การเท่านั้นแหละ

9 ลูกเรา แม้จะไม่ได้สวยหล่อ หรือเก่งกว่าลูกใคร แต่ว่า

พ่อแม่ก็รักลูก ไม่น้อยกว่าลูก บ้านไหนก็แล้วกัน

10 ความหวังเรา อ ย่ า เอาความทุ่มไว้บนไหล่ลูก เพราะความหวังเดียว

ที่พึงมี คือ ให้ลูกดำรงชีพ ได้ อ ย่ า ง มีความสุข แม้ในวันที่ไม่มี เราคอยดูแล

ขอขอบคุณที่มา tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…