Home แนวคิดชีวิต คำสอนของอากง ฟังไว้แล้วชีวิตจะรุ่งเรือง

คำสอนของอากง ฟังไว้แล้วชีวิตจะรุ่งเรือง

6 second read
0
489
คำสอนของอากง ฟังไว้แล้วชีวิตจะรุ่งเรือง

คำสอนของอากง ฟังไว้แล้วชีวิตจะรุ่งเรือง

อากงสอนว่า เลิกยุ่งเรื่องคนอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับเรา อ ย่ า ไปเป็นเดือด

เป็นร้อนแทนใคร คนไม่เหมือนกัน อ ย่ า เอาตัวเอง เป็นบรรทัดฐาน

ลดการคาดหวัง เป็นการเพิ่มความสุข หัดให้กำลังตัวเองบ้าง

ฝึกความเป็ น คนมองหลายๆ มุมดูคน ดูที่เจตนา สุขภาพร่างกาย

และสุขภาพจิตคือสิ่งสำคัญ มองความผิดหวัง เป็นบทเรียน มองปัญหา

คือความท้าทายใหม่ อ ย่ า ให้ราคากับคำคน ที่ไม่รู้จักเราดีพอ

ให้เกียรติ คนอื่นก่อนเสมอ อ ย่ า เล่าความดีของตัวเองให้ฟัง เรื่องในบ้าน

ถ้าไม่จำเป็น อ ย่ า เอาออกมา คำคนดูถูกคนมันสะท้อน ตัวตนเขาอยู่แล้ว

ฝึกการเป็น ผู้ให้แบบไม่คาดหวัง อ ย่ า บ้างานจนลืมครอบครัว วางแผนการ

ใช้ชีวิตบ้าง ชีวิตที่ ผ่ า น มาเสียใจได้แต่ อ ย่ า เสียดายเลย อ ย่ า หนีปัญหา

ด้วยการปล่อยไป ชีวิต อ ย่ า เปรียบตัวเองกับใคร อ ย่ า ลืมความสุขเล็ก ๆ

ของเรา แค่วันนี้ไม่ ทุ ก ข์ ก็สุขแล้ว

ขอขอบคุณที่มา คมปัญญา จี น ,  yuddak

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…