Home แนวคิดชีวิต คนที่มีรถควรอ่าน วิธีไหว้แม่ย่านางรถเสริมโชคลาภความปลอดภัย

คนที่มีรถควรอ่าน วิธีไหว้แม่ย่านางรถเสริมโชคลาภความปลอดภัย

6 second read
0
550
คนที่มีรถควรอ่าน วิธีไหว้แม่ย่านางรถเสริมโชคลาภความปลอดภัย

คนที่มีรถควรอ่าน วิธีไหว้แม่ ย่ า นางรถเสริมโชคลาภความ ป ล อ ด ภั ย

เรื่องของการขับรถ โดยส่วนมากแล้ว ในหลายๆบ้ า นก็มักจะมีรถยนต์

ที่เป็น ย า น พาหนะในการขับขี่ ในการเดินทาง ไปไหนมาไหน

เพราะให้ทั้ง ความสะดวกความสบาย รวดเร็วและให้ความปลอด ภั ย

ด้วยสำหรับการกราบไหว้รถ ได้มีพิธีในการทำที่มีมาตั้งแต่ในสมัยก่อน

และได้ทำมาจนถึงในปัจจุบันนี้ คนจำนวนมากได้ให้ ความสำคัญได้ทำตามกันอยู่

ในการกราบไห ว้แม่ ย่ า น า ง รถ ทำแล้วจะให้สิ่งที่ดีๆตามมา ซึ่งจะช่วยคุ้มครอง

และยังช่วย ป ก ปัก รั ก ษ า เวลาที่เดินทาง ไปไหนมาไหนจะ ให้ความปลอด ภั ย

ไม่มีอั น ต ร า ย ใดๆเข้ามา ให้มีการขับ ขี่ไปยังจุดหมายไป ยังเส้นทางที่ปลอด ภั ย

และจะไม่ ติ ด ขัดในเรื่องของงาน เงิน มีการขับขี่ได้ อ ย่ า ง ปลอด ภั ย

สิ่งของ ที่ต้องจัดเตรียม

1 ผลไม้ 5 อ ย่ า ง โดยเอา กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี

และผลไม้ อ ย่ า ง อื่นๆ 4 อ ย่ า ง

2 ข้าวเปล่า 1 ถ้วย

3 น้ำ 1 แก้ว

4 หมาก  พูล  ย า เส้นสี ฟั น 3 คำ

5 ย า สู บ 3 มวน

วัน เวลา ที่ควรไหว้

ให้ทำกันในช่วงวันสงกรานต์ หรือในวันขึ้นปีใหม่ แต่ถ้าหากว่าไม่สะดวก

ก็ทำในช่วงวันใด ก็ได้ตามที่ตัวเรา สะดวกได้เลย ถ้าหากว่าเป็นรถใหญ่

รถทัวร์ ที่มีเอาไว้ สำหรับการค้าข า ย สำหรับ การหาเงินนั้น

จะแนะนำให้ไหว้ปีละ 2 ครั้ง สำหรับที่เป็นรถยนต์ หรือรถเครื่องคันเล็ก

ไหว้ปีละ 1 ครั้งก็เพียงพอ ในขั้นตอนของการกราบไหว้ จะเป็นช่วงเวลาเช้า

จัดโต๊ะด้านหน้าปูผ้าสะอาด สีขาวแล้วจัดวางข้าวของ ต่างๆที่เราได้เตรียมเอาไว้

วางอยู่บนโต๊ะ วางบริเวณหน้ารถที่ จะทำการไหว้ สตาร์ทเครื่องยนต์

พร้อมกับบีบแตร 3 รอบ จุดธูปจำนวน 9 ด อ ก บอกกล่าว การไหว้ถวายแม่ ย่ า นางรถ

คำถวายของไหว้แม่ ย่ า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ , ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง

อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ , ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะ ย า วะหัง โหตุ

พร้อมกับการกล่าวว่า ลูกขอมาถวายสิ่งของเหล่านี้ ให้แก่แม่ ย่ า นางรถ

ที่คุ้มครองและปกปัก รั ก ษ า ลูกขอให้ท่านจงรับซึ่ง สิ่งของเหล่านี้

เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ลูกหลาน ทั้งหลายเทอญ สาธุ

ขอพรให้มีโชค ลาภ ความร่ำรวย ทำมาค้าขายขึ้น ให้เงินทองไหลเข้ามา

จงเกิดแก่ตัวเรา และให้รอเวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นจุดย า สู บ

จำนวน 3 ม้วนให้กับเจ้าที่ด้วย รอเวลาประมาณ 3 นาทีแล้วกล่าวคำลา

คำลาของไหว้แม่ ย่ า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 จบ

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป

เป็น ย า รั ก ษ าโ ร ค อ ย่ า ให้เกิดโ ท ษ เสสัง มังคะลา ย า จามะ

สำหรับท่านใด ที่มีรถยนต์ แนะนำว่าให้ทำการ กราบไหว้แม่ ย่ า นาง รถในทุกๆปี

ทำในช่วงวันไหนก็ได้ ตามความสะดวก เป็นความเชื่อของ คนในสมัยก่อน

ทำแล้วก็จะ ให้การขับขี่ที่ ป ล อ ด ภั ย มีแต่สิ่งดีๆที่เข้ามา

ขอขอบคุณที่มา auinews, hostingrc

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…