Home แนวคิดชีวิต คนที่มีบุณมาก มักมีความคิดแบบนี้กัน

คนที่มีบุณมาก มักมีความคิดแบบนี้กัน

6 second read
0
908
คนที่มีบุณมาก มักมีความคิดแบบนี้กัน

คนที่มีบุณมาก มักมีความคิดแบบนี้กัน

เราคนทุกคนที่เกิดมานั้น ล้วนมีการดูแลอบรมสั่งสอนที่แตกต่างกัน เขาว่ากันว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากๆ แต่เราจะรู้ได้อย่ างไรว่าตัวเรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญมากเพียงใด เราอย ากให้อ่ า น

บทความนี้ดูค่ะ เป็นคนมีบุญอย่ างง่ายๆใครคือคนที่มีบุญมากท่านเองก็อาจมีบุญมากได้ด้วยการฝีกฝน คนที่ทำทานมากอาจไม่ใช่คนที่มี บุญมากเสมอไปคนที่มีศีลมากก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมาก แลคนที่ทำสมาธิมาก

ก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมาก เช่นเดียวกันคนที่ ทำทานมากอาจเป็นเพียงคนที่รู้จัก เ สี ย ส ล ะ มากแต่ถ้า ในชีวิตประจำวันนั้นยังเป็นคนที่ ข ี้ หงุดหงิด ข ี้บ่น รู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจ มีแต่เรื่องกวนใจมารบกวนมีแต่สิ่งที่

ไม่น่าพอใจมาให้ได้พบเห็นมีแต่ความ ทุ ก ข์ ใจจะถือว่าเป็นคนมีบุญมากได้อย่ างไรคนที่คิดว่ามีศีลมากทำสมาธิ มากก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ด อ กเพราะถ้าในชีวิตประจำวันนั้นยังเป็นคนที่ ข ี้หงุดหงิด ข ี้บ่น

รู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจ มีแต่เรื่องกวนใจมารบกวนมีแต่สิ่งที่ ไม่น่าพอใจมาให้ได้พบเห็นมีแต่ความ ทุ ก ข์ ใจจะถือว่าเป็นคนมีบุญมากได้อย่ างไร แต่ ก็ยังดีที่ได้สะสมอริยทรัพย์ไว้ใช้ในโลกหน้า

เพียงแต่ในโลกปัจจุบันย่อมถือว่า ท่านยังไม่มีบุญมากจริงคนที่มีบุญมาก คือคนที่สบายใจง่ายอยู่ที่ไหน ในเวลาใดก็สุขง่าย ทุ ก ข์ ย ากมีแต่ความเบาจิต เบาใจปลอดโปร่งโล่งสบายท่านล่ะเป็นเช่นว่าหรือยัง

คนที่สามารถจ่ายค่าอาหาร แพงๆในร้านดีร้านดัง แต่ยังปล่อยให้ตัวเอง หงุดหงิดกับบริการ หรือเรื่องอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจ อาจเรียกได้ว่าเป็นคนมีสตางค์ มากแต่ยังไม่ใช่คนมีบุญมากจริงๆ คนที่มีบุญมากจริงๆนั้น

มักจะอยู่ง่ายกินง่าย ปรับตัวได้ง่ายไม่ค่อยถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์อะไรที่เป็น ทุ ก ข์ ก็เพียงรู้ว่า เป็น ทุ ก ข์ แต่ไม่นำ ทุ ก ข์ มาแบก คนที่มีบุญมากจริงๆมักไม่ค่อยถือตัวถือตนเข้าใจว่า สรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติ

ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรมีเกิดแล้ว ตั้งอยู่ในที่สุดก็ดับไปมีความรู้สึกปล่อยวางมากกว่า เอามาแบกทับถมตัวเอง ให้เป็นภาระหนักตลอดเวลา คนที่มีบุญมากจริงๆมักไม่คิดว่า ตนเองพิเศษอะไรกว่าใคร

ในทางตรงกันข้าม เขาจะรู้สึกขอบคุณเวลาที่ใครทำอะไรให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ จนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโชคดี แม้ถึงคราวที่ต้องประสบกับเหตุการณ์ใดๆที่ไม่ดี ก็ยังเห็นเป็นบทเรียนหรือยัง

พอเห็นด้านดีได้อยู่หรือ มักมองเห็นด้านบวกได้เสมอคนที่มีบุญมากจริงๆ ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพียบพร้อม หรือดีพร้อมถึงกระนั้นเขาก็ไม่รู้สึกต่ำกว่า หรือสูงกว่าใครดีกว่าใครหรือเ ล วกว่าใคร ฉลาดกว่าใครหรือโ ง่

กว่าใครเพราะเขาให้เกียรติ ความเป็นคนของทุกคนรวมทั้งตนเองจึงไม่นำ ตนเองไปเปรียบเทียบกับใคร หรือนำใครมาเปรียบเทียบกับตนเอง ถึงกระนั้นเขาก็ยินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่น โดยไม่หลงเป็นเหยื่อคำสรรเสริญ

และคำนินทาคนมีบุญมากจริงๆ มองไปที่ไหนเมื่อใดได้ยินอะไร ก็สบายอกสบายใจเพราะเข้าใจ ความเป็นเช่นนั้นเอง ของทุกๆชีวิตเห็นคนได้ดีก็รู้ว่าเขาคงเคยทำสิ่งดีๆ มาก่อนเห็นคนลำบาก ที่พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยไป

ตามกำลังอะไรที่เกินกำลัง ก็ไม่ปล่อยให้ตนเองว้าวุ่น กังวล ทุ ก ข์ ร้อนใจไปกับสิ่งนั้นเข้าใจดีว่าทุกคนมีก ร ร มเป็นของตนเองมีก ร ร มเป็นมรดกแต่ละคน ย่อมเป็นไปตามกฎแห่ง ก ร ร มที่ตนได้เคยกระทำ

ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีละอายชั่ วกลัวบาปทำสิ่งที่ดีๆหาเวลาทำจิตให้ผ่องใสด้วยการมีสติ ในการปฏิบัติธรรมโดยทำในที่ใดๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัด หรือ ที่สำนักปฏิบัติธรรมใดๆทำที่บ้านก็ได้ทำได้ ในทุกแห่ง

ด้วยความมีสติในปัจจุบัน ขณะพวกเราทุกคน สามารถฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มี บุญมากดังกล่าวได้เป็นเรื่องปัจจัตตังที่รู้ได้ เฉพาะตนคนที่ทำการฝึกฝนตนเอ งให้เป็นคนมีบุญมากก่อนต า ยได้

ทุกคนขออำนวยพรให้ผู้อ่ า นทุกท่านและ ผู้เรียบเรียงเป็นผู้สำเร็จ ในการมีบุญมากในชาติปัจจุบัน

ขอขอบคุณที่มา postsod, staylifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…