Home แนวคิดชีวิต ข้ออ้าง 6 ข้อ ที่จะมำให้ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้า

ข้ออ้าง 6 ข้อ ที่จะมำให้ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้า

10 second read
0
600
ข้ออ้าง 6 ข้อ ที่จะมำให้ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้า

ข้ออ้าง 6 ข้อ ที่จะมำให้ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้า

1 ถ้าเรา บอกให้เขา ลงทุนน้อยๆ คนจนก็จะบอกว่า ทำเล็กๆ ก็จะได้

กำไรนิด ๆ หน่อย ๆ สู้ไม่ทำเลย จะดีกว่าทำไป ก็เสี ยเวลาเปล่า ๆ

2 ถ้าเราบอกให้ เขาลงทุน เยอะๆสิ คนจนก็จะบอกว่า จะไปเอาเงินม ากม าย

ที่ไหนมาลงทุน พวกเขาไม่มีเงินหรอก ไม่มีเงินทำอะไร ก็ไม่ได้

3 ถ้าเราบอกให้เขา ลองทำธุรกิจใหม่ๆ หรือเริ่มทำในแบบ ที่ไม่ซ้ำใคร

คนจนก็จะบอกว่า ไม่มีประสบการณ์ ทำไปก็ไป ไม่ร อ ด หรอก

4 ถ้าบอกให้เขา ทำธุรกิจดั้งเดิมที่พ่อแม่ปู่ ย่ า ทำมาแล้วก็ทำต่อไปสิ

เขาก็บอกว่ามัน ย า ก นะ มีปัญหาจุกจิก วุ่นวายเต็มไปหมด และก็เหนื่อยมากด้วย

5 ถ้าบอกให้เขาทำ ธุรกิจสมัยใหม่ พวกเขา ก็จะบอกว่า มันคือธุรกิจ ข า ย ตรง

เขาไม่อย าก ล ดตัวลงไป เดินหาลูกลูกค้ าแล้ว คอยง้อให้คนอื่น มาซื้อของหรอก

6 ถ้าบอกให้เขา เปิดร้ าน ข า ย ของ เขาก็จะบอกว่า ต้องนั่งเฝ้าหน้าร้ าน

ทั้งวันจะไปไหน ก็ไม่อิสระอย ากมีวันหยุด เ ส า ร์ อาทิตย์ หรือ หยุดย าวนาน ๆ

ก็ไม่ได้ แจ๊คหม่า บอกว่าคนพวกนี้ มีอะไรก็ชอบถาม g o o g l e ชอบคุย

และคบค้า กับพวกคนที่ล้มเหลวเหมือน ตัวเองและชอบคิดมากๆ

แต่ไม่ยอมลงมือ ทำอะไรสักอย่ าง ทั้งชีวิต มีแต่คำว่า รอก่อน ดูก่อนยัง

ไม่พร้อมตอนนี้ ขอคิดดูก่อน สิ่งที่กล่าวมาคือ วิธีคิด และทัศนคติ การมองโ ล ก

ของพวกคน จนที่มักจะอ้ างว่า ไม่มีเงิน ไม่มีความชำนาญ เหนื่อย ย าก

ไม่มีประส บการณ์ ดูก่อน ยังไม่พร้อม ถ้ายังเป็นแบบนี้ ต่อไปก็จะจริง

ดังที่แจ๊คหม่าว่าไ ว้คนพวกนี้ อีก 10 ช าติก็ไม่ร วย หากต้องการ หลุ ดพ้นจากความจ น

ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิด และเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นมา

เช่น ว่าบอกให้เปิดร้าน ข า ย ของ ก็คิดว่าได้สิ เป็นอิสระได้อยู่กับบ้ าน ไม่ต้อง

กลัวรถ ติ ด จะคิดหาวิธีบริก ารลูกค้ า ในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง

จะทำให้ร้ านตัวเอง ก้ าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป หากมีคนมาแนะนำว่า ให้ทำธุรกิจดั้งเดิม

ก็คิดไป ว่าก็ดีนะ ไม่ต้องเริ่มต้นอะไร ใหม่สิ่งที่ ปู่ ย่ า พ่อแม่ได้วางร ากฐ านเอาไว้

เราก็เอามาต่อยอด หรือปรับปรุงให้เข้า กับยุคสมั ยมัน เป็นงานที่ท้ าท ายมาก ๆ เลย

หากมีคนมาแนะนำ ให้ทำอะไรเล็ก ๆ ก็ให้คิดว่า ก็ดีเหมือนกัน การทำอะไร

ที่เริ่มจากเล็ก ถ้าพลาดขึ้นมา ก็จะเสี ย ห าย ไม่มากเป็นต้น และที่สำคัญ

คือ อย่ ามีคำว่าแต่ หรือ ดูก่อนหรือรอให้ทุก อ ย่ า ง พร้อมก่อนหากมี ความคิดจะทำอะไร

ให้ลงมือทำไปเลย ทำได้หรือไม่ได้นั่น อีกเรื่อง เพราะเมื่อได้ ลงมือทำไปแล้ว

สิ่งต่างๆจะตามมา แม้จะมีปัญหา และอุปสร ร ค ก็ค่อย ๆ เรียนรู้และฝึกฝนกันไป

เพราะไม่มีใครที่เริ่มต้น อะไรแล้ว จะสำเร็จได้ทันทีไม่มีใครที่ค้า ข า ย อะไร

แล้วจะร่ำรวย อ ย่ า ง รวดเร็ว ต่อให้ตั้งใจมากขนาดไหน ก็ต้องเผื่อใจและเผื่อเวลา

ไว้ด้วย ไม่ใช่หวังจะร วยเร็ว ๆ และสำเร็จไว ๆ หากเราสามารถเปลี่ยนความคิด

และมีทัศนคติใหม่เรา ก็จะหลุ ดพ้ น จากความจน ไปได้ ไม่ต้องรอ

ให้ถึงชาติหน้า หรือ อีก 10 ช าติ เราจะรวยได้ ในช าตินี้ นี่เอง

ขอขอบคุณที่มา khamsuks

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…