Home แนวคิดชีวิต ข้อคิด 30 ข้อ ของคนทำงานเมื่ออายุเข้า 35 ปี จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

ข้อคิด 30 ข้อ ของคนทำงานเมื่ออายุเข้า 35 ปี จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

12 second read
0
554
ข้อคิด 30 ข้อ ของคนทำงานเมื่ออายุเข้า 35 ปี จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

ข้อคิด 30 ข้อ ของคนทำงานเมื่ออายุเข้า 35 ปี จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

1 ค้นพบคำจำกัดค วามของอาชีพที่ทำอยู่ เพื่อตอบข้อสงสัย ของคนอื่น ได้ อ ย่ าง ภู มิใจ

2 รู้จักทักษะ และความสามารถ ที่มีอยู่ของตนเอง

3 รู้จักจุดอ่อน ของตนเอง พร้อมทั้งวิธีปรับปรุง

4 รู้จักการเจรจาต่อรอง ในการทำงาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

5 ทำในสิ่งที่ จะส่งผลให้คุณ รู้สึกภาคภูมิใจ ในตนเอง

6 เรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อพัฒนาตนเอง ไปอีกก้าว

7 ทำสิ่งที่ตั้งใจ อ ย่ า ง สุด ความสามารถ

8 เอาชนะอุปสรรค และความกลัว ในการทำงานให้ได้

9 ยอมรับผลตอบรับที่ได้กลับมา ไม่ว่าจะดีหรือร้า ย

10 รู้จักตอบกลับ และให้คำแนะนำ ตักเตือนผู้อื่น อ ย่ า ง สุภาพ

11 สร้างเครือข่าย ในการทำงาน กับบุคลากรที่คุณไว้ใจPreview opens in a new tab

12 เรียนรู้คำแนะนำ จากที่ปรึกษา ในสายอาชีพที่ทำอยู่

13 ระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์ ให้มากขึ้นเพื่อป้องกัน ปัญหาที่อาจตามมา

14 สร้างโปร์ไฟล์ใน LinkedIn เพื่อสร้างเครือข่าย การทำงานใหม่ๆ

15 มีแฟ้มผลงาน ชิ้นโบว์แดง สะสมไว้

16 รู้จักวิธีแสดง ความสามารถ และจุดเด่นของตนเอง อ ย่ า ง มีชั้นเชิง

17 รู้จักการ จัดการงานที่มี ประสิทธิภาพ

18 พัฒนาทักษะ ในการทำความ รู้จักคนใหม่ๆ

19 ค้นหาวิธีทำ To-DoList ที่เหมาะกับรูปแบบ การทำงานของตนเอง

20 รู้ว่าลิมิต การทำงานขอ งตนเองอยู่ตรงไหน

21พักผ่อน ให้เพียงพอ

22 รู้จักวิธีจัดการ ความเครียด ของตนเอง

23 อ ย่ า จมอยู่กับ ความรู้สึกผิด และความผิดพลาด ในการทำงาน ที่เกิดขึ้นมากเกินไป

24 มีแผนสำรอง ในชีวิตการ ทำงานเสมอ

25 วางแผนการเ งิน สำหรับช่วงเกษียณ อายุของตนเอง

26 ใช้เงิ นในการพัฒนา ทักษะใหม่ๆ ให้กับตนเอง

27 ลองให้อะไร กับคนอื่นๆบ้าง เช่น การทำงานจิตอาสาเป็นต้น

28 อ ย่ า ทำงาน จนละเลย สิ่งอื่นๆ

29 อ ย่ า ลืมเก็บออมไว้ เผื่อ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

30 ทำงานที่รัก แล้วคุณจะรู้สึกดี ในการตื่นไ ปทำงานทุกๆวัน

ขอขอบคุณที่มา themuse, stand-smiling

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…