Home แนวคิดชีวิต การที่เราเป็นคนตรง บางทีอาจมีคนไม่ชอบ แต่มันก็ทำให้เราสบายใจในทุกเรื่อง

การที่เราเป็นคนตรง บางทีอาจมีคนไม่ชอบ แต่มันก็ทำให้เราสบายใจในทุกเรื่อง

6 second read
0
5,279
การที่เราเป็นคนตรง บางทีอาจมีคนไม่ชอบ แต่มันก็ทำให้เราสบายใจในทุกเรื่อง

การที่เราเป็นคนตรง บางทีอาจมีคนไม่ชอบ แต่มันก็ทำให้เราสบายใจในทุกเรื่อง

พูด อ ย่ า ง จ ริงใจ ไม่ใช่ พูดขวานผ่ าซากในยุค ที่เต็มไปด้วยการปรุงแต่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเติมด้วยเทคโนโลยี การแต้มเติมด้วย วัตถุประสงค์ทางการตลาด ที่อาจมุ่งหวังผลประโยชน์

ในยุคที่ใคร ๆ ก็สามารถเป็นผู้ผลิต ข้อมูลข่าว ส า ร ได้ และทำได้ง่ายเสียจนบางครั้ง เราก็สับสนว่าข้อมูลไหนใช่ไม่ใช่ ข่าวไหนจริงไม่จริง หลายครั้ง เราจึงต้องการ คนที่พูดความจริงกับเรา

ประกอบกับการดำเนิน ชีวิตในยุคที่ดูเหมือนว่า เข็มนาฬิกาจะหมุนเร็วเสียเหลือเกิน เร็วจนบางทีเราก็ไม่มีเวลาให้กับเรื่องบางเรื่อง ที่คนพูดพย าย ามชักแม่น้ำทั้งห้าอ้อมไปอ้อมมาจน กินกาแฟจะหมดแก้วแล้ว

เราก็ยังไม่รู้ว่า เขาต้องการอะไร หลายครั้ง เราจึงต้องการ คนที่พูดตรงไปตรงมา กับเรา แต่หลายครั้งอีกเช่นกัน ที่ความรู้สึกของเรา ก็ถูกทำ ร้ า ย ด้วยการพูดความจริง ของคนบางคน

ถูกทำ ร้ า ย ด้วยการ พูดจาตรงไปตรงมาในบางครั้ง ตรงเสียจนเรารู้สึกว่ามันพุ่งตรงเข้ามา แ ท ง ใจดำ ของเราเลยทีเดียว คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมล่ะคะแบบที่ เวลาเป็นคนฟัง

ทั้งๆที่รู้ว่าคนพูด เขาจริงใจกับเรา และปรารถนาดีกับเรา เขาจึงได้พูดความจริง กับเราอย่ างตรงไปตรงมา แต่คำพูดของเขาก็ทำให้ เรารู้สึกไม่สบายใจ กังวล ไปจนถึงรู้สึกสูญเสียความมั่นใจ

หรือเคยไหมคะ ในทางกลับกันคุณเคย ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องพูด ต้องบอกความจริงอะไรออกไปสัก อ ย่ า ง แต่ก็กลัวว่าถ้าพูดออกไปแล้ว คนฟังก็จะไม่สบายใจ แต่เราก็ไม่อย ากพูดปด

และถ้าพูดอ้อมค้อม คนฟังก็อาจจะเข้าใจไปอีกทาง ส่วนถ้าจะตัดสินใจพูดออกไปตรงๆ ก็กลัวอีกว่า หลังจากเขาได้ฟังแล้ว อาจจะเสียความรู้สึกกับเรา อาจจะเข้าใจเราผิด จนต่อไปอาจจะมองหน้า กันไม่ติดเลยก็ได้

ความจริงแล้วก ารพูดความจริงและการพูดตรงๆ ต่างก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ แต่ถ้าการพูดทั้งสองอย่ างนี้จะทำให้อะไรๆแย่ลง ก็คงเป็นเพราะ วิธีการพูด นั่นแหละค่ะ เพราะ คนที่พูดความจริง คนที่พูดตรงไปตรงมา

ไม่ควรจะเป็นคน คนเดียวกันที่พูดจาแบบ ขวาน ผ่ า ซาก นะคะ เราสามารถพูดความจริงได้ พูดอย่ างตรงไปตรงมาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ วิธีการพูดทำ ร้ า ย จิตใจกัน เพราะนั่นอาจจะเท่ากับ

การทำ ร้ า ย ค วามรู้สึก และความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย คนที่พูดความจริง ก็ต้องรู้จักหาวิธีพูด ที่จะทำให้ความจริงนั้นเป็นประโยชน์ และเสริมสร้างกำลังใจให้คนฟัง คนที่พูดตรงไปตรงมา คือ คนที่มีสติปัญญา

และศิลปะในการจับประเด็น เห็นจุดสำคัญของเรื่องนั้น ๆ สามารถเลือกสรรถ้อยคำ ลำดับความคิด ในการถ่ายทอดหรือสื่อ ส า ร ออกไปให้กระชับ ตรงกับปัญหา สถานการณ์ และโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง

คือ ความต้องการของผู้ฟัง พูดตรง จึงไม่ใช่ พูดทื่อ ไม่ใช่การใช้คำพูดง่ายๆ ห้วนๆ ทื่อๆ ในการสื่อ ส า ร ออกไป คำพูดทื่อ ๆ นั้น บางครั้งย ิ่งทื่อมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งแหลมคม บ า ด ใจ บั่นทอนความรู้สึก

คนฟังมากขึ้นเท่านั้น การพูดความจริงอย่ างจริงใจ จึงต้องมาพร้อมๆ กับการพูดที่ ถนอมน้ำใจ ด้วย การพูดตรงมาตรงไป จึงต้องอาศัยศิลปะ ในการเลือกใช้คำพูดและวิธีการพูด เพื่อให้ตรงประเด็น

ไม่ใช่การพูดอะไรออกไปก็ได้ ให้สั้นและเข้าใจง่าย ที่สุดแต่เพียงอย่ างเดียว ตัวอย่ างง่าย ๆ เช่นถ้าเราจะแสดงความคิดเห็น ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเพื่อน วิธีการที่เราจะสามารถ พูดความจริงได้

พูดอย่ างตรงไปตรงมาได้ และยัง รั ก ษ า หรือถนอมน้ำ ใจคนฟังได้อีก ก็คือหลักง่าย ๆ ในการพูดที่เรียกว่า ละจุดที่ทำผิด บอกจุดที่ควรเพิ่ม เช่น แทนที่จะพูดว่า งานแกมันดูธรรมดาๆ ไปป่าว

ดูไม่มีความแปลกใหม่อะไรเลย เปลี่ยนเป็นการพูดในเชิงว่า ลองหาวิธีนำเสนอจุดเด่น หรือจุดต่าง ของงานให้ออกมา เด่นชัดขึ้นดูไหม การพูดแบบแรก อาจจะเป็น ทั้งความจริง ตามความเห็นของเรา

และเราก็พูด อ ย่ า ง ตรงไปตรงมา แต่จะเห็นว่าการพูดแบบนี้ ก็จะมีน้ำเสียงของการตำหนิ เพราะมีการพูดถึงจุดด้อยของงาน แต่ถ้าเป็นการพูดแบบที่สอง ที่ละการพูดถึงจุดด้อย เปลี่ยนเป็นบอก

หรือถามกลับถึงวิธีพัฒนางานนั้น ก็จะทำให้ฟังดูดีกว่า เพราะมีน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่า เราเห็นว่างานชิ้นนั้น มีคุณภาพดีแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งน่าจะมีทางทำให้ดียิ่งกว่านี้ได้อีก

คนจริงใจ คนที่พูดความจริง และคนที่พูดตรงประเด็นนั้น ไม่สมควรเลยที่จะถูกโกรธ ถูก เ ก ลี ย ด จากใคร เพราะเขาทั้งจริงใจ พูดจริงและพูดตรง แต่สิ่งที่คนจริงใจ คนพูดความจริง และคนพูดตรงจำเป็น

ที่จะต้องฝึกฝนตนเองด้วย ก็คือทักษะการถนอมน้ำใจคนฟัง เพราะการถนอมน้ำใจคนฟัง ก็คือการ รั ก ษ า ความรู้สึกที่ดี และความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยการสื่อ ส า ร ด้วยความจริงใจ

จึงต้องเป็นไปพร้อมๆ กับการเอาใจใส่ความรู้สึก ของกันและกันนะคะห้พนักงาน

ขอขอบคุณที่มา kubkhao

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…