Home แนวคิดชีวิต ช่วงเวลาไหนที่เรา จะเข้าใจชีวิตได้ดีสุด

ช่วงเวลาไหนที่เรา จะเข้าใจชีวิตได้ดีสุด

6 second read
0
1,328

ช่วงเวลาไหนที่เรา จะเข้าใจชีวิตได้ดีสุด

น้อยคนตระหนักว่า ขณะที่ตนมีเงิน ทองเพิ่มขึ้น

นั้นเวลาของตนในโลกนี้ กลับเหลือน้อย ลงทุกที

และเมื่อถึงวันที่ ตนหมดอายุขัย ไปสู่ป ร โ ล ก

มีทรัพย์สมบัติ มากมายเพียงใดก็ เอาไปด้วยไม่ได้

ร้ า ย กว่านั้นก็คือการพบว่า มีหลายสิ่งหลายอ ย่ า ง ที่ตนควรทำ

แต่กลับไม่ได้ทำใคร ที่ตระหนักเช่นนี้ ย่อมไม่ปล่อยให้เวลา

ของตนหมดไป กับการสะสมเงินทอง หรือเพลิดเพลิน

ในความสนุกสนาน แต่จะให้ความสำคัญ กับสิ่งที่มีความหมาย

ต่อจิตใจอันนำมาซึ่ง ความสงบเย็น และความสุขใจรวมทั้ง

การเข้าถึงประโยชน์ สูงสุดแห่งความเป็น มนุษย์นั่นคือ

การเป็นอิสระจากความ ทุ ก ข์ และที่จะมองข้าม มิได้ก็คือ

การเตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมรับมือ กับจากลา

อันเป็นความจริงที่ ไม่มีใครหนีพ้นคนที่ หมั่นเตือนตนว่า

เวลาเหลือน้อยย่อม สามารถเผชิญกับการจากลา ได้ด้วยใจสงบ

ขอขอบคุณที่มา จาก พ ร ะ ไ พ ศ า ล วิ ส าโ ล, aansanook

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…