Home แนวคิดชีวิต เปลี่ยนเงินร้อยเป็นเงินล้าน ก่อนอายุ 30 ใครเริ่มก่อนย่อมได้เปรียบ

เปลี่ยนเงินร้อยเป็นเงินล้าน ก่อนอายุ 30 ใครเริ่มก่อนย่อมได้เปรียบ

22 second read
0
865

เปลี่ยนเงินร้อยเป็นเงินล้าน ก่อนอายุ 30 ใครเริ่มก่อนย่อมได้เปรียบ

1 ลงทุนกับการศึกษาและพัฒนาตนเอง

สิ่งที่เป็นพื้นฐานก่อนที่ จะออกไปหารายได้ ให้มากขึ้นคุณควรเพิ่มพูน

ความรู้และลงทุน กับการพัฒนาตัวเอง ก่อนซึ่งเปรียบเสมือน

การเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนออกเดินทาง ความรู้แรกที่ควรมี

คือ ความรู้ด้านการเงิน เพราะความรู้เรื่องเงิน คือปัจจัยพื้นฐาน

ที่จะทำให้คุณสร้างเงินล้าน แรกขึ้นมาได้คุณควรเริ่ม จากการใส่ใจการใช้จ่าย

ศึกษาวิธีบริหาร และการลงทุน หาความรู้จากแหล่งต่างๆ

เช่นอ่านหนังสือ หรือบทความในอินเทอร์เน็ต พูดคุยกับคนที่มีความรู้

ดูรายการด้านการเงิน หรือกระทั่งลงเรียน คอร์สการเงินต่างๆ เป็นต้น

2 สร้างเครือข่าย Connection ที่มีคุณภาพ

ปัจจัยข้อสำคัญที่จะ ทำให้คนคนหนึ่ง หรือธุรกิจธุรกิจหนึ่งเติบโตขึ้น

ได้ อ ย่ า ง รวดเร็วนอกจากความ เก๋า หรือ กึ๋น ของเจ้าตัวแล้วก็มาจาก

Connection ที่กว้างและแข็งแรง เพราะการจะเติบโต ได้จำเป็นต้องอาศัย

ความช่วยเหลือจากผู้อื่น กระทั่งการเรียนรู้งาน จากผู้อื่นเองก็สำคัญเช่นกัน

การมี Connection นั้น หลายคนอาจมองว่า หมายถึง การเล่นเส้น

ซึ่งมีความหมาย ค่อนข้างแย่ แต่จริงๆ การสร้างเครือข่ายที่ดี มีคุณภาพ

หมายถึง การที่เราร่วมแรงร่วมใจ ผลักดัน สนับสนุนกัน หรือการสร้างชุมชน

ที่เราจะร่วมแบ่งปันความรู้ และความฝันเมื่อเส้นทางใด ที่มีเพื่อนร่วมเดิน

เรามักจะไปได้ไกลกว่า การเดินเพียงลำพัง นอกจากนี้ การนำตัวเอง

ไปอยู่ในสังคมที่แวดล้อม ด้วยคนที่มีแนวคิดการเงิน และการทำงานที่ดี

จะช่วยปรับทัศนคติ Attitude และแนวคิด Mindset

ของเราให้ดี หรือเอื้อต่อความสำเร็จ ยิ่งขึ้นด้วย

3 เป็นเจ้าของระบบที่สร้างเงินได้ด้วยตัวเอง

Robert T. Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือด้านการเงินชื่อดัง อ ย่ า ง Rich Dad & Poor Dad

และเจ้าของผลงาน Best seller อีกหลายเล่มได้ เขียนถึงวิธีการหาเงินไว้

ในหนังสือ Cashflow Quadrant หรือที่รู้จักกัน คือ เงิน 4 ด้าน

โดยวิธีการหาเงินนั้นมีอยู่ 4 วิธี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ไม่ทำงานก็ไม่มีเงิน

ได้แก่ คนที่เป็นลูกจ้าง และคนที่เป็นนายจ้างตัวเอง ไม่ทำงานก็ยังมีเงิน

ได้แก่ คนที่เป็นเจ้าของระบบ หรือกิจการที่ดำเนินไปได้เอง และนักลงทุน

แน่นอนว่า วิธีที่จะหาเงินล้านได้ง่ายกว่า คือ วิธีหาเงินในกลุ่มที่ 2 ซึ่ง

ในหัวข้อนี้พูดถึงการเป็นเจ้าของ กิจการหรือสร้างระบบ ให้งานขับเคลื่อน

ได้ด้วยตนเอง หรือ Business Owner การเป็นเจ้าของกิจการ

คือ การทำงานเพื่อตัวเอง และจ้างผู้อื่นมาทำงานให้เรา เป็นวิธีหาเงินล้าน

ที่จำเป็นต้องลงแรง หนักเพียงช่วงก่อตั้งตั้งแต่ การคิดโมเดลธุรกิจ

การหาแนวทาง ให้กิจการเป็นที่รู้จัก และ ขาย ได้ รวมถึงการวางระบบ

การทำงานต่างๆ และการคัดสรรพนักงาน Employeeเพื่อมา ทำงานตามระบบที่วางไว้

และเมื่อระบบกิจการ ของคุณแข็งแรงดี มันก็จะขับเคลื่อนไปได้

ด้วยตัวของมันเอง เหมือนการผลักเฟือง หอนาฬิกาเพียงครั้งเดียว

แม้อาจต้องใช้พละกำลังมาก แต่ผลที่ได้คือนาฬิกาที่หมุนได้เป็นเดือน

หรือนานเป็นปีนอกจากนี้ ในปัจจุบันเป็นยุคของ Startup เป็นยุคของ The Ordinary

หรือ คนธรรมดา ที่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีอิทธิพลต่อโลก

โดยการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยสร้างระบบ และให้ระบบหรือคอมพิวเตอร์

เป็นฟั นเฟืองที่ทำงานแทนมนุษย์ ทำให้ต้นทุนที่เป็น ตัวเงินต่ำมากๆแต่อาจเติบโต

ได้มากกว่า 100 เท่า เช่น ธุรกิจที่เป็นสื่อกลาง ระหว่างลูกค้าและผู้รับจ้าง

ธุรกิจเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ธุรกิจทำบัญชีแบบ out source ฯลฯ

4 เก็บออมสินทรัพย์

ในอดีต หาก อ ย า ก รวย เรามักถูกสอนมาว่า ต้องเก็บออมเงินให้มากๆ

แต่สำหรับปัจจุบัน การฝังเงินลงดิน หรือเก็บเงินไว้เฉยๆ นั้นหมายถึง

ปล่อยให้เงินเสื่อมมูลค่าลง จากภาวะเศรษฐกิจที่มี ความผันผวนตลอดเวลา

หรือเงินเฟ้อการเก็บออมในยุคนี้ ควรเป็นการสะสมสินทรัพย์ เพราะสินทรัพย์

หมายถึงสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นได้ โดยสิ่งที่เราจะเก็บออม สินทรัพย์นั้น จริงๆ แล้ว

คือ การเปลี่ยนเงินเป็น สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งจะยังคงมูลค่า

หรือเพิ่มมูลค่าจากเงินตั้งต้น เช่น เงินฝาก หุ้น กองทุน บ้าน ทองคำ

หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา จาก forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…