Home แนวคิดชีวิต ไม่เห็นต้องแคร์ กับคนที่ทำให้เราเสียใจ

ไม่เห็นต้องแคร์ กับคนที่ทำให้เราเสียใจ

6 second read
0
586

ไม่เห็นต้องแคร์ กับคนที่ทำให้เราเสียใจ

สังคมในปัจจุบัน มีคนมากมายที่เข้ามา ทำความรู้จักกับเรา

บางคนคบกันเพราะ ความจริงใจที่มีให้กั นบางคนคบกัน

เพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆ จากตัวเราบางครั้ง เราให้ใจไปเต็ มร้อย

แต่ได้ใจกลับมาแค่นิ ดเดี ยว และที่สำคั ญจะไม่มี ใครรู้จั กเราได้ดีพอ

หากคนนั้นยังไม่รู้จักเราจริงๆ ในชีวิตคนเราแม้จะ พ ย า ย า ม ทำดีเท่าไหร่

แ ต่ก็คงไม่สามารถ ทำให้ทุ กคนพึงพอใจได้ จึงเป็นเรื่องแสนธรรมดา

ที่ในชีวิตคุณต้อง พบเจอทั้งผู้คนที่ชอบ และไม่ชอบคุณในตัวคุณ

หากคุณต้องพบเจอ กับคนที่ไม่ชอบบาง อ ย่ า ง ในตัวคุณแต่มัน

เป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือเปลี่ยนได้แ ต่คุณเองก็เป็น ทุ ก ข์

หรือคนที่ไม่พอใจในสิ่ง ที่คุณทำทั้งที่มัน เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่อง

ที่เหมาะที่ควรแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือหยุด แ ค ร์ หยุดเก็บคำพูด

ของเขามาใส่ใจหรือคิดมา ก คิดเสี ยว่าเขาคือคนที่ ไม่รู้จักคุณดีพอ

คนที่รู้จักตัวตนของ คุณดีพอจะยอมรับคุณได้ใน แบบที่คุณเป็นพร้อม

ที่จะรับฟังในสิ่งที่คุณคิดเสมอ จึงส่งผลให้เขา เข้าใจในความคิด

และเหตุผลในการตัดสินใจ ของคุณหรือหาก มีเรื่องราวที่คุณทำไม่ดี

ก็พร้อมที่จะตั กเตื อนด้วย ความปรารถนาดีอยู่ เคียงข้างในวันที่คุณ

พ ล าดพลั้ งหรือเสี ยใจแต่กับคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอเขาไม่ใช่คนที่แ คร์

ว่าคุณจะรู้สึ ก อ ย่ า ง ไรมีความคิดเห็นอย่ างไรหลายครั้ งจึงอาจเกิ ดความเข้าใจผิ ด

หรือบางครั้งก็ จับกลุ่มกันนิ น ท าวิพ ากษ์ วิจ า รณ์ตัวคุณโดยไ ม่คิด

จะถามไ ถ่คุณจึงหม ดโอกาสที่จะอธิบาย หรือแม้จะอธิบายแล้วเขา

ก็ไม่เปลี่ยนความคิดอยู่ ดีดังนั้นหากคุณมั วเอา แต่แคร์คนที่เขาไม่รู้จัก

คุณดีพอแบบนี้ก็มีแ ต่จะทำให้ป ว ด หัวใจและเ ค รี ยดไปโดยเปล่าประโยชน์

คนที่รู้จักคุณดี คนที่รักและเข้าใจคุณไม่ว่า จะเป็นครอบครัว คู่รัก

หรื อเพื่อนสนิทเขาเหล่านั้นต่างหาก คือ คนที่คุณควรแ คร์

และใส่ใจดูแลเพื่อที่จะได้เป็น คนสำคั ญ ที่รู้จักตัวตนของกันและกันไปตลอด

อ ย า ก จะฝากไว้อีกนิด

เข าจะ พูด ถึงคุณยังไงก็ช่ างเขา

เขาจะ วิ จ า รณ์” สิ่งที่คุณทำยังไงก็ช่ างเขา

ถ้าคุณพอใจที่จะเป็น และพอใจที่จะ ทำ

ก็ไ ม่เห็นต้องแ คร์ ไ ม่ต้องเอามาใส่ใจ

เขาไม่ได้มาหา เงิน ให้เราใช้ ไม่ได้หา ข้าว ให้เรากิน

คนที่ นิ น ท า คุณที่สุด คือคนที่ อิ จ ฉ า คุณที่สุด

ปล่อยให้เขาหัวเราะใส่คุณดังๆแต่ลึ กๆในใจเขาก็รู้สึก ด้ อยกว่า

อยู่ดีส่วนคุณก็หั วเ ร าะเขาเบาๆ แ ต่รู้สึก เหนือกว่ า แบบเงียบๆจำไว้

ถ้าคุณเป็น คนดี คนเก่ง คนมีค่า’ถ้าคุณ เจ๋ งคุณไม่จำเป็นต้อง แ คร์ทุกคน

ก็ได้จำไว้ชีวิตมั นสั้น แ คร์ คนที่รักคุณดีกว่า อ ย่ า เปลี่ยน

เพื่อคนอื่น อ ย่ า แ คร์ ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเป็นตัวของตัวเอง

และ มีความสุ’ กับสิ่งที่เป็นคนที่ รัก คุณ จะยอมรับมันและคนที่ ไ ม่ชอบ

มัน จะออกไปจากชีวิตคุณแ คร์คนที่ ใช่และเลือกจะ อยู่ลืมคนที่

ไ ม่ใช่ และเลือกจะ ไปเพราะเขา ไ ม่จำเป็นกับชีวิตคุณเลยเลิ กแ คร์คนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ

ขอขอบคุณที่มา จาก khobjainas, 108resources

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…