Home แนวคิดชีวิต วิธีปรับเปลี่ยนตัวเอง เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย หนี้ก็ยังต้องจ่าย

วิธีปรับเปลี่ยนตัวเอง เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย หนี้ก็ยังต้องจ่าย

17 second read
0
534
6 วิธี ปรับตัวเองยามที่เงินเหลือน้อยและยังมีหนี้

วิธีปรับเปลี่ยนตัวเอง เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย หนี้ก็ยังต้องจ่าย

1 ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม ของตนเอง หยุดก่อหนี้

หยุดสร้างหนี้เพิ่ม โดยเด็ ด ข า ดไม่ว่าจะต้อง ลำบากขนาดไหน

ที่สำคัญต้องหยุด หาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้ เก่าเพราะจะทำให้

เป็นหนี้แบบ งู กิ น หาง ไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ด้วย เงินเดือนของตัวเอง

2 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้อง ทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย ของตนเองทุกวัน

ในแต่ละเดือนมีรายได้ จากไหนบ้าง พอใช้จ่ายหรือไม่

หรือในแต่ละเดือน ต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่าย

ในครอบครัวค่าเดินทาง ค่าอาห าร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่ อ น

ชำระหนี้สินค้า ค่าใช้จ่ายสังสรรค์แล้วรวมกันว่า มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เท่าไหร่ใช้เงินไปกับอะไร มากที่สุดจำเป็น หรือไม่จำเป็นต่อชีวิต

ถ้าไม่จำเป็นต้อง เลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคย

จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่า ในแต่ละเดือน

มีการใช้จ่ายอะไรบ้าง และหมดไป กับอะไรบ้าง

ดังนั้นเมื่อรู้ปัญหาแล้วว่า เงินหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัด อ ย่ า ง จริงจัง

3 สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่ง ประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้

จำนวนหนี้ อัตรา ด อ ก เบี้ยที่ต้องชำระอัตรา ขั้นต่ำที่ต้องชำระ

จากนั้นให้คำนวณ ยอดหนี้ทั้งหมด คำนวณรายได้ทั้งหมด

เรียงลำดับยอดหนี้ ที่สำคัญจาก มากไปหาน้อย

4 หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ น บ้าน ผ่ อ น รถ ส่วนหนี้บัตร เ ค ร ดิ ต

หรือหนี้สินเชื่อ ส่วนบุคคลให้จ่าย เท่าที่จ่ายได้โดยเลือก

จ่ายหนี้ที่มี ด อ ก เบี้ยสูงก่อน และ ติ ด ต่อขอ ประนอมหนี้

ขอผ่ อ น จ่ายในแต่ละเดือนและ ควร ติ ด ต่อเจ้าหนี้ อยู่ตลอด อ ย่ า คิดหนีหนี้

5 เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อ รั ก ษ า บัญชีและ เค ร ดิ ต วิธีนี้เหมาะกับ

ผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ อาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่าย

ขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่า ขั้นต่ำสักเล็กน้อย

ที่สำคัญต้อง มีวินัยในการผ่ อ น ชำระ หากหมด ภาระหนี้แล้ว

ไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีก เป็นอันขาดเพราะจะ ทำให้มีหนี้ไม่หมดสิ้น

มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ขายทรัพย์สินที่ขาย ได้ออกไปเป็นเงินสด

เพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้ มากที่สุดหากมีหนี้สิน มากให้เลือกปิด

ทีละรายการที่สามารถ ปิดหนี้ได้เพื่อให้ เหลือจำนวนเจ้าหนี้

น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีทรัพย์สิน

ที่สามารถขายเพื่อ ปลดหนี้ได้ก็จะเข้าสู่ กระบวนการของศาล

ในระหว่างนั้นแนะนำ ให้เก็บเงินให้มากที่สุด อ ย่ า ได้หลงระเริง

กับเงินที่มีต้องเตรียม สะสมเงินเพื่อเคลียร์ หนี้สินทั้งหมด

6 หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่มเหมือนน้ำ

ในตุ่มหมดก็ต้อง ตักมาเพิ่มใครที่ เป็นหนี้เงิน ติ ด ลบ

ลองสำรวจตัวเองว่า มีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไร

หรือมองหาอาชีพเสริม ที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว

ทำขนมขาย หรือไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หา ซื้ อ สินค้าต่างๆ

ไปขายตามตลาดนัด หรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ

สำหรับใครที่หมุนเงินไม่ทัน การเงิน ติ ด ลบ หรือเป็นหนี้อยู่

อ ย่ า เครี ย ดตั้งสติเอาไว้ เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต อ ย่ า ได้หนีหนี้ หนีปัญหาและต้อง รู้จักบริหารหนี้

อ ย่ า ปล่อยให้หนี้ มาบริหารตัวเราเอง ดังนั้น หากรู้จักประเภทหนี้

ที่ได้ก่อขึ้นมา จะช่วยให้สามารถ จัดการหนี้เหล่านี้ได้ อ ย่ า ง ถูกทางครับ

ขอขอบคุณที่มา จาก t h a i s m e s c e n t e r, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…