Home แนวคิดชีวิต คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกัน ฝากถึงคู่รัก

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกัน ฝากถึงคู่รัก

6 second read
0
522
ไม่ต้องเป็นคู่รักที่ดีที่สุด ขอแค่เป็นคู่รักที่เข้าใจกันก็พอ

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกัน ฝากถึงคู่รัก

หากแม้นมีวาสนา ขอแค่บ้านแสนสงบสุขไม่ได้หวัง

อัครสถานหลังใหญ่ ที่มั่นคงหากแต่แข็งแรง อบอุ่นด้วยความรัก

ไม่ได้หวังบ้านสวยงาม เลิศหรูหากเพียงแต่งามหมดจรด

ด้วยจิตใจของคน ในครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน

และกันไม่หวังพร้อม สรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนส ว ร รค์

หากแต่เป็นสังคมที่ เอื้อเฟื้อรายล้อมด้วย เพื่อนบ้านอันเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอไม่หวังว่าจะต้องดีที่สุด หากแต่ดี ส ม กัน

ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่า จะสวย หล่อลากดินหากแต่ เดินไปด้วยกันแล้ว

ส่งเสริมกันไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า เท้าหลัง หากแต่ เดินเคียงข้าง

กันไปตลอดในทุกๆ วัน ดีหรือ ร้ า ย ด้วยรอยยิ้มขอแค่ มีงานที่รัก

เป็นเสๅหลักไม่หวัง งานที่มีหน้ามีตาไว้ อวดใครๆหรอก

หากแต่เป็นงานที่ทำแล้ว เรามีความสุขนายดี เพื่อนดีและลูกน้องดี

ไม่หวังได้ รายได้อันมหาศาลหรอก หากแต่สมความสามารถติ ด ตัว

เลี้ยงดูครอบครัวได้สำคัญ คือต้องไม่มีหนี้สิน จากสินทรัพย์

เ สื่ อ ม ราคาเพื่อรั ก ษ า หน้าตาในสังคมขอแค่ บั้นปลายแห่งชีวิต

ที่สุขภาพดีไม่หวังบั้นปลาย ประสบความสำเสร็จ เป็นตำนานหรอก

หากแต่ มีสุขภาพที่ดี ตามวัย ไม่มีโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บท ร ม า น

ตัวเองและคนรอบข้าง ก็พอไม่หวังลูกหลาน คลานหมอบรอรับ

มรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ ลูกหลาน รัก และรู้คุณพอน้อมรับ ม ร ด ก

แห่งวาสนา ต่อไปเป็นม ร ด ก ล้ำค่า ขอแค่ลูกเป็น คนดีของสังคม

พอไม่หวังยั ด เ ยี ย ด ให้ลูกเป็นหนึ่งในทุกด้าน หากแต่มีปัญญา

เอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเอง ได้ไม่หวังให้ลูกโดดเด่น นำสมัยหรอก

หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะมีม า ร ย า ท จนใครๆ

ที่ได้รู้จักเมตตา เ อ็ น ดูลูก และสิ่งสำคัญคือ มีปัญญาแยกเเยะ ชั่ ว ดี

อ ย่ า ให้ใครด่ ามาถึง พ่อแม่ว่าไม่สั่งสอนเลย สุดท้ายหากยังเหลือ

เพียงวาสนาไม่หวัง งานศ พแห่งเกียรติยศ หากแต่ลมหายใจสุดท้าย

อันสงบพร้อมหน้าและพร้อมตาลูกหลานร่ำลาตั้งจิตอธิษฐาน

จะทำให้ ได้ดั่งหวังด้วย ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น องค์พยๅนในมุ่งมั่น

มิใช่ ดลบันดาลตั้งใจกราบ พระผู้ที่ปฎิบัติ ดีเพื่อชี้แนะ เ ข็ ม ทิศ

ทางไปสู่วาสนา มิหวัง ปาฎิหาริย์ แห่งคุณวิเศษ คุณพระใดๆ บทสรุปแห่ง

มีหรือไม่มี วาสนานั้นไซร์เราทุกคนล้วนแต่ เลือกได้เอง อ ย่ า ง แท้จริง

ขอขอบคุณที่มา จาก เป็นกำลังใจ, san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…